Hvem er vi?

Bestyrelse, revisor og advokat

Læs mere under SYMB’s organisation.

Sekretariatsleder og talsperson

Louise Kolbjørn er idékvinden bag SYMB. Louise er cand.mag. i psykologi og pædagogik fra RUC. Hun er certificeret projektleder og har en baggrund som mangeårig konsulent i det offentlige med speciale i organisations- og metodeudvikling med særligt fokus på psykosocial rehabilitering, borgerinddragelse og samspil med civilsamfund. Louise flyttede til egnen i 2005 og arbejder også som specialkonsulent på Professionshøjskolen Absalon ved Center for Ledelse og Oplevelsesdesign med opgaver indenfor ledelse, styring og organisering af samskabelse og civilsamfundsudvikling.

Event-gruppen

Henrik Brinkløv er tovholder i Event-gruppen og er medlem af SYMB’s bestyrelse. Du kan læse mere om Henrik under SYMB’s organisation.

IT & Kommunikationsgruppen

Mathias Silas Hegnsvang er Cand.Scient i Informationsvidenskab og Kulturformidling og besidder en solid viden om mennesker som kulturbrugere, it, information og kultur.  Mathias  brænder for at optimere mulighederne for at andre kan lykkes med at udleve sine drømme, og til dagligt udvikler Mathias informationssystemer, fra brugerkravsspecifikation til implementering i Novo Nordisk. Mathias er flyttet til Kalundborg i 2012 og har istandsat et ældre hus med sin kæreste og to døtre i ønsket om at etablere sig permanent i Kalundborg. For Mathias er SYMB en oplagt mulighed for at videreformidle fordelene ved at etablere sig som tilflytter i Kalundborg og samtidig bidrage til udvikling af en sund by.

Lisbeth Hanghøj Kristensen er både med i IT & Kommunikations-gruppen og medlem af SYMB’s bestyrelse. Du kan læse mere om Lisbeth under SYMB’s organisation.

Kristin Schage er både med i IT & Kommunikations-gruppen og medlem af SYMB’s bestyrelse. Du kan læse mere om Kristin under SYMB’s organisation.

Organisationsgruppen

Søren Mariegård har siden 1992 haft sommerhus på Røsnæs og siden 2011 fast bopæl i Kalundborg. Søren var tidligere salgschef i Skandinavien for Athena Art m.fl. og direktør i Skovbo Antique Export.  Han har været ansat i Roskilde Festival gennem de sidste 20 år, hvor han i en årrække sad i festivalledelsen og varetog opgaver med planlægning af arealer, håndværkere, trafikafvikling, performances m.m. Søren har også arbejdet for Roskilde Fonden med etablering af Roskilde Festival Rental. I dag arbejder Søren med udvikling af en socialøkonomisk virksomhed (Roskilde Festival Experience Crew), der har fokus på at få aldersgruppen 18-29 år i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Herudover er Søren grundlægger af spillestedet Ramsø Musikhus, der har mere end 35 år på bagen.

ÅBNINGSTIDER

SYMB er åben mandag, onsdag og fredag kl. 10-13
Ofte er vi her udenfor åbningstid.
Åbent husmøde for alle hver onsdag kl. 17-18.
Kig ind hos SYMB på Kalundborg Station, Banegårdspladsen 2.

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

NYESTE ARRANGEMENTER

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk