Organisation

SYMB er organiseret med generalforsamling og bestyrelse. Derudover består SYMB af en ledergruppe og et sekretariat samt en række grupper, som dels udvikler SYMB, varetager områder og driftsopgaver og dels sørger for aktiviteter og leverancer, som borgere, virksomheder og kommune kan nyde godt af.

Ledergruppen
SYMBs ledergruppe består af SYMBs formand, næstformand og SYMBs sekretariatsleder. Ledergruppen er nedsat af SYMBs bestyrelse og træffer beslutninger om de mange ting, der foregår i SYMB…. Det kan for eksempel være om de mange aktivitetsgrupper, udlejning, workshops, besøg, undervisning mm. Ledergruppen tager sig af interne og eksterne samarbejdsflader, og har det overordnede ansvar for koordinering og udvikling af SYMBs nuværende samt kommende aktiviteter. Andre arbejdsområder er personaleansvaret for husets ansatte og for ledelsen af de mange frivillige medskabere. Ledergruppen mødes hver 14. dag.

Daglig ledelse er:

  • Sekretariatet, info@symb.dk, tlf. 42 21 41 08
  • John-Frederik Zacharias Wissing Boller, info@symb.dk, tlf. 42 21 41 08