Bestyrelse

SYMB! har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. Fælles for dem alle er dog, at de er bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at være med til at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Der blev holdt generalforsamling den 28. februar 2017. Læs bestyrelsens beretning her

Bestyrelsen består af disse medlemmer:

  • Mogens Dunmose, formand
  • Vaccant, næstformand
  • Kjeld Christensen
  • Bent Hartvigsen
  • Lisbeth Cramon Kristensen
  • Henrik Brinkløv
  • Niels Bentsen
  • xx, suppleant

Anden bistand:

  • Inge Linkamp, revisor
  • Claus Hanghøj, advokat

 

Læs mere uddybende om bestyrelsen m.fl. her:

Mogens Dunmose (formand): Mogens Dunmose er uddannet finmekaniker og har arbejdet i Flyvevåbnet og forskellige steder som udekørende tekniker. Senere blev han ansat som gruppeleder i en elektronikvirksomhed og har haft forskellige jobs indenfor IT-branchen med fokus på ledelse indenfor det tekniske område. Inden sin pension var Mogens IT-driftschef for en større dansk transportvirksomhed. Mogens har haft tilknytning til Kalundborg/Røsnæs siden sin ungdom.

Kjeld Christensen: Kjeld Christensen er filialdirektør i Sparekassen Sjælland i Kalundborg og har i mange år været aktiv både foreningsmæssigt og erhvervsmæssigt i byen. Kjeld har løbende uddannet sig i den finansielle sektor og suppleret dette med skatteret. Kjeld har haft mange bestyrelsesposter i foreningslivet, både som formand, kasserer og almindelig bestyrelsesmedlem. Bl.a. har han i 12 år været valgt til bestyrelsen i Kalundborgegnens Erhvervsråd og i 4 år som næstformand. Kalundborgegnens Erhvervsråd har over 500 erhvervsvirksomheder som medlemmer. Og Kjeld har i 12 år været valgt til bestyrelsen i Erhvervsklub KGB, hvis formål er at skaffe midler til den lokale fodboldklub og stå for arrangementer for medlemmerne. Kjeld har boet i Kalundborg i 53 år.

Bent Hartvigsen: Bent Hartvigsen er uddannet cand. polyt. og arbejder til daglig som Lean specialist på Novo Nordisk i Kalundborg. Bent er flyttet til byen for 10 år. Som medarbejder på Novo Nordisk oplever Bent de udfordringer, der er i hverdagen mht. at trække kvalificeret arbejdskraft til byen. Bent har derfor været med til at starte forskellige initiativer for at gøre Kalundborg mere attraktiv at leve, bo og arbejde i.

Henrik Brinkløv: Henrik Brinkløv har boet i Kalundborg-området i 35 år. Han er uddannet korrespondent, socialpædagog og har 14 års erfaring med ledelse, administration/økonomi og kompetenceudvikling indenfor det socialpsykiatriske område. Henrik har tidligere mange års erfaring i institutionsbestyrelser og har ved siden af selv at være aktiv på en fodboldbane også trænet fodboldpigejuniorer. Han arbejder med interpersonelle, metafysiske, psykiske processer som bliver manifesteret i billedkunst, fototekstgrafiske værker og installationer.

Lisbeth Kristensen: Lisbeth Kristensen er uddannet lærer og cand. comm. fra RUC med arbejdslivsstudier som sidefag. Hun flyttede til Kalundborg i 2014. Hendes interesse for byens liv udspringer af hendes speciale, hvis omdrejningspunkt var branding af en egn og mulighederne for samarbejder mellem en offentlig og en privat virksomhed mhbp. øget bosætning og tiltrækning af arbejdskraft. Lisbeth arbejder pt. på en skole i Kalundborg Kommune. Hun er interesseret i at skabe mere liv og kultur for alle befolkningsgrupper i byen. Lisbeth mener, at det – i en tid med kraftig individorientering – er vigtigt at skabe rum for fællesskaber på tværs af professioner, aldre, køn, minoriteter og etnicitet. Efter hendes opfattelse bør vi udvise mere mangfoldighed og tolerance og i højere grad skabe fællesskaber på tværs, end vi umiddelbart gør i dag.

Niels Bentsen: Niels Bentsen er uddannet kunst- og bogtrykker, og han har en voksenpædagogisk grunduddannelse. Disse uddannelser har i forening dannet rammen om hans liv og virke. Niels er idé- og skaberkraften bag Væksthuset Liljen, som er et værested for tidligere misbrugere i Kalundborg. Han har i årenes løb haft indtil flere bestyrelsesposter, blandt andre som afdelingsbestyrelsesformand i Dansk Almennyttigt Boligselskab, bestyrelsesmedlem og kasserer i Bedre Psykiatri, Kalundborg lokalafdeling. Endvidere er Niels medlem af frivilligrådet i Kalundborg Kommune.

Revisor Inge Linkamp: Inge Linkamp er uddannet registreret revisor og har arbejdet med dette fag; revision, regnskab og rådgivning inden for økonomi i hele sit arbejdsliv. De sidste 16 år som partner og medejer af Dansk Revision A/S Kalundborg/Charlottenlund. Dansk Revision er en landsdækkende revisionskæde, og er repræsenteret i alle større byer i Danmark. Inge har boet i Kalundborg som barn og siden som voksen med sin familie.

Advokat Claus Hanghøj: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg. Claus er oprindeligt fra København, men flyttede til Kalundborg i 2005.