Hvem er vi?

Bestyrelse, revisor og advokat

Læs mere under SYMB’s organisation.

Sekretariatsleder og talsperson

Louise Kolbjørn er idékvinden bag SYMB. Louise er cand.mag. i psykologi og pædagogik fra RUC. Hun er certificeret projektleder og har en baggrund som mangeårig konsulent i det offentlige med speciale i organisations- og metodeudvikling med særligt fokus på psykosocial rehabilitering, borgerinddragelse og samspil med civilsamfund. Louise flyttede til egnen i 2005 og arbejder udover sin stilling i SYMB som ekstern underviser på  Professionshøjskolen Absalon ved Center for Ledelse og Oplevelsesdesign med opgaver om civilsamfundsudvikling og borgermobilisering, samskabelse og socialt iværksætteri med udgangspunkt i SYMB som case.

Event-gruppen

Der er to tovholdere for SYMBs eventgruppe. Dels Louise Kolbjørn, som også er sekretariatsleder (se ovenfor), men også Henrik Brinkløv, der er medlem af SYMB’s bestyrelse. Du kan læse mere om Henrik under SYMB’s organisation.

IT & Kommunikationsgruppen

Louise Kolbjørn er tovholder for IT & Kommunikationsgruppen (se ovenfor) 

Sonja Husted Rasmussen (hus journalist) var gennem mange år journalist ved Kalundborg Folkeblad, der senere blev til Nordvestnyt. Hun fortæller: “Jeg glemmer ikke den dag i begyndelsen af 2018, da jeg første gang deltog i et SYMB-folkekøkken. Straks da jeg trådte ind i Solsikken, kom en smilende Louise Kolbjørn mig i møde og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at skrive artikler for og om SYMB. Det kunne jeg”. Sonja har siden skrevet om mange af SYMB’s aktiviteter. Sonja skriver artikler og  præsentationer til SYMBs arbejde. Sonjas drivkraft i hendes journalistiske virke er nu som før at indsamle oplysninger og formidle dem til læserne i et levende og forståeligt sprog. Hun kan kan lide at tale med mennesker, fortælle deres historie og måske være med til at skabe forandring. 

Organisationsgruppen

Søren Mariegård har siden 1992 haft sommerhus på Røsnæs og siden 2011 fast bopæl i Kalundborg. Søren var tidligere salgschef i Skandinavien for Athena Art m.fl. og direktør i Skovbo Antique Export.  Han har været ansat i Roskilde Festival gennem de sidste 20 år, hvor han i en årrække sad i festivalledelsen og varetog opgaver med planlægning af arealer, håndværkere, trafikafvikling, performances m.m. Søren har også arbejdet for Roskilde Fonden med etablering af Roskilde Festival Rental. I dag arbejder Søren med udvikling af en socialøkonomisk virksomhed (Roskilde Festival Experience Crew), der har fokus på at få aldersgruppen 18-29 år i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Herudover er Søren grundlægger af spillestedet Ramsø Musikhus, der har mere end 35 år på bagen.

NYESTE ARRANGEMENTER

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik