SYMB! Organisation

 

Bestyrelse
Bestyrelsen er det formelle organ med det endelige ansvar for det, der sker i SYMB! herunder økonomiske dispositioner. Bestyrelsen bidrager især med dens brede viden qua sin tværsektorielle sammensætning og med sine mange netværker og tråde ud i lokalsamfundets på mange niveauer. Bestyrelsen understøtter SYMB!´s udvikling både på den korte og den lange bane og har en række formelle opgaver ifm. møder med f.eks. revisor, kommune, aktører fra det lokale erhvervsliv og andre civilsamfundsaktører. Bestyrelsen ansætter en daglig leder af SYMB! og står til regnskab overfor generalforsamlingen og SYMB!’s medlemmer.

Læs mere om bestyrelsen medlemmer her.

Sekretariat
SYMB!´s sekretariat sikrer samspillet mellem den socialøkonomiske virksomhed og det frivillige arbejde, herunder det overordnede ansvar for ledelse af alle arbejdsgrupper. Sekretariatet har det endelige ansvar for at koordinere samt markedsføre og formidle aktiviteter. Sekretariatet vedligeholder samarbejdsrelationer internt og eksternt og understøtter bestyrelsens arbejde med vejledning, rådgivning samt praktisk hjælp, og sekretariatslederen deltager i bestyrelsesmøder som sekretær.

Louise Kolbjørn er ansat som sekretariatsleder 13 timer/uge. Hun kan kontaktes på tlf. 22 25 66 64 og mail: louise@symb.dk

Læs mere om Louise Kolbjørn her.

Talsperson
Louise Kolbjørn er talsperson for SYMB!. Talspersonen udtaler sig udadtil til pressen, fagpersoner, eksterne samarbejdsparter og andre, der har interesse i SYMB! Talspersonen står til rådighed på telefon og på mail for at svare på spørgsmål og komme med udtaleser om sager, der vedrører SYMB!s konkrete virke ogorganisatoriske beskaffenhed.

Eventgruppe
Det er i eventgruppen, at SYMB!´s arbejdsgrupper opstår og løbende mødes for at udvikle og planlægge aktiviteter. Eventgruppen er det forum, der forbinder borgerne, genererer idéer og udvikler, koordinerer events og aktiviteter. Eventgruppen støtter, rådgiver og vejleder alle tovholdere på events, og den sikrer, at de events, der kører under SYMB!, er i overensstemmelse med SYMB!s formål og værdier Eventgruppen mødes fast den 3. onsdag i måneden og er altid åbenfor nye frivillige, initiativer og idéer.

Tovholder for eventgruppen er Henrik Brinkløv, som kan kontaktes på tlf. 21 79 00 07.

Læs mere om Henrik Brinkløv her.

IT & Kommunikationsgruppe
Alle aktiviteter og events understøttes af IT- og kommunikationsgruppen, der sikrer formidling og kontinuerlig markedsføring på de sociale medier, i den skrevne lokalpresse og SYMB!´s hjemmeside og nyhedsbrev. Gruppen står også for SYMB!´s interne kommunikation på Google Drev, for det IT-understøttede medlemssystem og tilmeldinger ved større events mm. ligesom det er her, der arbejdes med SYMB!-logoer, grafik og andet IT-arbejde.

Gruppens tovholder Mathias Silas Hegnsvang, som kan kontaktes på tlf. 31 33 26 94.

Læs mere om Mathias Silas Hegnsvang her.

Organisationsgruppe
Organisationsgruppen sikrer, at SYMB! er organiseret på mest effektive måde, så alle i SYMB! kender sit eget og andres ansvarsområder. Gruppen har sammen med bestyrelse og sekretariat, ansvar for udvikling og beskrivelse af SYMB!s identitet.
Organisationsgruppen består af Søren Mariegård, Peter Joensen og Jens Laugesen.

Læs mere om medlemmerne i Organisationsgruppen her.

Økonomigruppe
Økonomigruppen har det overordnede ansvar for SYMBs økonomi, dvs. overholdelse af love og regler for økonomistyring og indberetninger og skal sikre, at SYMB!s regnskaber altid giver et retvisende billede af SYMB!s økonomiske tilstand. Gruppen rådgiver og vejleder SYMB!-organisationen omkring økonomi og bogføring og aflægger økonomisk status og beretning til generalforsamlingen og til bestyrelsen efter behov.
Økonomigruppen består af revisor Inge Linkamp og formand Mogens Dunmose.

Læs mere om medlemmerne i Økonomigruppen her.

Fundinggruppe
Fundinggruppen er under udvikling og ledes i øjeblikket af Louise Kolbjørn.