SYMB Åben Scene 

Alle har en historie at fortælle. Kom og giv din eller hør en andens! På fire skønne søndage i årets første måneder inviterer SYMB til ‘Åben scene’ for fortælling, poetry og lignende ordkunst!

SYMB Åben scene byder på et hyggeligt og udramatisk miljø til ordkunst og lejlighedsvist musikalske indslag. Her kan du fortælle en historie fra dit liv eller måske et eventyr eller du kan fremsige et digt, du selv har skabt. Til publikum garanterer SYMB Åben scene mindst 40 minutters fortælling hver gang!

Der kan købes kaffe og kage ved arrangementet. 

Der er ingen entre, men kommer du jævnligt i SYMB f.eks til Åben Scene, ser vi gerne, at du melder dig ind i SYMB til 150kr/år.

SYMB Åben scene har premiere på søndag den 2. februar kl.15, hvor duo’en ’Lounge girls’ også vil give et par numre. Herefter vil den fortsætte hver fjerde søndag indtil sidst i april.

Datoer for SYMB Åben Scene er:

  • Søndag den 2. februar kl.15 – 17
  • Søndag den 1. marts kl.15 – 17
  • Søndag den 29. marts kl.15 – 17
  • Søndag den 26. april kl.15 – 17

Vil du gerne tage chancen og performe på Åben Scene, så send en besked til nedenstående mailadresse. Dette foretrækkes af hensyn til programoverblikket, men naturligvis kan man også ‘hoppe på scenen’, når man er der.

Tilmelding via juergenius44@yahoo.com. Angiv venligst på, hvilken dato du vil on stage og dit navn!

Tovholder er Jürgen Andresen. Han kan træffes via mail: juergenius44@yahoo.com

NYESTE ARRANGEMENTER

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik