Fantastisk, at SYMB har skabt et fællesskabets hus

SYMB skaber fællesskaber, lyder et SYMB-slogan, men hvordan foregår det egentlig, og hvad gør det godt for? Det beskriver vi i en række interviews med vidt forskellige mennesker, der har ét tilfælles: De kommer i SYMB, og deres grunde er lige så forskellige, som de selv er. Her er historien om Esben Hansen. Esben er imponeret af alt det, SYMB har skabt på forholdsvis kort tid. Det fortjener skulderklap.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Esben Hansen, 60 år, arbejder som HK-konsulent med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter ude på virksomheder, og hans arbejdsområde er hele Sjælland.

Blandt arbejdsopgaverne er at klæde repræsentanterne på til at skabe aktiviteter sammen med deres kolleger på arbejdspladsen, det vil sige at etablere fællesskaber med et slogan som: Fællesskaber skaber værdi.

Et sådant slogan falder fint i tråd med SYMBs mål, og det blev et af de hyggelige og velbesøgte folkekøkkener, der for et par år siden blev Esbens dør ind til SYMB.

Han havde set et opslag om det på facebook, og han havde også kammerater, der havde været med fra starten men uden at have fortalt specielt meget om det. Esben tog sig sammen og deltog i et rigtig hyggeligt folkekøkken, hvor han traf mange mennesker, som han genkendte fra lokalsamfundet, og som han snakkede godt med. Han mødte også sekretariatsleder Louise Kolbjørn, der satte ord på det, som SYMB står for.

SYMB-idé fængede
Idéen fængede hos Esben, blandt andet fordi han genkendte målene fra sit eget arbejde. Det er hans erfaring, at hvis man gerne vil have, der skal ske noget, bliver man nødt til selv at bruge energi og være en del af aktiviteterne.

Esben Hansen er optaget af det, der sker, når mennesker mødes. Han kalder det simpelthen en urkraft, der opstår gennem menneskers møder, om målet er forandringer eller personlig udvikling, om det skal være sjovt eller spændende, det er op til den enkelte.

Der er masser af eksempler på, hvad der er kommet ud af menneskers møder i SYMB. Det mest markante resultat er indtil videre, at SYMB nu har et hus, centralt beliggende på stationen midt i Kalundborg. Et hus, der giver så mange muligheder, og hvorfra fællesskaberne kan udgå, en platform for mange forskellige aktiviteter.

Skulderklap til SYMB
Esben finder det fantastisk, at drømmen om eget hus er gået i opfyldelse på så kort tid. Det skyldes en enorm indsats fra de mennesker, der er en del af SYMB, og som har lagt mange frivillige kræfter i arbejdet. – Vi skal huske at klappe os selv på skuldrene over det, vi har opnået, opfordrer Esben Hansen.

Det er vigtigt fortsat at tiltrække også ressourcestærke mennesker til SYMB, og Esben mener, at en af måderne er, at SYMB både som nu og også i fremtiden bygger på medbestemmelse, engagement og motivation.

Det er også vigtigt, at de, der er med, er ambassadører for SYMB og fortæller til alle, de kender, om dette fantastiske sted. Mange nye, der kommer ind ad døren, er netop mennesker, der har hørt om SYMB fra nogen, de kender.

Det negative mantra
Esben har boet næsten hele sit voksenliv i Kalundborg, og han kender udmærket det ofte gentagede mantra, der lyder: Der sker aldrig noget i Kalundborg! Det irriterer ham, for han oplever, at der sker rigtig meget i området, for eksempel er der i de senere år opstået et stærkt musikmiljø med mulighed for mange gode oplevelser.

Han har et modspørgsmål parat, når han hører mantraet, og det lyder: – Hvad fanden gør du selv i forhold til, hvad du gerne vil have, der skal ske i Kalundborg.? Diskussionen ender som regel med, at kammeraterne erkender, at det nok ikke er så meget, de selv bidrager med.

SYMB giver energi
I SYMB møder Esben til gengæld mange aktive mennesker. Måske har de ikke altid været aktive, men det ser ud til, at de får masser af energi af at komme i SYMB. Han mener, at styrken i denne mangfoldighedens smeltedigel er, at de, der kommer, er så forskellige.

Esben Hansen er næstformand i bestyrelsen for foreningen SYMB, og bruger en del tid på bestyrelsesarbejdet og daglig ledelse, der støtter sekretariatslederens arbejde. Han er også med i SYMBs mentorkorps. Når han skal definere sit personlige udbytte af at være med, nævner han, at han synes, det er sjovt og interessant at se noget vokse – og så vil han gerne give noget tilbage til Kalundborg!

SYMB om fem år?
Skal Esben Hansen give et bud på, hvor SYMB er om fem år, ser han en masse aktiviteter spredt ud over hele byen. Han ser partnerskaber, der er indgået med både kommunen og private virksomheder, fordi SYMB leverer noget af det, moderne mennesker efterspørger, nemlig fællesskaber, mulighed for eftertænksomhed og venskaber på tværs.

SYMB vil ifølge Esbens fremtidsvisioner være et fyrtårn for bosætning, og folk vil vælge at bo i Kalundborg blandt andet takket være aktiviteter, som SYMB står bag, og som bruges i markedsføring for Kalundborg.