International Café i SYMB

SYMB International Café er et stærkt tilbud til de ca. 2000 udlændinge, der bor og arbejder i Kalundborg Kommune. Idéen er at udvikle et stærkt netværk for dem, som kan medvirke til at de lærer kommunen og dens tilbud bedre at kende. Der kommer snarligt mere info om, hvornår International Café afholdes. Til caféen præsenterer værterne interessante og vedkommende emner såsom danske traditioner eller kommunens fritidstilbud, men det meste af tiden går med at hygge og snakke
sammen.

Sproget ved International Café er engelsk og deltagelsen er forbeholdt målgruppen. Deltagerne i International Café er meget velkomne til at deltage i alle andre af SYMBs aktiviteter.

Café-møderne finder sted i SYMB, lige på Kalundborg Station.

International Café er opstået ved et samarbejde mellem SYMB og Kalundborg Kommune.

Tovholder er Jürgen Andresen, som kan kontaktes på mail juergenius44@yahoo.com eller tlf. 51 82 54 63.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik