Hvad er SYMB! ?

SYMB! er en foreningsdrevet upolitisk netværksorganisation og en socialøkonomisk virksomhed under opbygning i Kalundborg. SYMB! er et alment fællesskab, der samler, forbinder og engagerer mennesker bredt i vores lokalsamfund. Mennesker i SYMB! opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør lokalsamfundet robust. Inden for rammen af en socialøkonomisk virksomhed skaber SYMB! en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen med hinanden.

Siden starten af 2016 har SYMB! mobiliseret borgere, lavet aktiviteter og skabt et bredspektret netværk, der igangsætter og står bag en række frivilligmiljøer, der initieres af borgerne selv. Aktiviteterne i SYMB! er f.eks. Folkekøkken, Krea-gruppe og Kend Vores Egn-gruppe. De konkrete aktiviteter udspringer af Eventgruppen, der er åben for alle, som vil være med til at sætte gang i mere eller bare er nysgerrige på, hvad der sker.

SYMB! er ikke kun for de unge eller for de ældre, for tilflytterne eller for dem, der arbejder på byens store virksomheder. Ej heller kun for dem, der vil spille badminton eller dyrke amatørteater. SYMB! er heller ikke kun for mennesker med psykisk sårbarhed eller mennesker med eller uden et lønarbejde, og ikke kun for børnefamilierne eller de særligt entreprenante eller holdningsmarkante. SYMB! er for alle.I SYMB! kan du tage teten, organisere og planlægge lige, hvad du brænder for. Du kan dele dine idéer. Du kan lytte eller sidde og glo. Du kan hjælpe med at snitte salat eller være den, der bare spiser med, når der er folkekøkken. Det helt centrale greb i SYMB! er, at du kan deltage på mange måder afhængig af ressourcer, lyst eller interesser. På den måde er SYMB! med til at skabe en ny social infrastruktur, hvor borgere kan mødes på tværs og inspireres og lære af hinanden.

SYMB!´s vision

• SYMB! vil skabe mere liv, aktivitet og tværgående fællesskaber i lokalsamfundet
• SYMB! vil fremme lokalt engagement og bidrage til aktivt medborgerskab, udvikle flere og nye netværk og sociale fællesskaber og en vifte af bæredygtige frivilligmiljøer
• SYMB! vil skabe tværgående samskabende platforme, hvor kommune, erhvervsliv og civilsamfund er fælles om at definere opgaver og samskabe innovative tiltag
• SYMB! vil skabe en ny hverdagsarena, hvor borgere med behov for og lyst til mere netværk og fællesskab kan deltage på forskellige måder
• SYMB! vil styrke den lokale stolthed og vores fælles identitet, forbinde mennesker på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i
• SYMB! ønsker at drive et tværgående socialt mødested i Kalundborg