Hvad er SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet, socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg. SYMB er et upolitisk og alment fællesskab, der samler, forbinder og engagerer mennesker bredt i vores lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør lokalsamfundet robust. Inden for rammen af en socialøkonomisk virksomhed skaber SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen med hinanden.

SYMB finansieres blandt andet via samarbejdsaftaler og fondsøgning. Der er faste udgifter, ligesom alle andre virksomheder har, til husleje, løn, forsikringer mm. SYMB indgår partnerskabsaftaler om forskellige leverancer med aktører, der har brug for den værdi tværgående fællesskaber skaber i et lokalsamfund. Herudover er SYMB i 2019-2022 med i et større forskningsprojekt finansieret af VELUX Fonden. SYMB sælger viden og afholder workshops og undervisning. SYMB lejer faciliteterne ud. Og der er indtægter på medlemskaber, sponsorater og mindre puljer. SYMBs største ressourcer er de mange lokale borgere, der ulønnede lægger kræfter i at drive og udvikle SYMB.

Hvem er SYMB for?

SYMB er ikke kun for de unge eller for de ældre, for tilflytterne eller for dem, der arbejder på byens store virksomheder. Ej heller kun for dem, der vil spille badminton eller dyrke amatørteater. SYMB er heller ikke kun for mennesker med psykisk sårbarhed eller mennesker med eller uden et lønarbejde, og ikke kun for børnefamilierne eller de særligt entreprenante eller holdningsmarkante. SYMB er for alle. I SYMB kan du tage teten, organisere og planlægge lige, hvad du brænder for. Du kan dele dine idéer. Du kan lytte eller sidde og glo. Du kan hjælpe med opvasken eller være den, der bare spiser med, når der f.eks. er Folkekøkken. Nogle aktiviteter er mere målgruppeorienterede end andre. Men det helt centrale greb i SYMB er, at du kan deltage på mange måder afhængig af ressourcer, lyst og interesser. På den måde er SYMB med til at skabe en ny social infrastruktur, hvor borgere kan mødes på tværs og inspireres og lære af hinanden.

Hvad vil SYMB?

• SYMB vil skabe mere liv, aktivitet og tværgående fællesskaber i lokalsamfundet

• SYMB vil fremme lokalt engagement og bidrage til aktivt medborgerskab, udvikle flere, nye netværk og sociale fællesskaber og en vifte af bæredygtige frivilligmiljøer

• SYMB vil skabe tværgående samskabende platforme, hvor kommune, erhvervsliv og civilsamfund er fælles om at definere opgaver og samskabe innovative tiltag

• SYMB vil skabe et nytænkende samlingssted, hvor borgere med behov for og lyst til mere netværk og fællesskab kan deltage på forskellige måder

• SYMB vil styrke den lokale stolthed og vores fælles identitet, forbinde mennesker på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i

• SYMB vil skabe et spirende kontorfællesskab for iværksættere og mindre virksomheder, og dermed være med til at styrke lokalområdets erhvervsliv

Illustration fra Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi, der sætter samskabelse højt på kommunens dagsorden, netop hvad SYMB også arbejder for. Illustrationen blev til, da SYMB var i sin vorden og hentede inspiration fra INSP! i Roskilde. INSP! er en forkortelse for inspiratorium.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik