Bestyrelse

SYMB har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. De er dog alle bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Bestyrelsen består af disse medlemmer:

  • Søren Mariegård
  • Esben Hansen
  • Malene Gram Grandjean
  • Louise Lind
  • Jette Pedersen
  • Doris Brunhøj
  • Suppl. Karina Liv Rasmussen
  • Suppl. Lise-Lotte Ringe

Anden bistand:

  • Inge Linkamp, revisor
  • Claus Hanghøj, advokat

Mere om SYMBs bestyrelse, revisor og advokat:​

Søren Mariegård (formand) har været ansat i Roskilde Festival gennem de sidste 20 år, hvor han i en årrække sad i festivalledelsen og varetog opgaver med planlægning af arealer, håndværkere, trafikafvikling, performances m.m. Søren har også arbejdet for Roskilde Fonden med etablering af Roskilde Festival Rental. Indtil udgangen af 2018 arbejdede Søren med udvikling af en socialøkonomisk virksomhed (Roskilde Festival Experience Crew), der har fokus på at få aldersgruppen 18-29 år i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Herudover er Søren grundlægger af spillestedet Ramsø Musikhus, der har mere end 35 år på bagen. Søren har været aktiv i SYMB siden foråret 2018, men har særligt fra starten af 2019 haft en meget central rolle i SYMB. Blandt andet som tovholder for SYMBs frivillige MentorKorps, i SYMBs organisationsgruppe og i ledergruppen – og fra 2020 i bestyrelsen som formand.

Esben Hansen (næstformand) er uddannet bachelor i politik, administration og samfundsfag. Han har arbejdet som specialarbejder, bl.a. som kranfører og truckfører, og senere som flygtningemedarbejder. Herefter arbejdede han som virksomhedskonsulent i Arbejdsformidlingen og har haft hverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. I de sidste knap 20 år har Esben arbejdet i HK. I flere år med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling og i tæt samarbejde med tillidsfolk og virksomheder. I de seneste år har fokus været på fællesskabet på arbejdspladserne og skolearbejdet inden for de merkantile erhvervsuddannelser. Esben har boet i Kalundborg det meste af sit liv og bruger den smukke natur omkring Kalundborg til vandreture og anden rekreation. Langdistancevandringer er blevet en passion for Esben de senere år.

Malene Gram Grandjean er vicedirektør hos EUC Nordvestsjælland. Hun har en master i offentlig ledelse, kandidatgrad i psykologi og pædagogik samt en bachelor i kemi. Hun har undervist i gymnasiet i seks år og været leder i de sidste ti år. Malene sidder kommunalbestyrelsen for Venstre og har gennem mange år arbejdet med det dynamiske samspil mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv.  Hun har gennem sit mangeårige virke i uddannelsesverdenen arbejdet med det dynamiske samspil mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv, og hun har gennem sin ledelsesprofession særdeles gode erfaringer med at skabe kreativ faglighed, udvikling og trivsel gennem anerkendende medinddragelse.

Louise Lind ejer virksomheden Det Visuelle Rum. Hun er selvstændig fremtidsforsker og erhvervscoach og har en baggrund i Novo Nordisk som administrativ, projektkoordinator og LEAN-facilitator. Louise forsker i fremtidens trends og hjælper selvstændige og virksomheder med at skabe forudsigelighed i den fremtid, der kommer susende imod os. Hun underviser i visuel facilitering, holder foredrag om fremtidens kompetence: Visual Thinking og kører 1:1 ledersparring med ledere, som ikke vil gå i stå. Louise opfatter SYMB som first-mover på fremtidens form for fællesskab, der er drevet af behov og metodefrihed, og bygger på skaberkraft og proaktivitet, som traditionelle fællesskaber, som foreninger og klubber, ikke nødvendigvis gør. Louise kan bidrage med at finde en simpel vej igennem kompleksiteten, tilføre skæve vinkler, men fremfor alt – holde det enkelt.

Doris Brunhøj (suppleant) er uddannet som damefrisør og biblioteksassistent, men jeg har ikke arbejdet mere særlig meget i de fag. Til gengæld har Doris lavet parykker til vinduesmannequiner, sejlet som stewardesse på olietankere for i langfart, været cafeterialeder og arbejdet i en række andre jobs. Doris er med i en hel del af SYMBS aktiviteter bl. a. som tovholder for Mal & Tegn og hun er med til at planlægge Folkekøkken.

Revisor: Inge Linkamp er uddannet registreret revisor og har arbejdet med revision, regnskab og rådgivning inden for økonomi i hele sit arbejdsliv. De sidste mange år som partner og medejer af BDO Danmark. BDO Danmark er en landsdækkende revisionskæde, og er repræsenteret i alle større byer i Danmark. Inge har boet i Kalundborg som barn og siden som voksen med sin familie.

Advokat: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg.