SYMB Erhverv

Et fællesskab der styrker hele Kalundborg Kommune

SYMB Oplægsholdere og mødeledere

Få et kompetent indspark fra en af vores mange oplægsholdere til dit møde i SYMB. Oplægget vil typisk vare 25 minutter og kan lægges, hvor du vil i mødet. Brug det som indledning til at starte dit møde, midt i mødet, som en naturlig pause eller som en afslutning, hvor I kan gå fra mødet med tankerne sat i ekstra i gang.

Nøglen til et konstruktivt møde kan blandt andet være, at den råde tråd bliver holdt og, at tidsplanen ikke skrider. Ofte kan man selv klare den opgave, men det kan også betyde, at man får mindre fokus på indholdet og mere fokus på strukturen. Hvis I tilkøber en mødeleder i SYMB Meeting, kan I fokusere fuldt ud på mødet og lade os om at holde tiden, tonen og tempoet.

Jens Lerager, Erhvervschef Kalundborgegnens Erhvervsråd

En hurtig og lav overflyvning af erhvervslivet på Kalundborg-egnen

Kalundborg er Sjællands største industriklynge uden for København og er på mange parametre et enestående erhvervsområde i Danmark. Vores erhvervsstruktur, vores geografi og måden vi organiserer os på, giver vores område nogle særlige udfordringer, men bestemt også nogle enestående muligheder for fremtidig udvikling og vækst. Jens Lerager, der er erhvervschef i Kalundborgegnens Erhvervsråd giver en introduktion til områdets erhvervsliv, quizzer jer i jeres erhvervs-lokalkendskab og lægger op til debat om, hvordan vi i fællesskab bedst muligt kan udvikle og understøtte Kalundborgegnens erhvervsliv fremover.

Malene Grandjean, Vicedirektør
EUC Nordvestsjælland

Professionel Kapital

Professionel Kapital er blandt andet et blik på og mål for lederskab, samarbejdsevne og en virksomheds evne til at løse sin kerneopgave. Professionel Kapital er et perspektiv på det psykiske arbejdsmiljø, virksomhedens faglige og personlige kompetencer samt organisatoriske muligheder for at træffe fagligt velbegrundede beslutninger. Med afsæt i forsker Tage Søndergaards arbejde med Professionel Kapital giver Malene Grandjean et kort teori- og praksisbaseret indblik i, hvordan arbejdet med Professionel Kapital kan styrke hele virksomheden.    

 Anders Baagland, Forretningsudvikler

Sæt mål

Vi kender det alt for godt. Vores drømme, ønsker og mål for virksomheden kommer ikke altid til udtryk. Ofte er målene heller ikke så håndgribelige. Hvis vi endelig dristes til at få skrevet noget ned og fortalt medarbejderne om det, så sker det ofte, at det løber ud i sandet. Man kan ligefrem høre medarbejderen sige – Hvad sagde jeg……. Få et motiverende og anderledes indspark til, hvordan man sætter mål, fastholder begejstringen og rent faktisk når det, man har sat sig for.

Steffen Lund, Direktør
EUC Nordvestsjælland

Fusion og Forandringsledelse

Den organisatoriske hverdag er fyldt med store og små forandringsprocesser som skal ledes. Forandringerne kan være relateret til behovet for reorganisering, besparelser, nye produkter eller ændrede regler. Fælles er, at forandringsprocesser skal skabe resultater. Det gælder også de gennemgribende forandringsprocesser, der følger med en fusion. Med mange års erfaring i at bedrive forandringsledelse og som hovedansvarlig for flere store fusionsprocesser, vil Steffen Lund komme med konkrete og brugbare nedslag i forhold til fusion og forandringsledelse.

Louise Kolbjørn, Sekretariatsleder
SYMB

Samskabelse – nye veje til løsning af aktuelle problemstillinger

Ét perspektiv på samskabelse er aktiv involvering af borgere baseret på partnerskaber og fælles ansvar mellem det offentlige, borgere og private partnerskaber eller virksomheder. Inspireret af Jens Ulrichs typologi om samskabelse giver Louise et kort teori- og praksisbaseret indblik i, hvad samskabelse er og ikke mindst, hvilke nye synergier og værdier, vi kan skabe sammen, hvis vi lader opgaveløsning gå på tværs af sektorer og i højere grad involverer borgernes ressourcer. Mulighederne er mange, dilemmaerne er mindst lige så mange – dem kender Louise alt til i hendes daglige praksis, der netop handler om at skabe stærkere grobund for samskabelse lokalt.

Torben Petersen,
Socialøkonomisk virksomhedskonsulent, Kalundborg Kommune

Socialøkonomi – digitalisering og partnerskaber

Vidste du, at socialøkonomiske virksomheder ud over deres formål skal eksistere på lige vilkår med øvrige virksomheder, skabe overskud og rentabilitet? Torben introducerer til socialøkonomi og fortæller om værdien af partnerskaber imellem lokalt erhvervsliv og socialøkonomiske virksomheder. Oplægget inddrager vigtigheden af digital markedsføring for både erhvervsliv, socialøkonomiske virksomheder og foreninger. 

Jannik Holbech Rasmussen, Uddannelsesleder Processkolen

Målrettet udvikling med afsæt i data

Kommer kunderne rundt i hele butikken, hvad har de fået ud af et forretningsmøde og hvilken alder og køn har de personer, der passerer forbi et udvalgt område? Det er blot nogle af de relevante spørgsmål, som den nyeste teknologi i SmartPoints kan give os svar på. SmartPoints kan med sin indbygget kunstige intelligens vurdere og klassificere de personer, der går forbi den. Den kan køns og aldersgruppere samt indsamle date i form af forbipasserendes interaktion gennem forprogrammerede spørgsmål. Dette oplæg giver et indblik i Jannik Holbech Rasmussens målrettet arbejdet med udvikling baseret på dataindsamling blandt andet med afsæt i SmartPoint-data, og samtidigt åbner det muligheden for samarbejdsaftaler med Jannik, hvor der kan indgå helt op til 5 SmartPoints.

Søren Mariegård, Formand
SYMB og tidligere medarbejder i Roskilde Festival gennem en årrække

Roskilde Festival – fakta og andre historier

I perioden 1972 til 2019 var Søren Mariegård aktiv i Roskilde Festival. Først som frivillig medarbejder senere som en del af festivalledelsen. Musik ved han ikke meget om, men Roskilde Festival er meget mere end musik. Hvordan bygger man Danmarks 4. største by på kun 3 uger? Er det sandt, at der er 33.000 frivillige medarbejdere? Hvor mange øl drikker de egentlig i Roskilde? Er det rigtigt, at det altid regner, når der er Roskilde Festival? Søren giver lidt fakta og krydrer foredraget med sjove anekdoter.

Freja Lamhauge, initiativtager og tovholder for ’Kvinder og karriere i Kalundborg’

Stærkt lokalt kvindenetværk og community i Kalundborg

Hvordan opstod et innovativt lokalt kvindenetværk hen over en weekend? Hvordan udviklede det sig bare lynhurtigt? Netværket ’Kvinder og karriere i Kalundborg’ er ikke helt som andre. Det er bygget op om en ny måde at tænke forretning, bl.a. fordi medlemmerne netop byder ind med lige det, de synes. Det kan være tid, ressourcer eller penge – det er helt op til den enkelte. Netværket er medlemsdrevet og fyldt af gode historier, stærke oplevelser af fællesskab og pudsige sammentræf. Netop dér skabes den kontinuerlige aktivitet og interaktion. Der er fastlagt et program for hver uge og måned både online og fysisk. Det er med til at skabe genkendelighed og struktur. Selve netværket er en platform, hvor medlemmerne kan byde ind med nye arrangementer, sjove forløb og andet, som de måske gerne vil teste af. Hvad der startede som et karriere kvinde netværk, er nu blevet til meget mere.

Esben Hansen, Næstformand
SYMB og Organisator HK Sjælland

Camino vandring – hvorfor det?

Fascinationen af at nå til Santiago de Compostela eller Sankt Jacobs grav. Den lange vandrings anatomi – den ydre og indre stilhed, mens kilometer efter kilometer lægges bag dig. Mødet – fællesskab, de andre vandrere.  Hvor sover man henne? Praktik på Caminoen? Anekdoterne, der indrammer Caminoen!

Troels Birk Kristoffersen frivillig foreningsleder på Røsnæs

Røsnæs Rundt –
Et eksempel frivilligt foreningsarbejde i praksis

Projekt Røsnæs Rundt er et godt eksempel på, hvordan en frivillig forening viser vejen til overlevelser for et lille lokalsamfund. I projektet er foreningens, befolkningens og andres gode idéer omsat til virkelighed. Det  er og har været en samskabelsesproces mellem Kalundborg Kommune, rådgivere, virksomheder og RUB (Røsnæs Udvikling og Beboerforening). Hvad skal der til for at få størstedelen af et lokalsamfund til at synes, det er en god idé? Når man begynder på et projekt, som har et forløb på mere end 10 år, er der bl.a. tre vigtige egenskaber, man skal være i besiddelse: Vedholdenhed, tålmodighed og tro på idégrundlaget. Relationer og evnen til at bygge videre på eksisterende og nye netværk er også vigtige faktorer for organisationen i en frivillig forening. Alt dette og meget mere, fortæller Troels om i dette oplæg.

Karen Marie Bach Christensen, Rektor Slotshaven Gymnasium

Innovation og Iværksætteri

Innovation stimulerer til kreativitet og evnen til at tænke og handle på tværs. Det giver anledning til nye løsninger og måske til udvikling af nye produkter. Karen Marie Bach Christensen har både som universitetsuddannet indenfor innovation og afsætning, som gymnasielærer i disse fag samt som leder gennem mange år arbejdet målrettet med at stimulere til en anderledes og kreativ tankegang, til det entreprenante mindset og til, hvordan man sikrer, at idé bliver til virkelighed. Med afsæt disse erfaringer, vil Karen Marie give et kort teori- og praksisbaseret indblik i, hvordan man kan arbejde med at fremme innovation og iværksætteri.

logobund

SYMB  |  Banegårdspladsen 2  |  4400 Kalundborg
42 21 41 08  |  info@symb.dk

LAG Midt-Nordvestsjælland har støttet skabelsen af erhvervslokalerne.
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development