SYMB Erhverv

Et fællesskab, der styrker hele Kalundborg Kommune

Oplæg og workshop i SYMB

Historien om SYMB og om, hvorfor og hvordan man egentlig stabler et sådant foretagende på benene i en mindre provinsby er efterspurgt. I SYMB holder vi jævnligt workshops for kommuner, fonde og andre aktører med interesse for, hvordan vi sammen kan udvikle mere robuste og bæredygtige lokalsamfund.  

Det er altid muligt at besøge SYMB i Kalundborg og arrangere en undervisningssession, en workshop eller andet, der kan give inspiration til udvikling af lokalsamfund, samskabelsesprocesser og nye typer samarbejder med civilsamfundet. En workshop kan tilpasses jeres behov, kontekst og målgruppe.

SYMB kan også komme til jer og tage del i jeres temadag eller undervisningsforløb.

Vil I besøge SYMB eller høre om muligheden for en workshop, så kontakt sekretariatsleder Louise Kolbjørn på info@symb.dk eller tlf. 42 21 41 08.

Louise Kolbjørn

Louise er tilknyttet Master i Socialt Entreprenørskab på RUC og uddannelsen ’Diplom i Ledelse’ på Professionshøjskolen Absalon, hvor hun underviser offentlige ledere i bæredygtig lokalsamfundsudvikling, samskabelse, nye samarbejder på tværs af sektorer og ledelse af frivillige – alt sammen med udgangspunkt i SYMB som case. Hun har en del erfaring med at formidle SYMBs historie og udvikling ind i forskellige settings, tematikker og teorirammer.

logobund

SYMB  |  Banegårdspladsen 2  |  4400 Kalundborg
42 21 41 08  |  info@symb.dk

LAG Midt-Nordvestsjælland har støttet skabelsen af erhvervslokalerne.
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development