Bestyrelse

SYMB har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. De er dog alle bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Bestyrelsen består af disse medlemmer:

  • Søren Mariegård
  • Esben Hansen
  • Anders Baagland
  • Malene Gram Grandjean
  • Henrik Brinkløv
  • Sonja Larsen
  • Søren Bang Knudsen
  • Jürgen Andrasen

Anden bistand:

  • Inge Linkamp, revisor
  • Claus Hanghøj, advokat

Mere om SYMBs bestyrelse, revisor og advokat:​

Søren Mariegård (formand) har været ansat i Roskilde Festival gennem de sidste 20 år, hvor han i en årrække sad i festivalledelsen og varetog opgaver med planlægning af arealer, håndværkere, trafikafvikling, performances m.m. Søren har også arbejdet for Roskilde Fonden med etablering af Roskilde Festival Rental. Indtil udgangen af 2018 arbejdede Søren med udvikling af en socialøkonomisk virksomhed (Roskilde Festival Experience Crew), der har fokus på at få aldersgruppen 18-29 år i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Herudover er Søren grundlægger af spillestedet Ramsø Musikhus, der har mere end 35 år på bagen. Søren har været aktiv i SYMB siden foråret 2018, men har særligt fra starten af 2019 haft en meget central rolle i SYMB. Blandt andet som tovholder for SYMBs frivillige MentorKorps, i SYMBs organisationsgruppe og i ledergruppen – og fra 2020 i bestyrelsen som formand.

Esben Hansen (næstformand) er uddannet bachelor i politik, administration og samfundsfag. Han har arbejdet som specialarbejder, bl.a. som kranfører og truckfører, og senere som flygtningemedarbejder. Herefter arbejdede han som virksomhedskonsulent i Arbejdsformidlingen og har haft hverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. I de sidste knap 20 år har Esben arbejdet i HK. I flere år med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling og i tæt samarbejde med tillidsfolk og virksomheder. I de seneste år har fokus været på fællesskabet på arbejdspladserne og skolearbejdet inden for de merkantile erhvervsuddannelser. Esben har boet i Kalundborg det meste af sit liv og bruger den smukke natur omkring Kalundborg til vandreture og anden rekreation. Langdistancevandringer er blevet en passion for Esben de senere år.

Anders Baagland er selvstændig konsulent med speciale inden for forretningsudvikling og detailhandel. Tidligere har han drevet egne elektronik butikker i Jyderup og Nykøbing Sjælland. I den periode spillede Anders en central rolle i Jyderups Erhvervsforenings bestyrelse og i 8 år som formand. Anders har prøvet kræfter som iværksætter med et online servicekoncept, som nu er solgt. Det er med afsæt som iværksætter og forretningsudvikler, at Anders nu bruger sin erfaring og noget af sin fritid på at være med til at udvikle SYMB. Fra sommeren 2019 har Anders arbejdet med at få mange af de ledige lokaler i DSBs bygning tilknyttet SYMB og at få skabt liv og aktivitet i dem. Anders tager også en stor del af strategiarbejdet i SYMB. Herudover er Anders tovholder for SYMBs Erhvervscafe og for udlejning af lokaler.

Malene Gram Grandjean er vicedirektør hos EUC Nordvestsjælland. Hun har en master i offentlig ledelse, kandidatgrad i psykologi og pædagogik samt en bachelor i kemi. Hun har undervist i gymnasiet i seks år og været leder i de sidste ti år. Malene sidder kommunalbestyrelsen for Venstre og har gennem mange år arbejdet med det dynamiske samspil mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv.  Hun har gennem sit mangeårige virke i uddannelsesverdenen arbejdet med det dynamiske samspil mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv, og hun har gennem sin ledelsesprofession særdeles gode erfaringer med at skabe kreativ faglighed, udvikling og trivsel gennem anerkendende medinddragelse.

Henrik Brinkløv har boet i Kalundborg-området i mere end 35 år. Han er uddannet korrespondent og socialpædagog. Han har 15 års erfaring med ledelse,  administration/økonomi og kompetenceudvikling indenfor det socialpsykiatriske område. Henrik Brinkløv har tidligere mange års erfaring i institutionsbestyrelser, og har ved siden af selv at være aktiv på en fodboldbane også trænet fodboldpigejuniorer. Han arbejder desuden med interpersonelle, metafysiske og psykiske processer, som bliver manifesteret i billedkunst, fototekstgrafiske værker og installationer.

Sonja Larsen er uddannet pædagog med stor ledererfaring i den kommunale verden, hvor hun i Kalundborg Kommune har etableret et værested/cafétilbud i samarbejde med mennesker med udviklingshandicap. Sonja har været leder i socialpsykiatrien i Slagelse Kommune og arbejdet med recovery-understøttende fællesskaber. Og senest har hun været ansat som afdelingsleder i skole og SFO på Synscenter Refsnæs. 

Søren Bang Knudsen driver eventfirmaet SBK Event. Han er også ansat i Punkt 1 i Kalundborg, hvor han er personaleansvarlig og arbejder med bogføring og planlægning af arrangementer. Søren har indtil for nylig været formand for Viskinge Badminton Klub og var i 17 år koordinator for Kalundborg Rocker. Søren er meget aktiv i Kalundborg Kommunes tænketank omkring Havneparken. 

Jürgen Andresen er gymnasielærer ved Kalundborg Gymnasium, hvor han underviser i tre fremmedsprog. Tidligere har Jürgen undervist på efterskoler og handelsgymnasiet. Han har boet i Kalundborg i mere end 11 år og beskæftiger sig i sin fritid særligt med vandring og den mundtlige fortælling. Jürgen tager del i flere aktiviteter i SYMB, bl.a. står han bag fortælle-events og er co-moderator af International Café.

Revisor: Inge Linkamp er uddannet registreret revisor og har arbejdet med revision, regnskab og rådgivning inden for økonomi i hele sit arbejdsliv. De sidste mange år som partner og medejer af BDO Danmark. BDO Danmark er en landsdækkende revisionskæde, og er repræsenteret i alle større byer i Danmark. Inge har boet i Kalundborg som barn og siden som voksen med sin familie.

Advokat: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg.

SYMBs Erhvervsmedlemmer

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik