SYMB's organisation

SYMB er organiseret med generalforsamling og bestyrelse. Derudover består SYMB af et sekretariat og en række grupper, som dels udvikler SYMB, varetager områder og driftsopgaver og dels sørger for aktiviteter og leverancer, som borgere, virksomheder og kommune kan nyde godt af.

Bestyrelse

SYMB har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. Fælles for dem alle er dog, at de er bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at være med til at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Her kan du læse bestyrelsens beretning for 2017. Og her er bestyrelsens beretning for 2016.

Bestyrelsen består af disse medlemmer:

  • Peter Joensen, formand
  • Mogens Dunmose, næstformand og kasserer
  • Henrik Brinkløv
  • Lisbeth Hanghøj Kristensen
  • Niels Bentsen
  • Kristin Schage
  • Esben Hansen, suppleant

Anden bistand:

  • Inge Linkamp, revisor
  • Claus Hanghøj, advokat

Mere om SYMB's bestyrelse, revisor og advokat:

Peter Joensen (formand) er uddannet både økonomisk som skatterevisor og humanistisk som diplomleder, coach og master i HRM. Peter har mere end 15 års ledererfaring i den offentlige sektor, hvor han har arbejdet med organisationsudvikling, forandrings- og kulturprocesser, økonomi, effektiviseringer og servicemål, strategier, ledelse, kompetenceudvikling, rekruttering og kommunikation samt ikke mindst undervisning, udvikling og forskning i sit nuværende job på som lektor på Professionshøjskolen Absalon. Peter er i sommeren 2017 flyttet til Høng, hvor han også er aktiv i Rotary samt involveret i andet velgørende arbejde. Peter har desuden bestyrelseserfaring fra en socialøkonomisk virksomhed samt erfaring som kommunalpolitiker fra Faxe Kommune.

Mogens Dunmose (næstformand og kasserer) er uddannet finmekaniker og har arbejdet i Flyvevåbnet og forskellige steder som udekørende tekniker. Senere blev han ansat som gruppeleder i en elektronikvirksomhed og har haft forskellige jobs indenfor IT-branchen med fokus på ledelse indenfor det tekniske område. Inden sin pension var Mogens IT-driftschef for en større dansk transportvirksomhed. Mogens har haft tilknytning til Kalundborg/Røsnæs siden sin ungdom.

Henrik Brinkløv har boet i Kalundborg-området i  mere end 35 år. Han er uddannet korrespondent og socialpædagog. Han arbejder som leder i socialpsykiatrien i Holbæk Kommune og har 15 års erfaring med ledelse, administration/økonomi og kompetenceudvikling indenfor det socialpsykiatriske område. Henrik Brinkløv har tidligere mange års erfaring i institutionsbestyrelser og har ved siden af selv at være aktiv på en fodboldbane også trænet fodboldpigejuniorer. Han arbejder med interpersonelle, metafysiske og psykiske processer, som bliver manifesteret i billedkunst, fototekstgrafiske værker og installationer.

Lisbeth Hanghøj Kristensen er uddannet lærer og cand. comm. fra RUC med arbejdslivsstudier som sidefag. Hun flyttede til Kalundborg i 2014. Hendes interesse for byens liv udspringer af hendes speciale, hvis omdrejningspunkt var branding af en egn og mulighederne for samarbejder mellem en offentlig og en privat virksomhed mhbp. øget bosætning og tiltrækning af arbejdskraft. Lisbeth arbejder pt. på en skole i Kalundborg Kommune. Hun er interesseret i at skabe mere liv og kultur for alle befolkningsgrupper i byen. Lisbeth mener, at det – i en tid med kraftig individorientering – er vigtigt at skabe rum for fællesskaber på tværs af professioner, aldre, køn, minoriteter og etnicitet. Efter hendes opfattelse bør vi udvise mere mangfoldighed og tolerance og i højere grad skabe fællesskaber på tværs, end vi umiddelbart gør i dag.

Niels Bentsen er uddannet kunst- og bogtrykker, og han har en voksenpædagogisk grunduddannelse. Disse uddannelser har i forening dannet rammen om hans liv og virke. Niels er idé- og skaberkraften bag Væksthuset Liljen, som er et værested for tidligere misbrugere i Kalundborg. Han har i årenes løb haft indtil flere bestyrelsesposter, blandt andre som afdelingsbestyrelsesformand i Dansk Almennyttigt Boligselskab, bestyrelsesmedlem og kasserer i Bedre Psykiatri, Kalundborg lokalafdeling. Endvidere er Niels medlem af frivilligrådet i Kalundborg Kommune.

Kristin Schage er nordmand og bor delvis i Oslo, delvis i Eskebjerg, med sin danske mand.  Hun er selvstændig erhvervsdrivende med coachingskolen Norsk Coach Akademi i Oslo, som hun grundlagde for 14 år siden, og er faglig ansvarlig, udvikler, underviser og coach.  Kristin er uddannet erhvervsøkonom (Bedriftsøkonom), gestaltterapeut og coach og har en BA i Psykologi fra universitet i Oslo og er i gang med en Master i Business Coaching ved Copenhagen Coaching Center. Hun er også uddannet assessor ved certificeringsordningen hos International Coach Federation. Kristin har lang erfaring fra administrative stillinger bl.a. HR og regnskab i norsk næringsliv og har drevet gestaltterapeutisk praksis i Oslo.  Hun brænder for kommunikation og relations opbygning mellem mennesker, og inspireres af at finde potentialet i mennesker, som tilsyneladende er kommet skævt ud i sin livsproces, til at komme tilbage til samfundet som en ressource.

Esben Hansen (suppleant) er uddannet Bachelor i Politik, Administration og Samfundsfag. Han har arbejdet som specialarbejder bl.a. som kranfører og truckfører og senere som flygtningemedarbejder. Herefter arbejdede han som virksomhedskonsulent i Arbejdsformidlingen og haft hverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. I de sidste knap 20 år har Esben arbejdet i HK. I flere år med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling og i tæt samarbejde med tillidsfolk og virksomheder. I de seneste år har fokus været på fællesskabet på arbejdspladserne og skolearbejdet inden for de merkantile erhvervsuddannelser. Esben har boet i Kalundborg det meste af sit liv og bruger den smukke natur omkring Kalundborg til vandreture og anden rekreation. Langdistancevandringer er blevet en passion for Esben de senere år.

Revisor: Inge Linkamp er uddannet registreret revisor og har arbejdet med dette fag; revision, regnskab og rådgivning inden for økonomi i hele sit arbejdsliv. De sidste 16 år som partner og medejer af Dansk Revision A/S Kalundborg/Charlottenlund. Dansk Revision er en landsdækkende revisionskæde, og er repræsenteret i alle større byer i Danmark. Inge har boet i Kalundborg som barn og siden som voksen med sin familie.

Advokat: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg. Claus er oprindeligt fra København, men flyttede til Kalundborg i 2005.

ÅBNINGSTIDER

SYMB er åben mandag, onsdag og fredag kl. 10-13
Ofte er vi her udenfor åbningstid.
Åbent husmøde for alle hver onsdag kl. 17-18.
Kig ind hos SYMB på Kalundborg Station, Banegårdspladsen 2.

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

NYESTE ARRANGEMENTER

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk