Workshops og undervisning

Historien om SYMB og om, hvorfor og hvordan man egentlig stabler et sådant foretagende på benene i en mindre provinsby er efterspurgt. I SYMB holder vi jævnligt workshops for kommuner og andre aktører med interesse for, hvordan vi sammen kan udvikle mere robuste og bæredygtige lokalsamfund.

Det er altid muligt at besøge SYMB i Kalundborg og arrangere en undervisningssession, en workshop eller
andet, der kan give inspiration til udvikling af lokalsamfund og nye typer samarbejder med
civilsamfundsaktører. En workshop kan tilpasses form og indholdsmæssigt til jeres behov, kontekst og
målgruppe.

SYMB kan også komme til jer og tage del i jeres temadag eller undervisningsforløb.

Vil I besøge SYMB eller høre om muligheden for en workshop eller lign, så kontakt sekretariatsleder Louise Kolbjørn på louise@symb.dk eller tlf. 22 25 66 64

Louise Kolbjørn er tilknyttet som timelærer på uddannelsen ’Diplom i Ledelse’ på Professionshøjskolen Absalon, hvor hun underviser offentlige ledere i bæredygtig lokalsamfundsudvikling, nye samarbejder på tværs af sektorer og ledelse af frivillige – alt sammen med udgangspunkt i SYMB som case. Hun har en del erfaring med at formidle SYMBs historie og udvikling ind i forskellige settings, tematikker og teorirammer.