Socialøkonomi

Når huset SYMB! åbner, skal det drives som en socialøkonomisk virksomhed af Foreningen SYMB!

En socialøkonomisk virksomhed er kendetegnet ved:
•  et socialt sigte – skal gøre godt for individer eller samfund,
•  salg af produkter eller ydelser – ikke et projekt, der kun får støtte,
•  geninvestere overskud i virksomheden – aktionærer skal ikke have udbytte,
•  at have et CVR nummer – det skal være en virksomhed, ikke et projekt eller del af det offentlige,
•  demokrati og borgerinddragelse – legitimitet i forhold til omgivelserne.

SYMB-socialøkonomi
En socialøkonomisk virksomhed ligger dér, hvor erhvervslivet, det offentlige og civilsamfundet overlapper.