Organisation

SYMB er organiseret med generalforsamling og bestyrelse. Derudover består SYMB af en ledergruppe og et sekretariat samt en række grupper, som dels udvikler SYMB, varetager områder og driftsopgaver og dels sørger for aktiviteter og leverancer, som borgere, virksomheder og kommune kan nyde godt af.

Beskrivelse af grupper

Ledergruppen

SYMBs ledergruppe består af SYMBs formand, næstformand og SYMBs sekretariatsleder. Ledergruppen er nedsat af SYMBs bestyrelse og træffer beslutninger om de mange ting, der foregår i SYMB.... Det kan for eksempel være om de mange aktivitetsgrupper, udlejning, workshops, besøg, undervisning mm. Ledergruppen tager sig af interne og eksterne samarbejdsflader, og har det overordnede ansvar for koordinering og udvikling af SYMBs nuværende samt kommende aktiviteter. Andre arbejdsområder er personaleansvaret for husets ansatte og for ledelsen af de mange frivillige medskabere. Ledergruppen mødes hver 14. dag.

Daglig ledelse er:
• Søren Mariegård: sorenmariegard@gmail.com / tlf. 2124 1803
• Esben Hansen: EH2507@hotmail.com / tlf. 2124 8941

Kommunikationsgruppen

I SYMB kommunikerer vi hele tiden. SYMBs kommunikationsgruppe driver en hjemmeside og flere SoMe platforme. ... Gruppen opdaterer kalender, sender nyhedsbreve ud, laver plakater og opslag i SYMB både på papir og på infoskærmen ud til DSBs ventesal. Gruppen skriver artikler og pressemeddelelser, dokumenterer aktiviteter og processer i SYMB. SYMBs kommunikationshold består af SYMBs kommunikationskonsulent, en grafiker, en frivillig husjournalist og SYMBs sekretariatsleder.

Tovholder er:
• Søren Mariengård: info@symb.dk.

Husjournalisten er:
• Sonja Husted Rasmussen: sonjahustedrasmussen@gmail.com.

Fundinggruppen

Fundinggruppen består af flere aktører. Relevante folk og fagpersoner er med i fundrasing-arbejdet.... Her bidrager de med viden og erfaring i forhold til de konkrete opgaver, som et givent projektdesign og en given fondsansøgning kræver. SYMBs sekretariatsleder står i spidsen for gruppen.

Tovholder er:
• Søren Mariengård: info@symb.dk

Driftsgruppen

SYMBs driftsgruppe har ansvaret for husets drift. Det vil sige, at alt hvad der har at gøre med vedligehold og rengøring af huset, er driftsgruppens ansvar.... Gruppen står for indkøb af rengøringsmidler og dagligdagsartikler samt anskaffelse af inventar mm. Forsikringer og forhold vedrørende brandmyndigheder er også driftsgruppens område. Gruppen mødes én gang om måneden.

Tovholder er:
• Vibeke Karlsson: krukkemutter@hotmail.com.

IT-gruppen

IT-gruppen i SYMB driver og udvikler hjemmesiden, og alt hvad der er IT-relateret. Gruppen står eksempelvis for webhotel, mailhotel og for de fysiske PCere og andet IT-udstyr, der findes i SYMB.... Har man desuden behov for vejledning i forhold til oprettelsen af medlemskab i SYMB, er der dannet en Bliv Medlem-hotline man kan kontakte.

Bliv Medlem-hotlines kontaktinformation:
• info@symb.dk

Bestyrelsen kan du læse mere om her.

Vedtægter og referater

Her kan du læse:

Ønsker du at læse SYMBs bestyrelsesreferater, bedes du henvende dig til info@symb.dk.

SYMBs Erhvervsmedlemmer

AKTIVITETER I SYMB

Tjek kalenderen for aktive begivenheder i SYMB.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s formand, Søren Mariegård, kan træffes på:
Mobil: 42 21 41 08         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik