Formandsblik på SYMBs vanvittige rejse

SYMB skaber fællesskaber, lyder et SYMB-slogan, men hvordan foregår det egentlig, og hvad gør det godt for? Det beskriver vi i en række interviews med vidt forskellige mennesker, der har ét tilfælles: De kommer i SYMB, og deres grunde er lige så forskellige, som de selv er. Her er historien om Peter Joensen. Peter har været formand for SYMBs bestyrelse (februar 2018 – februar 2020). For ham er det ikke nok bare at snakke om tingene. De skal også implementeres.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Peter Joensen er 57 år og arbejder som HR-chef i Holbæk Kommune. Tidligere var Peter lektor på Professionshøjskolen Absalon, hvor han i fem år underviste i ledelse, styring, human ressource, politik og især samspillet mellem erhvervslivet, civilsamfundet og det offentlige. Fra en lang lederkarriere i det offentlige, har han et indgående kendskab til den offentlige sektor, og han har arbejdet ind og ud af civilsamfundet fra flere roller og perspektiver. Endvidere var Peter Joensen i fire år medlem af byrådet i Faxe Kommune, så han dækker alle aspekter inden for samskabelse på kryds og tværs mellem de fire sektorer: Det offentlige, civilsamfundet, erhvervslivet og den politiske verden.

INSP! og SYMB
Da Peter i 2017 flyttede til Høng og dermed til Kalundborg Kommune, var det naturligt for ham at blive en del af SYMB, som han blev introduceret til af sekretariatsleder Louise Kolbjørn. Selve konstruktionen var ham ikke fremmed. Den kender han fra INSP! i Roskilde, der blev startet af en af hans tidligere medarbejdere.

Om at gøre en forskel
Peter Joensen blev trukket ind i SYMB både via det faglige og det relationelle, for han vil gerne være med til at gøre en forskel. Det lidt fortærskede begreb uddyber han med, at han gerne vil gøre en forskel, der gør en forskel: – Det er ikke nok bare at snakke om tingene, vi skal også implementere dem! Forskellen skal kunne mærkes i form af, at mennesker bliver lykkelige og glade af at være i SYMB, kort sagt at den enkelte får en forbedret livskvalitet, og at vi også derved får et bedre samfund.

En helt vanvittig rejse
Peter begyndte i SYMBs bagland (2017) i organisationsgruppen sammen med Søren og Jens (alt for tidligt afdøde Jens Laugesen), og han betegner det som fantastisk at arbejde sammen med to så kloge og behagelige mænd og få lov til at været med til at sætte struktur, styring og overblik over SYMBs rejse – en helt vanvittig rejse.

For vanvittig har rejsen været, synes Peter Joensen, fra starten med ingenting og til i dag at have foden under eget bord i det centralt beliggende SYMB på Kalundborg Station. Meget symbolsk lige der, hvor sporene ud til verden begynder.

Hvor vanvittig en rejse, det har været, beskriver Peter, ved at forestille sig, at man går i banken og siger: Jeg har en god idé. Jeg vil gerne starte SYMB, der bygger på frivillig arbejdskraft, men der er ingen penge at starte med, så de skal skaffes fra fonde og det offentlige, og foretagendet skal ledes og styres af frivillige. Desuden har SYMB ikke stor politisk legitimitet og opbakning – Den skal vi også lige skabe samtidig!

I banken ville de uden tvivl kalde det fuldstændig vanvittigt at starte en sådan butik uden penge, opbakning og ressourcer: – Men det kan lade sig gøre, fordi der er nogen, der gerne vil. Det er drivkraften, og her i SYMB kan alt lade sig gøre, konstaterer Peter.

Fra idé til virkelighed
Noget af det, der tiltaler ham, er blandt andet, at i SYMB er der – i modsætning til det offentlige system – meget kort tid fra idé til realisering. Han sammenligner med, at det i hans byrådstid i Faxe Kommune tog seks år at gennemføre planerne om skovtårnet, og hvis han gerne vil gøre en forskel, der gør en forskel, skal han arbejde et sted, hvor han kan rykke noget.

Det sted blev SYMB, og rejsen er gået fra ingenting til i dag at have et hus som ramme om et væld af aktiviteter skabt af frivillige og med mange flere på vej: Innovation, iværksætteri, udlejning af lokaler, samskabelse med andre, og forhåbentlig med endnu flere partnerskabsaftaler med især det offentlige i form af flere mentorordninger, eventmageri, turisme, psykosocial rehabilitering, bidrag til bosætning, undervisning og uddannelse.

SYMB har vist sin eksistensberettigelse ved, at der hele tiden kommer nye knopskydninger, nye aktiviteter, og det bygger på, at har man en god idé, skal man selv bære den igennem. Der bliver ikke sat noget i gang, med mindre nogen løfter opgaven.

Frivillig indsats uvurderlig
Den frivillige indsats er helt uvurderlig, understreger formanden, men det er også nødvendigt at have lønnede medarbejdere: – Hvis SYMB skal drives professionelt, kan det ikke ske udelukkende med frivillig arbejdskraft, for man skal ikke undervurdere, hvad der ligger bag af kommunikation, sekretariatsbetjening, markedsføring, logistik, ledelse, styring og koordinering.

Der bliver brug for endnu flere lønnede medarbejdere i form af for eksempel socialrådgivere og pædagoger, mener Peter, der har en fremtidsvision om måske 15 ansatte om fem år og med SYMB-satellitter rundt om i kommunens lokalsamfund for eksempel i Høng, hvor SYMB kan indgå samarbejde med egnens foreninger og frivillige ildsjæle og blive en platform for fællesskaber, der arbejder på tværs.

Peter ser det som en opgave for alle i SYMB at skaffe nye ildsjæle til foreningen. Det kan ske ved at gå ud med de gode fortællinger om SYMB.

SYMB skaber mening
Ud over, at SYMB skaber fællesskaber, skaber SYMB også mening, og det er noget, der ligger Peter Joensen på sinde: – Folk har brug for mening i deres liv, og det uanset om man er meget ressourcestærk, er gået på pension og har lyst til at lave et eller andet, er erhvervsaktiv og har lyst til at give en hånd med, eller man er knap så ressourcestærk og har brug for at komme og få hjælp og støtte af en mentor.

SYMB giver mening for alle!
Peter Joensen ser frem til, at SYMB også vil give mening for det offentlige og gør klart, at her er nogle ressourcer, som det offentlige kan bruge – og vel at mærke skal betale for – for ganske vist er SYMB en forening af frivillige, men det er også en topmoderne professionel virksomhed, slår han fast. Hvis vi skal fastholde velfærdssamfundet, skal også den offentlige sektor se og udnytte de andre sektorer – herunder især de socialøkonomiske virksomheder.

SYMBs Erhvervsmedlemmer

AKTIVITETER I SYMB

Tjek kalenderen for aktive begivenheder i SYMB.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s formand, Søren Mariegård, kan træffes på:
Mobil: 42 21 41 08         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik