Workshops og undervisning

Historien om SYMB og om, hvorfor og hvordan man egentlig stabler et sådant foretagende på benene i en mindre provinsby er efterspurgt. I SYMB holder vi jævnligt workshops for kommuner og andre aktører med interesse for, hvordan vi sammen kan udvikle mere robuste og bæredygtige lokalsamfund.

Det er altid muligt at besøge SYMB i Kalundborg og arrangere en undervisningssession, en workshop eller
andet, der kan give inspiration til udvikling af lokalsamfund og nye typer samarbejder med
civilsamfundsaktører. En workshop kan tilpasses form og indholdsmæssigt til jeres behov, kontekst og
målgruppe.

SYMB kan også komme til jer og tage del i jeres temadag eller undervisningsforløb.

Vil I besøge SYMB eller høre om muligheden for en workshop eller lign, så kontakt sekretariatsleder Louise Kolbjørn på louise@symb.dk eller tlf. 22 25 66 64

Louise Kolbjørn er tilknyttet som timelærer på uddannelsen ’Diplom i Ledelse’ på Professionshøjskolen Absalon, hvor hun underviser offentlige ledere i bæredygtig lokalsamfundsudvikling, nye samarbejder på tværs af sektorer og ledelse af frivillige – alt sammen med udgangspunkt i SYMB som case. Hun har en del erfaring med at formidle SYMBs historie og udvikling ind i forskellige settings, tematikker og teorirammer.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik