Hvad er SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet, socialøkonomisk virksomhed, som driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station. SYMB samler, forbinder og engagerer mennesker bredt i vores lokalsamfund. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer til Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne i huset og/eller være med til at skabe dem. SYMB  er en fællesskabsplatform, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen med hinanden.

SYMB finansieres blandt andet via samarbejdsaftaler og fondsøgning. Der er faste udgifter, ligesom alle andre virksomheder har, til husleje, løn, forsikringer mm. SYMB indgår partnerskabsaftaler om forskellige leverancer med aktører, der har brug for den værdi tværgående fællesskaber skaber i et lokalsamfund. Herudover er SYMB i 2019-2022 med i et større forskningsprojekt finansieret af VELUX Fonden. SYMB sælger viden og afholder workshops og undervisning. SYMB driver udlejning – både kontorpladser og flyverpladser, men man kan iogså sleje SYMB til at holde møder og større events.  Ydermere er der indtægter på medlemskaber – både personlige og erhvervsmedlemskaber og indtægter fra sponsorater og mindre puljer. SYMBs største ressourcer er de mange lokale borgere, der ulønnede lægger kræfter i at drive og udvikle SYMB.

Formålet med SYMB er at etablere platforme, der bringer en mangfoldighed af borgere, private virksomheder og offentlige instanser sammen. Platforme, hvor der kan skabes nye løsninger på kendte udfordringer. Platforme, der giver lokalt engagement, aktiverer og udvikler menneskelige ressourcer samt fremmer deltagelse i lokalsamfundet.

Hvem er SYMB for?

SYMB er for alle. SYMB er ikke kun for de unge eller for de ældre, for tilflytterne eller for dem, der arbejder på byens store virksomheder. Ej heller kun for dem, der vil spille badminton eller dyrke amatørteater. SYMB er heller ikke kun for mennesker med psykisk sårbarhed eller mennesker med eller uden et lønarbejde, og ikke kun for børnefamilierne eller de særligt entreprenante eller holdningsmarkante. SYMB er nemlig for alle. I SYMB kan du tage teten, organisere og planlægge lige, hvad du brænder for. Du kan dele dine idéer. Du kan lytte eller sidde og glo. Du kan hjælpe med opvasken eller være den, der bare spiser med, når der f.eks. er Folkekøkken. Nogle aktiviteter er mere målgruppeorienterede end andre. Men det helt centrale greb i SYMB er, at du kan deltage på mange måder afhængig af ressourcer, lyst og interesser. På den måde er SYMB med til at skabe en ny social infrastruktur, hvor borgere kan mødes på tværs og inspireres og lære af hinanden.

SYMBs mission

SYMB samler mennesker og arbejder med: 

  • Relationer og netværk
  • Aktiviteter og fællesskaber
  • Erhverv og iværksætteri 
  • Nytænkning i lokalområdet 
  • Skabe en udvikling, der sikrer finansiering af SYMBs aktiviteter og virke 

SYMBs vision

 

  • SYMB er stor, mangfoldig og fyldt med aktivitet, der spreder sig ud over hele byen
  • SYMB er en uundværlig organisation, som skaber udvikling og samlingskraft i Kalundborg

SYMBs Erhvervsmedlemmer

AKTIVITETER I SYMB

Tjek kalenderen for aktive begivenheder i SYMB.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s formand, Søren Mariegård, kan træffes på:
Mobil: 42 21 41 08         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik