Bestyrelse

SYMB har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. De er dog alle bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Bestyrelsen består af disse medlemmer:
  • Søren Mariegård
  • Esben Hansen
  • Malene Gram Grandjean
  • Jacqueline Hersing
  • Louise Lind
  • Lykke Reuter
  • Christina Hansen
  • Doris Brunhøj
Anden bistand:
  • Inge Linkamp, revisor
  • Claus Hanghøj, advokat

Mere om SYMBs bestyrelse, revisor og advokat:​

Søren Mariegård (formand) har været ansat i Roskilde Festival gennem de sidste 20 år, hvor han i en årrække sad i festivalledelsen og varetog opgaver med planlægning af arealer, håndværkere, trafikafvikling, performances m.m. Søren har også arbejdet for Roskilde Fonden med etablering af Roskilde Festival Rental. Indtil udgangen af 2018 arbejdede Søren med udvikling af en socialøkonomisk virksomhed (Roskilde Festival Experience Crew), der har fokus på at få aldersgruppen 18-29 år i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Herudover er Søren grundlægger af spillestedet Ramsø Musikhus, der har mere end 35 år på bagen. Søren har været aktiv i SYMB siden foråret 2018, men har særligt fra starten af 2019 haft en meget central rolle i SYMB. Blandt andet som tovholder for SYMBs frivillige MentorKorps, i SYMBs organisationsgruppe og i ledergruppen – og fra 2020 i bestyrelsen som formand.

Esben Hansen (næstformand) er uddannet bachelor i politik, administration og samfundsfag. Han har arbejdet som specialarbejder, bl.a. som kranfører og truckfører, og senere som flygtningemedarbejder. Herefter arbejdede han som virksomhedskonsulent i Arbejdsformidlingen og har haft hverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. I de sidste knap 20 år har Esben arbejdet i HK. I flere år med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling og i tæt samarbejde med tillidsfolk og virksomheder. I de seneste år har fokus været på fællesskabet på arbejdspladserne og skolearbejdet inden for de merkantile erhvervsuddannelser. Esben har boet i Kalundborg det meste af sit liv og bruger den smukke natur omkring Kalundborg til vandreture og anden rekreation. Langdistancevandringer er blevet en passion for Esben de senere år.

Malene Gram Grandjean er vicedirektør hos EUC Nordvestsjælland. Hun har en master i offentlig ledelse, kandidatgrad i psykologi og pædagogik samt en bachelor i kemi. Hun har undervist i gymnasiet i seks år og været leder i de sidste ti år. Malene sidder kommunalbestyrelsen for Venstre og har gennem mange år arbejdet med det dynamiske samspil mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv.  Hun har gennem sit mangeårige virke i uddannelsesverdenen arbejdet med det dynamiske samspil mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv, og hun har gennem sin ledelsesprofession særdeles gode erfaringer med at skabe kreativ faglighed, udvikling og trivsel gennem anerkendende medinddragelse.

Jacqueline Hersing arbejder til dagligt som QA-professional på Novo Nordisk i Kalundborg. Jacqueline har i nogle år arbejdet som koordinator for de studerende på Professionshøjskole Absalon lokalt i Kalundborg og bed, hvor meget et levende studiemiljø og et godt socialt liv betyder, når man er studerende i Kalundborg.
Jacqueline er særligt optaget af, at Kalundborg som studie by bliver en succes og hun bidrager med sin koordinerings erfaring, positive energi og ikke mindst tid. Jacquelinebor på Røsnæs og er også engageret i det lokalsamfund, bl.a. som Røsnæsnyt. Desuden stiler Jacqueline op til KV21 og er frivillig i HeadSpace.

Louise Lind ejer virksomheden Det Visuelle Rum. Hun er selvstændig fremtidsforsker og erhvervscoach og har en baggrund i Novo Nordisk som administrativ, projektkoordinator og LEAN-facilitator. Louise forsker i fremtidens trends og hjælper selvstændige og virksomheder med at skabe forudsigelighed i den fremtid, der kommer susende imod os. Hun underviser i visuel facilitering, holder foredrag om fremtidens kompetence: Visual Thinking og kører 1:1 ledersparring med ledere, som ikke vil gå i stå. Louise opfatter SYMB som first-mover på fremtidens form for fællesskab, der er drevet af behov og metodefrihed, og bygger på skaberkraft og proaktivitet, som traditionelle fællesskaber, som foreninger og klubber, ikke nødvendigvis gør. Louise kan bidrage med at finde en simpel vej igennem kompleksiteten, tilføre skæve vinkler, men fremfor alt – holde det enkelt.

Lykke Reuter er folkepensionist og bor på Røsnæs. Lykke bruger en del tid i naturen på kortere og længere gåture. Lykkes primære fokus i bestyrelsen er de “gamle” fællesskaber/grupper, som hun er tovholder, for hjælper og støtter. Lykke er optaget af, hvordan SYMB udvikler og fastholder fællesskaberne, og hvad der skal til for at få folk til at bidrage til husets mange opgaver. Lykke deltager selv i mange af SYMBs aktiviteter og har en god føling med, hvad der foregår i huset.

Christina Hansen er idrætspædagog og arbejder på Nyrupskolen i 0.klasse. Christina underviser også i DGI-regi, hvor hun certificerer drætsinstitutioner til idræt, leg og bevægelse. Christina elsker at skabe fællesskaber og er optaget af, at flere familier, børn og unge bliver en del af de forskellige aktiviteter som SYMB har at byde på. Som tilflytter ved hristina, hvor vigtigt det er at have et sted, hvor man føler der er et fællesskab. Derfor er Christina også optaget af at få flere tilflyttere med i SYMB.

Doris Brunhøj (suppleant) er uddannet som damefrisør og biblioteksassistent, men jeg har ikke arbejdet mere særlig meget i de fag. Til gengæld har Doris lavet parykker til vinduesmannequiner, sejlet som stewardesse på olietankere for i langfart, været cafeterialeder og arbejdet i en række andre jobs. Doris er med i en hel del af SYMBS aktiviteter bl. a. som tovholder for Mal & Tegn og hun er med til at planlægge Folkekøkken.

Revisor: Inge Linkamp er uddannet registreret revisor og har arbejdet med revision, regnskab og rådgivning inden for økonomi i hele sit arbejdsliv. De sidste mange år som partner og medejer af BDO Danmark. BDO Danmark er en landsdækkende revisionskæde, og er repræsenteret i alle større byer i Danmark. Inge har boet i Kalundborg som barn og siden som voksen med sin familie.

Advokat: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg.

SYMBs Erhvervsmedlemmer

VINTER I SYMB

Tjek kalenderen for aktive begivenheder i SYMB.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s formand, Søren Mariegård, kan træffes på:
Mobil: 42 21 41 08         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik