Fællesskabernes fortaler fostrede idéen til SYMB

SYMB skaber fællesskaber, lyder et SYMB-slogan, men hvordan foregår det egentlig, og hvad gør det godt for? Det beskriver vi i en række interviews med vidt forskellige mennesker, der har ét tilfælles: De kommer i SYMB, og deres grunde er lige så forskellige, som de selv er. Her er første del af historien om Louise Kolbjørn. Louise er idémageren bag SYMB, for uden hende var denne spirekasse til dyrkning af nye fællesskaber på tværs af traditionelle grupperinger næppe opstået.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Louise Kolbjørn, 47 år, social iværksætter, entreprenør og sekretariatsleder i SYMB, præsenterer sig selv som aktivist, medborger, samskaber, frontløber, mobilisator og som en person, der er optaget af fællesskaber og de dynamikker, der foregår, når mennesker mødes og er sammen. Som type er Louise udadvendt, og hun er tit med, hvor der sker noget nyt, og hvor der er potentiale for forandring. Hun stikker gerne næsen frem og ender som regel i sammenhænge, hvor der sker noget, og hun bliver draget af sammenhænge, hvor der skal tænkes nyt især på tværs – og når man stikker næsen frem, får man en gang imellem en over snuden. Det har Louise prøvet flere gange, og det betragter hun som en del af gamet.

Louise Kolbjørn er uddannet cand.mag. i psykologi og pædagogik fra RUC med speciale i metodeudvikling i socialt arbejde. Hun har arbejdet i det offentlige i mange år, senest en del år i Socialpsykiatrien i Slagelse, og hun har altid arbejdet med udvikling af systemer i det offentlige, der får mennesker til at trives bedre. Hun har været med til at udvikle recovery-orienterede tilgange i det offentlige. Recovery handler om, at mennesker med psykisk sårbarhed rent faktisk kan komme sig, og man indretter hjælpen derefter.

Rammen om Louise hjemme privat er et gammelt bondehus ved Føllenslev, som hun deler med sin mand Peer og parrets tre børn Thit, Storm og Sejr, og som hos andre børnefamilier er hverdagen travl. Sommerferierne tilbringes som oftest i familiesommerhuset på Anholt. Går turen til udlandet, sker opholdt ofte via en husbytteordning, der har givet mange gode oplevelser og bekendtskaber.

Ud til de udannede

Når Louise Kolbjørn kigger tilbage til dengang idéen om det, der blev til SYMB, opstod, kan hun se, at en af de udløsende faktorer var udflytningen af offentlige arbejdspladser fra storbyerne til provinsen. Dengang var reaktioner fra nogle folk i metropolerne, om det kunne være rigtigt, at Danmark nu skulle være ét stort provinshul, for ”de er jo så udannede, derude”. Louise blev sur, vred, indigneret, og indignationen var med til at drive hende frem, for hun vidste, at sådan er provinsen ikke, og det ville hun gerne være med til at vise:

– Jeg ville vise, at provinssamfund allerede kunne rigtig meget ikke mindst på grund af det klassiske foreningsliv, og at det også kan løfte en lidt mere entreprenant opgave, en helt ny type organisation som SYMB.

Det var også erfaringerne fra arbejdet i det offentlige system, der var med til at fostre tanken om en organisation som SYMB.

Louise understreger, at hun var vildt glad for sit arbejde, hvor hun havde fantastiske kolleger og en superchef, og var med til at udvikle den socialpsykiatriske platform i Slagelse, men hun oplevede også, at der var grænser for mulighederne inden for det offentlige system.

Her er der skabt hjælpesystemer for mennesker, der har brug for hjælp, men det offentlige kommer ofte til kort der, hvor det drejer sig om autentiske menneskelige relationer i det hverdagsliv, vi alle sammen lever, uanset om vi har behov for hjælp eller ej. Det er noget af det, civilsamfundet kan, for eksempel via det klassiske foreningsliv. Her kan det imidlertid være vanskeligt at inkludere sårbare mennesker.

Ny type platform

– Derfor er der brug for nogle andre typer platforme i vores lokalsamfund, hvor vi kan deltage på andre måder – og det handler ikke kun om den gruppe medborgere, der har det vanskeligt. Det handler om os alle sammen, er Louises erfaring.

Hun fortæller, at da hun gik i gang med SYMB-idéen opdagede hun, at ikke så få orienterer sig væk fra det klassiske foreningsliv og har mere lyst til at springe ind og ud end at deltage i bestemte aktiviteter på fastlagte tidspunkter uge efter uge. Andre tiltrækkes af fællesskaber, der ikke er bundet op på en bestemt interesse.

Louise Kolbjørn understreger, at der ikke er noget galt med det klassiske foreningsliv, og det lever da heldigvis i fuldt flor, men det kan være gavnligt for lokalsamfundet, at der også er en platform, hvor deltagermulighederne er lidt anderledes.

Den platform ville hun gerne være med til at skabe, så hun tog chancen og kvittede sit gode job med fast løn og pension.

Samarbejde på tværs

Grundidéen med SYMB er at skabe et sted, der er gennemsyret af samarbejde på tværs. SYMB er for alle. SYMB er for borgere, der har lyst til fællesskaber på forskellig vis og til at lære andre at kende. Det kan være borgere fra socialpsykiatri og jobcenter, men det kan lige såvel være studerende, tilflyttere og fastboende, der har boet på egnen længe, som bare gerne vil lære nye mennesker at kende og være med i andet end de mere klassiske interessefællesskaber. Men SYMB er også for det lokale erhvervsliv, som sagtens kan lægge aktiviteter ind på SYMBs platform og f.eks. lave møder og events i anderledes omgivelser og med nye former for inputs, end man plejer. Også vores kommune kan gøre brug af SYMB ved at indgå aftaler om, hvordan SYMB og kommunen sammen løser forskellige opgaver i vores lokalsamfund. For eksempel om bosætning, social inklusion, netværksudvikling eller iværksætteri. Der er mange muligheder.

SYMB bygger på tanken om, at vi har brug for at arbejde mere på tværs. Det er Louises erfaring, at der er en tendens til at opdele os i dem, der får hjælp og dem, der hjælper:

– Sådan tænker vi ikke i SYMB. Her er vi optagede af, at vi gør noget med hinanden. Vi er optagede af at skabe det, jeg kalder relationel velfærd, siger Louise.

Hun forklarer det ved, at det handler om at designe et system, hvor mennesker udvikler relationer som supplement til de systemer, vi kender f.eks. i det offentlige, hvor nogle hjælper nogle andre ofte på baggrund af noget lovgivning.

– På den sociale bane er vi optagede af, hvordan vi skaber sammenhænge, hvor vi udvikler tillid til hinanden, hvor den menneskelige varme er i spil, hvor vi arbejder med empati, hvor vi lever sammen – det handler langt hen ad vejen om følelser og venskaber. I et erhvervsperspektiv er vi optagede af, at SYMB kan danne base for, at der opstår nye relationer og netværk også blandt den del af de lokale aktører. I det hele taget tror vi i SYMB på, at vi har godt af at mikse os noget mere.

Det lykkes

SYMB skal være en platform for realisering af alle de positivt ladede begreber, og Louise synes, der er gode eksempler på, at det lykkes.

Det skete blandt andet, da SYMB overtog lokalerne på stationen sidste år. Hver dag i de første tre måneder dukkede der folk op og gjorde rent, malede og skaffede inventar. Ud af samarbejdet og fællesskabet opstod der relationer og venskaber. Folk viste omsorg for hinanden.

Louise ved godt, at det er nemmere at mobilisere de fælles kræfter om en konkret opgave. Men hvad så når hverdagen melder sig?

Her mener Louise, at det er en absolut nødvendighed ud over alle de frivillige kræfter at have en lønnet platform for hele tiden at sørge for, at processerne foregår. Hun er derfor ekstremt glad for, at udviklingsprocessen i SYMB økonomisk er nået så langt, at det har været muligt at ansætte folk. Selv er hun ansat på 28 timer om ugen lønnet af et forskningsprojekt, som VELUX Fonden finansierer. SYMB har også ansat en studentermedhjælper på 10 timer om ugen, en grafiker efter behov, og en til at organisere rengøringen. Det er blevet nødvendigt, efter at SYMB er begyndt at udleje lokaler.

Medskabere

Mange frivillige kræfter står bag det væld af aktiviteter, SYMB allerede rummer, men ordet frivillig kommer sjældent ud af Louises mund.

– Vi kunne godt tænke os at arbejde os ud af frivillighedsbegrebet og over til at være medskaber af SYMB, for SYMB er et sted, vi er fælles om at skabe.

Ligesom Louise Kolbjørn fik idéen til SYMB og var med til selv at realisere den, sådan er vejen også i dag fra idé til virkelighed i SYMB.

Det forventes, at stiller en person et forslag om en aktivitet, skal personen også selv være med til at virkeliggøre forslaget, selvfølgelig med hjælp fra andre.

Gør noget ved det!

– Fint, gør noget ved det, er Louises standardsvar – også hvis ungerne derhjemme brokker sig over et eller andet, som de synes skal ændres.  

 

 

SYMBs Erhvervsmedlemmer

AKTIVITETER I SYMB

Tjek kalenderen for aktive begivenheder i SYMB.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s formand, Søren Mariegård, kan træffes på:
Mobil: 42 21 41 08         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik