Om SYMB

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg. SYMB driver et moderne, innovativt borger- og iværksætterhus på Kalundborg station. SYMB samler mennesker og skaber fællesskaber. I SYMB mødes mennesker på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen med hinanden.

Hvorfor hedder det SYMB?
Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

Hvem er SYMB for?
SYMB er for alle. Selve platformen er for alle. Men enkelte aktiviteter der finder sted i SYMB kan godt være for nogle bestemte målgrupper. Nogle aktiviteter er åbne og offentligheden inviteres bredt. Andre er mere målrettede. SYMB som sted og platform er for alle og et sted, hvor menneskers veje krydses.

Hvad gør SYMB?
SYMB er en spirebakke, hvor idéer vandes og udvikles af dem, der deltager. SYMB forbinder mennesker og giver mulighed for at tænke nyt og på tværs og sætte i værk. I SYMB gør vi ikke noget for nogen, men meget sammen med hinanden.

Bliv medlem

Dit medlemskab er vigtigt for SYMB.

For at SYMB fortsat kan udvikle sig, har vi brug for dit medlemskab. Jo flere vi er, jo stærkere står vi. Du kan tegne et personligt medlemskab.

Det koster kun 150 kr./år

Kommende begivenheder

Spouse netværks caféen

30. august 2023 | 12:00 - 14:00

Studenter Café

28. februar | 16:00 - 21:00

SYMB Mal & Tegn

25. maj 2023 | 12:30 - 15:30

SYMB Spiller sammen

31. august 2023 | 15:30 - 17:30

SYMB Krea

29. maj 2023 | 12:00 - 16:00

Bosætningscafé

15. maj 2023 | 16:00 - 18:00

SYMB Læseklub 2

7. juni 2023 | 10:00 - 12:00

SYMB Læseklub 1

6. september 2023 | 14:00 - 16:00

Karaoke and games

10. marts | 19:00 - 23:00