Hvem er vi?

Bestyrelse, revisor og advokat

Læs mere under SYMB’s organisation.

Sekretariatsleder og talsperson

Louise Kolbjørn er idékvinden bag SYMB. Louise er cand.mag. i psykologi og pædagogik fra RUC. Hun er certificeret projektleder og har en baggrund som mangeårig konsulent i det offentlige med speciale i organisations- og metodeudvikling med særligt fokus på psykosocial rehabilitering, borgerinddragelse og samspil med civilsamfund. Louise flyttede til egnen i 2005 og arbejder udover sin stilling i SYMB som ekstern underviser på  Professionshøjskolen Absalon ved Center for Ledelse og Oplevelsesdesign med opgaver om civilsamfundsudvikling og borgermobilisering, samskabelse og socialt iværksætteri med udgangspunkt i SYMB som case.

Event-gruppen

Der er to tovholdere for SYMBs eventgruppe. Dels Louise Kolbjørn, som også er sekretariatsleder (se ovenfor), men også Henrik Brinkløv, der er medlem af SYMB’s bestyrelse. Du kan læse mere om Henrik under SYMB’s organisation.

IT & Kommunikationsgruppen

Louise Kolbjørn er tovholder for IT & Kommunikationsgruppen (se ovenfor) 

Sonja Husted Rasmussen (hus journalist) var gennem mange år journalist ved Kalundborg Folkeblad, der senere blev til Nordvestnyt. Hun fortæller: “Jeg glemmer ikke den dag i begyndelsen af 2018, da jeg første gang deltog i et SYMB-folkekøkken. Straks da jeg trådte ind i Solsikken, kom en smilende Louise Kolbjørn mig i møde og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at skrive artikler for og om SYMB. Det kunne jeg”. Sonja har siden skrevet om mange af SYMB’s aktiviteter. Sonja skriver artikler og  præsentationer til SYMBs arbejde. Sonjas drivkraft i hendes journalistiske virke er nu som før at indsamle oplysninger og formidle dem til læserne i et levende og forståeligt sprog. Hun kan kan lide at tale med mennesker, fortælle deres historie og måske være med til at skabe forandring. 

Organisationsgruppen

Søren Mariegård har siden 1992 haft sommerhus på Røsnæs og siden 2011 fast bopæl i Kalundborg. Søren var tidligere salgschef i Skandinavien for Athena Art m.fl. og direktør i Skovbo Antique Export.  Han har været ansat i Roskilde Festival gennem de sidste 20 år, hvor han i en årrække sad i festivalledelsen og varetog opgaver med planlægning af arealer, håndværkere, trafikafvikling, performances m.m. Søren har også arbejdet for Roskilde Fonden med etablering af Roskilde Festival Rental. I dag arbejder Søren med udvikling af en socialøkonomisk virksomhed (Roskilde Festival Experience Crew), der har fokus på at få aldersgruppen 18-29 år i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Herudover er Søren grundlægger af spillestedet Ramsø Musikhus, der har mere end 35 år på bagen.