SYMB's organisation

SYMB er organiseret med generalforsamling og bestyrelse. Derudover består SYMB af et sekretariat og en række grupper, som dels udvikler SYMB, varetager områder og driftsopgaver og dels sørger for aktiviteter og leverancer, som borgere, virksomheder og kommune kan nyde godt af.

Bestyrelse

SYMB har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. Fælles for dem alle er dog, at de er bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at være med til at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Her kan du læse:

Bestyrelsen består af disse medlemmer:

  • Peter Joensen, formand
  • Esben Hansen, næstformand
  • Mogens Dunmose, kasserer
  • Henrik Brinkløv
  • Sonja Larsen
  • Søren Bang Knudsen
  • Niels Bentsen
  • Kristin Schage, suppleant

Anden bistand:

  • Inge Linkamp, revisor
  • Claus Hanghøj, advokat

Mere om SYMB's bestyrelse, revisor og advokat:

Peter Joensen (formand) er uddannet både økonomisk som skatterevisor og humanistisk som diplomleder, coach og master i HRM. Peter har mere end 15 års ledererfaring i den offentlige sektor, hvor han har arbejdet med organisationsudvikling, forandrings- og kulturprocesser, økonomi, effektiviseringer og servicemål, strategier, ledelse, kompetenceudvikling, rekruttering og kommunikation samt ikke mindst undervisning, udvikling og forskning i sit nuværende job på som lektor på Professionshøjskolen Absalon. Peter er i sommeren 2017 flyttet til Høng, hvor han også er aktiv i Rotary samt involveret i andet velgørende arbejde. Peter har desuden bestyrelseserfaring fra en socialøkonomisk virksomhed samt erfaring som kommunalpolitiker fra Faxe Kommune.

Esben Hansen (næstformand) er uddannet Bachelor i Politik, Administration og Samfundsfag. Han har arbejdet som specialarbejder bl.a. som kranfører og truckfører og senere som flygtningemedarbejder. Herefter arbejdede han som virksomhedskonsulent i Arbejdsformidlingen og haft hverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. I de sidste knap 20 år har Esben arbejdet i HK. I flere år med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling og i tæt samarbejde med tillidsfolk og virksomheder. I de seneste år har fokus været på fællesskabet på arbejdspladserne og skolearbejdet inden for de merkantile erhvervsuddannelser. Esben har boet i Kalundborg det meste af sit liv og bruger den smukke natur omkring Kalundborg til vandreture og anden rekreation. Langdistancevandringer er blevet en passion for Esben de senere år.

Mogens Dunmose (kasserer) er uddannet finmekaniker og har arbejdet i Flyvevåbnet og forskellige steder som udekørende tekniker. Senere blev han ansat som gruppeleder i en elektronikvirksomhed og har haft forskellige jobs indenfor IT-branchen med fokus på ledelse indenfor det tekniske område. Inden sin pension var Mogens IT-driftschef for en større dansk transportvirksomhed. Mogens har haft tilknytning til Kalundborg/Røsnæs siden sin ungdom.

Henrik Brinkløv har boet i Kalundborg-området i  mere end 35 år. Han er uddannet korrespondent og socialpædagog. Han arbejder som leder i socialpsykiatrien i Holbæk Kommune og har 15 års erfaring med ledelse, administration/økonomi og kompetenceudvikling indenfor det socialpsykiatriske område. Henrik Brinkløv har tidligere mange års erfaring i institutionsbestyrelser og har ved siden af selv at være aktiv på en fodboldbane også trænet fodboldpigejuniorer. Han arbejder med interpersonelle, metafysiske og psykiske processer, som bliver manifesteret i billedkunst, fototekstgrafiske værker og installationer.

Sonja Larsen er uddannet pædagog med stor ledererfaring i den kommunale verden. Hun har i 17 år været  ansat som leder i Kalundborg Kommune, og var i 1992 med til at starte Aktivitetscenter Solsikken. Opgaven var at etablere og udvikle et værested/cafétilbud i samarbejde med mennesker med udviklinghandicap og herigennem udvide deres muligheder for at blive en del af sociale fællesskaber. Sonja var i et par år leder i socialpsykiatrien i Slagelse Kommune og var her med til at udvikle centerets tilbud til borgerne i opgangsfællesskaber og café/væresteder. Senest har hun været ansat som afdelingsleder i skole og SFO på Synscenter Refsnæs, indtil hun gik på pension i 2017.  Sonja har erfaring med bestyrelsesarbejde bl.a. i LEV – en forening for pårørende til handicappede, men også i Oplev, som er et lille oplysningsforbund for handicappede.

Søren Bang Knudsen driver eventfirmaet SBK Event og Kalundborgs nye musikhus Terminalen. Han er også er ansat i Punkt 1 i Kalundborg på deltid, hvor han primært er personaleansvarlig og arbejder med bogføring og planlægning af arrangementer. Søren har indtil for nylig været formand for Viskinge Badminton Klub og var i 17 år koordinator for Kalundborg Rocker. Han er gift med Helle, og parret har to voksne børn, der begge er aktive i SBK Event. Søren er meget aktiv i Kalundborg Kommunes tænketank omkring Havneparken. Baggrunden for Sørens engagement i SYMB er et ønske om at skabe aktiviteter, der gør mennesker glade og gøre noget godt for lokalsamfundet. 

Niels Bentsen er uddannet kunst- og bogtrykker, og han har en voksenpædagogisk grunduddannelse. Disse uddannelser har i forening dannet rammen om hans liv og virke. Niels er idé- og skaberkraften bag Væksthuset Liljen, som er et værested for tidligere misbrugere i Kalundborg. Han har i årenes løb haft indtil flere bestyrelsesposter, blandt andre som afdelingsbestyrelsesformand i Dansk Almennyttigt Boligselskab, bestyrelsesmedlem og kasserer i Bedre Psykiatri, Kalundborg lokalafdeling. Endvidere er Niels medlem af frivilligrådet i Kalundborg Kommune.

Kristin Schage (suplleant) er nordmand og bor delvis i Oslo, delvis i Eskebjerg. Hun er selvstændig erhvervsdrivende med coachingskolen Norsk Coach Akademi i Oslo, som hun grundlagde for 14 år siden, og er faglig ansvarlig, udvikler, underviser og coach.  Kristin er uddannet erhvervsøkonom (Bedriftsøkonom), gestaltterapeut og coach og har en BA i Psykologi fra universitet i Oslo og er i gang med en Master i Business Coaching ved Copenhagen Coaching Center. Hun er også uddannet assessor ved certificeringsordningen hos International Coach Federation. Kristin har lang erfaring fra administrative stillinger bl.a. HR og regnskab i norsk næringsliv og har drevet gestaltterapeutisk praksis i Oslo.  Hun brænder for kommunikation og relations opbygning mellem mennesker, og inspireres af at finde potentialet i mennesker, som tilsyneladende er kommet skævt ud i sin livsproces, til at komme tilbage til samfundet som en ressource.

Revisor: Inge Linkamp er uddannet registreret revisor og har arbejdet med dette fag; revision, regnskab og rådgivning inden for økonomi i hele sit arbejdsliv. De sidste 16 år som partner og medejer af Dansk Revision A/S Kalundborg/Charlottenlund. Dansk Revision er en landsdækkende revisionskæde, og er repræsenteret i alle større byer i Danmark. Inge har boet i Kalundborg som barn og siden som voksen med sin familie.

Advokat: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg. Claus er oprindeligt fra København, men flyttede til Kalundborg i 2005.

NYESTE ARRANGEMENTER

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik