MentorKorps i SYMB

SYMB har indgået aftale med Kalundborg Kommunes Jobcenter om at administrere, etablere og fastholde et frivilligt mentorkorps samt tilbud om efterværn for personer, der har afsluttet et fastlagt mentorforløb i Jobcentrets regi.

SYMB er ejer af projektet og står for al oplæring, opfølgning og drift af MentorKorps. Kalundborg Kommunes Jobcenter vil udelukkende stå for matching og tildeling af mentee og mentor.

Jobcentret har indtil august 2018 selv drevet det frivillige mentorkorps, men ønsker med dette nye tiltag, at få sat endnu bedre fokus på frivillig mentorordning. Om baggrunden for, at Jobcentret overdrager den frivillige mentorordning til SYMB, siger arbejdsmarkedschef Jens Folman:

’I Jobcentret er vi meget interesserede i at skabe samarbejder på tværs og udvikle nye veje sammen med organisationer, der kan noget andet end os. SYMB har et stort lokalt netværk, så vi synes, det er oplagt at overlade opgaven med at stå for et frivilligt mentorkorps til dem.’

Er du interesseret i at høre nærmere om at være frivillig mentor, så kontakt SYMB på info@symb.dk eller ring til Søren Mariegård på tlf. 21 24 18 03 eller SYMBs sekretariatsleder Louise Kolbjørn på tlf. 22 25 66 64. 

          ————————————————————————————————————

Hvad er en frivillig mentor i SYMB?
I SYMB definerer vi en frivillig mentor som en person, der frivilligt går ind i et fortroligt partnerskab med en frivillig mentee, for at støtte og vejlede mod de mål, ønsker og eventuelle ændringer mentee står overfor i livet. Mentee ønsker frivilligt at modtage hjælp og støtte for at få orden på sin tilværelse, enten det gælder at søge arbejde, uddannelse eller bare et mere fungerende liv, der giver mening. Det er altså ikke et terapiforløb, men kan bedre betegnes som rådgivning. Du lægger øre til og er en støttende hånd til din mentee ift. den livssituation, som mentee er i. Partnerskabets længde aftales på forhånd, men kan justeres undervejs.

Som frivillig mentor i SYMB vil du:

  • få tilbud om at deltage i et udviklingsforløb for at ’klæde dig på’ i rollen som mentor.
  • modtage supervision og støtte i din rolle som mentor ved behov.
  • blive inviteret til udviklingsmøder og mentortræf flere gange årligt.
  • bidrage til at gøre Kalundborg Kommune til et sted du er stolt af og glad for at bo i.
  • blive en del af et større netværk og få styrket dine kompetencer.

Som frivillig mentor i SYMB er din gevinst:

  • glæden ved, at du gør noget godt for et andet menneske.
  • at du støtter et andet menneskes vækst og livsværdi.
  • at du deltager i et opbyggeligt fællesskab af aktiviteter og events i SYMBs regi og netværk.
  • glæden ved at udvikle dig som menneske.

Håndtering af fortrolige oplysninger:

Der kræves ingen rapportering til Kalundborg Kommune af mentor eller mentee undervejs eller ved afslutningen af forløbet. Al personlig kommunikation mellem mentor og mentee holdes fortroligt i partnerskabet. Dog ønsker SYMB at foretage en løbende evaluering af forløbet for at kunne høste læring gennem projektets levetid. Dette vil ske gennem et evalueringsskema som mentor og mentee hver for sig udfylder.

Al information, som tilfalder SYMB, holdes fortroligt. Informationer vil udelukkende blive benyttet af SYMBs aktører til egen læring og mulighed for at forbedre processer samt til eventuelle statistikker, der kan have betydning for projektets berettigelse.