SYMB giver mig både livsglæde og arbejdsglæde

SYMB skaber fællesskaber, lyder et SYMB-slogan, men hvordan foregår det egentlig, og hvad gør det godt for? Det beskriver vi i en række interviews med vidt forskellige mennesker, der har ét tilfælles: De kommer i SYMB, og deres grunde er lige så forskellige, som de selv er. Her er historien om Malene Grandjean. Malene Grandjean kalder SYMB en helt særlig platform.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Malene Grandjean, årgang 1975, er vicedirektør i EUC Nordvestsjælland med ansvar for de to gymnasier Allikelund Gymnasium i Kalundborg og Slotshaven Gymnasium i Holbæk, EUX-uddannelserne, businessafdelingen, markedsføring og erhvervssamarbejde i henholdsvis Kalundborg og Odsherred.

Hun blev valgt ind i SYMBs bestyrelse ved den seneste generalforsamling i februar 2020, men hun har også tidligere været medlem af bestyrelsen, hvor hun var næstformand for SYMB i en periode. Det var i SYMBs spæde start, og i den forbindelse havde Malene nogle møder med initiativtageren, sekretariatsleder Louise Kolbjørn.

På grund af mange andre poster måtte Malene Grandjean sige farvel til bestyrelsesposten i SYMB, men hun har hele tiden holdt øje med det, som hun betegner som en fantastisk platform.

For hende selv personligt har det stor betydning, at hun kan bidrage til den helt særlige, lokale platform, der evner at forene det offentlige og det private, ikke mindst foreningslivet, for alle områdets borgere. – Jeg bliver glad for at opleve, at mennesker trives, vokser og udvikler sig, jeg glædes ved at opleve, at lokalområdet vokser og udvikler sig sammen med dets borgere.

Så for mig er SYMB kernen i det, der giver mig både livsglæde og arbejdsglæde, siger Malene Grandjean.

Frivillighedens betydning

Hun er optaget af, hvor SYMB kan gøre en forskel for lokalområdet ved at tænke på tværs: På tværs af den private og offentlige sektor, på tværs af uddannelser og virksomheder, på tværs af ung og gammel og på tværs af dem, der er i fællesskabet og dem, der er uden for fællesskabet.

Malene, der selv er vokset op med frivillighed i barndommens og ungdommens lille landsbysamfund, fremhæver de frivillige kræfter, som SYMB bygger på.

Malene nævner som et frisk eksempel på, hvad SYMB betyder for lokalområdet, at SYMB under Corona-lukningen, hvor lokalerne i SYMB-huset på Kalundborg Station stod tomme, åbnede dem for 3D-printning af værnemidler til gavn for det offentlige sundhedsvæsen.

Fokus på unge

Når Malene ser på SYMBs fremtid, er den præget af et øget fokus på de unge og af, hvad SYMB kan gøre sammen med de unge. I starten, da Malene Grandjean sidst var med, havde SYMB især blikket rettet mod relations- og fællesskabende aktiviteter. Senere er der også kommet fokus på erhvervsliv og iværksætteri.

Det felt, Malene især vil lægge kræfter i, er unge, uddannelse og læringsfællesskaber, og hun agter at bidrage med idéer til, hvordan SYMB kan tiltrække flere unge.

På kanten af boksen

Her er hun inspireret af professor Lene Tanggårds udtalelse om, at man ikke skal tænke ud af boksen, men på kanten af boksen. Det skal forstås på den måde, at man hellere skal tilbyde noget, unge i forvejen er interesserede i, noget velkendt og alligevel nyt, i stedet for noget, der er så fremmed, at de ikke har lyst til at beskæftige sig med det. At tænke på kanten af boksen handler om at kombinere det kendte med det ukendte.

Malene Grandjean er med i bestyrelsens arbejde med strategiudvikling af SYMB, og her trækker hun på de erfaringer, hun har både som virksomhedsleder og som ledelseskonsulent med at forandre organisationer og med at skære dem til, så de passer til de behov, der er.

Det arbejde glæder hun sig til, for som hun siger: – Det handler om at få sat fokus på de forskellige dele, SYMB består af, og at føre dem til den samlende platform.