Klumme

 

”Hvad er SYMB! egentlig for noget?”
af Louise Kolbjørn, initiativtager til SYMB!

Hvad er SYMB! egentlig for noget, spørger folk. Og det er et godt spørgsmål, for SYMB! er jo noget helt nyt, som vi ikke før har set i vores lokalsamfund. Godt nok er SYMB! en forening, men måske ikke helt det vi normalt forstår ved en forening. SYMB! er nemlig også et iværksætter-initiativ. Og SYMB! går på tværs af interessefællesskaber. Her kan lokale borgere tage initiativ til at knopskyde aktiviteter og tiltag. Og så er SYMB! også legopladen, vi lægger ned under det eksisterende og forbinder det, der findes, på nye måder. For heldigvis findes der rigtig meget i forvejen i vores lokalsamfund. Der er rigtig mange superfede foreninger med mange engagerede frivillige. En lang række sportsklubber med mange glade sportsudøvere, trænere og frivillige, der skaffer midler og yder den indsats, der får klubberne til at leve og blomstre. Vi har også foreninger lokalt på det sociale område, f.eks. lokalafdelinger fra Ældre Sagen og Bedre Psykiatri. Her lægger mange kræfter i at skabe bedre forhold for deres medlemmer og sætte vigtige sager på dagsordenen lokalt og nationalt. Vores lokalsamfund er kendt for den årlige Lions Club Fodboldturnering og for Kalundborg Rocker, hvor flere hundrede frivillige knokler for succesfulde events med glade deltagere. Ja, det er kun en brøkdel af alle de fine foreningsdrevne initiativer, der lever i vores lokalsamfund. Og nu er SYMB! så også kommet på banen – og hvorfor nu det? Hvad er SYMB! og hvad skal det gøre godt for?

Lad mig slå en ting fast: SYMB! er IKKE en konkurrent, men et upolitisk supplement til det eksisterende. Og her er det SYMB!s fornemmeste opgave at arbejde på tværs af interessefællesskaber. SYMB! henvender sig derfor bredt til mennesker og skaber netværker på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i i vores hverdagsliv. De mennesker, der viser interesse for SYMB!, er både borgere, der også er engageret i andre foreninger, men det er også mennesker, som gerne vil sætte gang i aktiviteter på nye måd er og sammen med mennesker, de endnu ikke har mødt. Netop derfor er vores kommune også interesseret i SYMB!, fordi vi styrker det aktive medborgerskab på en ny måde, skaber nye forbindelser og udvikler stadigt flere netværk også mellem dem som traditionelt ikke kender så meget til hinanden. På den måde skaber SYMB! en lokal sammenhængskraft og et innovativt rum, hvor vi på tværs af sektorer kan udvikle nye måder at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor i vores lokalsamfund.

På den måde skaber SYMB! værdi, og derfor imødeser jeg også, at vores erhvervsliv vil være interesseret netop, fordi SYMB! arbejder for en stærkere lokal stolthed og fælles identitet, flere netværk og fællesskaber og styrker den positive branding af vores egn.

SYMB! er kun i sin vorden, men allerede nu fornemmer jeg et stort uforløst potentiale i vores lokalsamfund med mange mennesker,der gerne vil noget mere eller noget andet, end det vi kan i det eksisterende foreningsliv. SYMB! er en socialøkonomisk virksomhed under opbygning. En socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med fællesskaber, lokalsamfundsudvikling og nye bæredygtige frivilligmiljøer. Derfor arbejder SYMB! for at etablere et sociokulturelt medborgerhus i Kalundborg som den centrale platform for tværgående aktivitet.

Jeg håber rigtig mange vil være med.