Engagement i SYMB er godt at få med på cv’et

SYMB skaber fællesskaber, lyder et SYMB-slogan, men hvordan foregår det egentlig, og hvad gør det godt for? Det beskriver vi i en række interviews med vidt forskellige mennesker, der har ét tilfælles: De kommer i SYMB, og deres grunde er lige så forskellige, som de selv er. Her er historien om Karina Liv Rasmussen, kaldet Liv. Liv er optaget af frivillighed. Hun er selv en af de frivillige, der skaber liv og sociale relationer i SYMB.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Karina Liv Rasmussen, som oftest kaldet Liv, 40 år, gift, mor til en datter og en bonussøn og bosiddende i Spangsbro, har en meget bred uddannelse. Hun har været vidt omkring: Skuespillerskole, guideskole, en uddannelse som møbelsælger. Efter nogen tid og lidt modgang i livet, var tiden kommet til noget helt nyt. Liv besluttede at gå på universitetet og har en kandidatgrad inden for internationale udviklingsstudier og som performancedesigner fra Roskilde Universitetscenter RUC.

Hun har i seks år været ansat som samfundsfaglærer på Allikelund Gymnasium. Nu er hun fritstillet og derfor jobsøgende.

Noget af den ekstra tid, det har givet hende, bruger hun i SYMB. Det var sekretariatsleder i SYMB Louise Kolbjørn (en stor del af SYMBs bankende hjerte, som Liv udtrykker det), der blev hendes indgang til SYMB. Her finder hun noget af alt det, der tiltrækker hende, og som styrker et samfund som for eksempel netværksskabelse og skabelse af nye sociale relationer. Liv er meget interesseret i forskellige samfundsopbygninger.

Frivillighed og ansvar
Liv er levende optaget af frivillighed og den udfordring, der ligger i at få mennesker til aktivt at gå ind i frivilligt arbejde. Mange vil måske gerne dukke op til et eller andet arrangement, men det er svært at få dem til selv at tage et ansvar for aktiviteterne.

– Vi har ikke samme pligtfølelse som tidligere. Vi vil rigtig gerne vinde noget, vi vil selv have noget ud af det, vi foretager os, er Livs erfaring.

Det kan hun nok ikke ændre, erkender hun, men hun synes, det er vigtigt at blive mere bevidst om, hvad man rent faktisk giver og får igen. På sigt giver det noget, at man engagerer sig og har båret tingene igennem – og man skal heller ikke være blind for, at et frivilligt engagement for eksempel i SYMB er godt at få med på cv’et.

Et andet udbytte er de relationer, der opstår, når mennesker støtter hinanden.

Værtinde for værterne
En sådan støtte er Liv selv med til at give. Hun står for værtskaberne i SYMB. Der er åbent i SYMB på Banegårdspladsen hver den 1. onsdag i måneden kl. 13-17. Det sørger SYMB-værterne for. De byder gæster indenfor i lokalerne og fortæller om alle de aktiviteter, der efterhånden er skabt i huset. Livs rolle er at være en form for værtinde for værterne, sørge for at de har det godt internt og organisere, at vagterne som vært bliver dækket, så gæsterne kommer til et åbent hus.

Liv er utrolig glad for at være socialt engageret, og dertil kommer, at hun som performancedesigner er i gang med at bygge et nyt netværk op:

– For jeg kan jo godt tænke mig et job!

Derfor mænger hun sig gerne, hvor det giver mening, som hun selv siger, og hun har for eksempel meldt sig som bartender ved SYMBs nye Erhvervs-fredagscaféer.

SYMB en fantastisk platform
Liv synes, det er mega-spændende at være en del af den proces, der foregår i SYMB. Hun mener, det er en nødvendig proces, for det nytter ikke længere at lade staten løse alle opgaver.

Derved går der så mange menneskekræfter og mennesketalent tabt, ikke mindst mange unge bliver tabt, er Livs erfaring ikke mindst fra årene som underviser på en ungdomsuddannelse.

SYMB er et sted, hvor man kan få lov til at dyrke sine talenter, og Liv synes, SYMB er en gave, der kan blive en fantastisk platform, hvor det, der kommer i fokus, er alle de ekstra værdier, der ligger hos de fleste mennesker.

Kunsten at kommunikere
Uddannelsen performancedesign, som Liv har gennemført på RUC, er et kommunikationsfag, der gør indehaveren af titlen performancedesigner skikket til tværfaglig kommunikation for eksempel inden for kunst og events.

Liv kan også se sig selv i et job som souschef, uddannet som hun er til at operere inden for det tværfaglige område. Det drejer sig om kommunikation, om at tale et sprog som alle forstår, uanset om det er murermesteren eller akademikeren.

– Jeg formår tit og ofte at få dem til at forstå hinanden og nå hinanden, jeg har noget særligt at byde ind med – ikke kun som performancedesigner, men fordi jeg har de egenskaber som menneske, vurderer Liv.

De evner nyder SYMB godt af – og Liv nyder godt af de sociale relationer i SYMB.

SYMBs Erhvervsmedlemmer

AKTIVITETER I SYMB

Tjek kalenderen for aktive begivenheder i SYMB.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s formand, Søren Mariegård, kan træffes på:
Mobil: 42 21 41 08         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik