SYMB er et begreb om fællesskab, ikke en bygning

SYMB skaber fællesskaber, lyder et SYMB-slogan, men hvordan foregår det egentlig, og hvad gør det godt for? Det beskriver vi i en række interviews med vidt forskellige mennesker, der har ét tilfælles: De kommer i SYMB, og deres grunde er lige så forskellige, som de selv er. Her er historien om Anders Baagland der har en drøm om, at SYMB kan skabe et lysende fyrtårnsevent.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Anders Baagland, 49 år, har en fortid som selvstændig butiksdrivende i 20 år med butikker i Jyderup og Nykøbing Sj. Han solgte sine butikker og er nu selvstændig konsulent med forretningsudvikling, virksomhedsrådgivning samt udvikling af koncepter og strategier som speciale, primært for detailhandlen. Anders bor i Kalundborg, han er gift med Anne Vibeke Thornild, der er sygeplejerske, og den yngste af parrets to døtre bor stadig hjemme, mens den ældste er flyttet hjemmefra.

Anders Baagland har fulgt SYMB fra sidelinjen omtrent fra starten gennem pressen og via organisationens hjemmeside, som han har stor ros til.

Wauw!

Da SYMB åbnede lokalerne på Kalundborg Station sidste år, følte Anders, at han var nødt til at finde ud af, hvad det der SYMB egentlig var for noget, og han blev ikke skuffet:

– Jeg gik derfra med en wauw-oplevelse på grund af det engagement og den energi og mangfoldighed, jeg mødte, fortæller Anders, der fandt, at det var og er et fantastisk projekt.

Dog syntes han ikke rigtigt, han kunne se sig selv i de mange kreative grupper. Hans interesse blev imidlertid for alvor vakt, da han læste sig til, at SYMB var interesseret i iværksætteri og gerne ville have et samspil med erhvervslivet.

Anders kontaktede sekretariatsleder Louise Kolbjørn med spørgsmålet om, hvad han måske kunne bruges til, og hans tilbud førte hurtigt til en samtale med både Louise og Søren Mariegaard, nuværende SYMB-formand.

Vendepunktet

– Det blev vendepunktet for mig og min tilgang til SYMB, for jeg syntes, det var fantastisk at opleve den måde, hvorpå man tog imod nye mennesker og nye tanker. Jeg følte mig enormt velkommen, fortæller Anders, og det gav ham lyst til at bidrage til fællesskabet.

Han fandt dog, at SYMBs vision var lidt uklar, og netop den uklarhed mente han betød, at ikke alle, deriblandt han selv, kunne se sig selv som en del af SYMB med de mange kreative aktiviteter.

– Skal SYMB være for alle, skal der skabes noget andet, og det vil jeg gerne bidrage til, fortæller Anders Baagland.

Det første, han var med til at få sat i gang, var erhvervscaféen med tilbud om, at her kan erhvervsfolk mødes en gang om måneden, en fredag eftermiddag til en kop kaffe eller en øl og få en uformel snak. Ud af den kan der opstå nye relationer, nye idéer og møder i kalenderen.

Indtil corona-krisen midlertidigt satte en stopper også for den aktivitet, kom der flere og flere deltagere, dog kan Anders se, at det ikke helt er gået op for erhvervslivet, at man bare kan droppe ind, men det skal nok komme, er han overbevist om.

Også repræsentanter for Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd har deltaget i erhvervscaféer, og det har ført til en dialog mellem erhvervsråd, kommune og SYMB om at udvikle miljøer for iværksætteri.

Det fører til næste fase med skabelse af kontorfællesskaber, mødelokaler og rammer om workshops i SYMB på Kalundborg Station.

Anders Baagland forestiller sig, at små virksomheder kan leje sig ind for kortere eller længere tid, eller studerende kan have behov for et sted at skrive opgaver. Lejemålene skal være meget fleksible og kunne bruges af vidt forskellige aktører i varierede perioder.

Ansvar for lokalsamfundet

Overordnet anser Anders Baagland det for vigtigt, at vi selv tager ansvar for det lokalsamfund, vi bor i og ikke bare vente på, at for eksempel kommunen eller erhvervsrådet skal gøre noget.

– Vil vi udvikle Kalundborg, skal vi starte med os selv, mener Anders.

Det er netop i det perspektiv, han ser SYMB, hvor det grundlæggende er at få skabt et stærkt og energifyldt fællesskab, hvor forskellige kompetencer går sammen uden hensyn til politiske systemer, barrierer, grupperinger og begrænsninger, og hvor mennesker sættes fri til at træffe beslutninger.

Den måde at arbejde på giver energi, og den energi har der også været under corona-krisen, hvor der, selvom SYMB har været lukket, er arbejdet på højtryk med at søge fondsmidler til renovering af lokalerne.

Fyrtårnsevent, der lyser

Blandt ønskerne for SYMBs fremtid nævner Anders Baagland, at han meget gerne vil være med til at skabe en så klar vision, at alle i Kalundborg ved, hvad SYMB står for. Han håber, at resultatet bliver at få skabt et SYMB, der er fyldt med iværksætteri på alle niveauer.

Anders ønsker at få skabt et fyrtårnsevent, som lyser så kraftigt, at alle kan se det. Det kan være i form af koncerter og foredrag med professionelle kræfter, der samler måske 500 mennesker.

De kan ikke allesammen være i huset på Kalundborg Station, men det er heller ikke nødvendigvis dér, de store events skal holdes:

– Jeg ser ikke SYMB som et lokale, men som et begreb, et fællesskab – ikke en bygning, siger Anders Baagland, og set i det perspektiv kan et stort SYMB-event godt afvikles i Havneparken, Kalundborghallen eller på en fodboldbane.