Bestyrelse

SYMB har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. De er dog alle bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Bestyrelsen består af disse medlemmer:

 • Formand Søren Mariegård
 • Næstformand John-Frederik Zacharias Wissing Boller
 • Kasserer Doris Brunhøj
 • Jette Pedersen
 • Line Andersen
 • Suppleant Karina Liv Rasmussen
 • Suppleant Lise-Lotte Ringe
 • Sekretariat: Camilla Stenrand

Anden bistand:

 • Inge Linkamp, revisor
 • Claus Hanghøj, advokat
 • Line Andersen (Æblemoster), grafisk designer

Daglig ledelse er:

 • Søren Mariegård, sorenmariegard@gmail.com, tlf. 21 24 18 03

SYMB’s bestyrelse. Fra venstre; Line Andersen, Karina Liv Rasmussen, Søren Mariegård, John-Frederik Zacharias Wissing Boller, Jette Pedersen og Doris Brunhøj.

Mere om SYMBs bestyrelse, revisor og advokat:​

Søren Mariegård (formand) har været ansat i Roskilde Festival gennem de sidste 20 år, hvor han i en årrække sad i festivalledelsen og varetog opgaver med planlægning af arealer, håndværkere, trafikafvikling, performances m.m. Søren har også arbejdet for Roskilde Fonden med etablering af Roskilde Festival Rental. Indtil udgangen af 2018 arbejdede Søren med udvikling af en socialøkonomisk virksomhed (Roskilde Festival Experience Crew), der har fokus på at få aldersgruppen 18-29 år i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Herudover er Søren grundlægger af spillestedet Ramsø Musikhus, der har mere end 35 år på bagen. Søren har været aktiv i SYMB siden foråret 2018, men har særligt fra starten af 2019 haft en meget central rolle i SYMB. Blandt andet som tovholder for SYMBs frivillige MentorKorps, i SYMBs organisationsgruppe og i ledergruppen – og fra 2020 i bestyrelsen som formand.

John-Frederik Zacharias Wissing Boller (Næstformand) er 31 år, og nyligt udlært maskinmester. Jeg arbejder nu som konsulent for et af nordens største rådgivende virksomheder, og derigennem konsulterer jeg Novo Nordisk de næste par år, her i byen hvor jeg bor. Igennem den seneste periode af 6 måneder har jeg i min fritid beskæftiget mig med en gruppe internationale i byen, og lavet en del aktiviteter i SYMB. Dette vil jeg gerne fortsætte med at beskæftige mig med.

Line Andersen er 46 år og bosiddende i Kalundborg. Hun er uddannet grafiker og arbejder til dagligt i hendes grafiske firma Æblemoster, med grafisk design, illustrationer, hjemmesider og sociale medier. Desuden har hun oprettet KREAkarusellen, som er kreative workshops for børn og voksne, på bl.a. kommunens biblioteker. Line håber, som medlem af bestyrelsen, at kunne bidrage med kreative idéer til et SYMB i udvikling. Hun opbygger desuden SYMB’s hjemmeside og er med til at skabe en rød tråd i SYMB’s ansigt udadtil.

Doris Brunhøj (kasserer) er uddannet som damefrisør og biblioteksassistent, men jeg har ikke arbejdet mere særlig meget i de fag. Til gengæld har Doris lavet parykker til vinduesmannequiner, sejlet som stewardesse på olietankere i langfart, været cafeterialeder og arbejdet i en række andre jobs. Doris er med i en hel del af SYMBS aktiviteter bl. a. som tovholder for Mal & Tegn og hun er med til at planlægge Folkekøkken.

Karina Liv Rasmussen, som oftest kaldet Liv, 40 år, gift, mor til en datter og en bonussøn og bosiddende i Spangsbro, har en meget bred uddannelse. Hun har været vidt omkring: Skuespillerskole, guideskole, en uddannelse som møbelsælger. Efter nogen tid og lidt modgang i livet, var tiden kommet til noget helt nyt. Liv besluttede at gå på universitetet og har en kandidatgrad inden for internationale udviklingsstudier og som performancedesigner fra Roskilde Universitetscenter RUC.

Sekretariatet: Camilla Stenrand

Revisor: Inge Linkamp er uddannet registreret revisor og har arbejdet med revision, regnskab og rådgivning inden for økonomi i hele sit arbejdsliv. De sidste mange år som partner og medejer af BDO Danmark. BDO Danmark er en landsdækkende revisionskæde, og er repræsenteret i alle større byer i Danmark. Inge har boet i Kalundborg som barn og siden som voksen med sin familie.

Advokat: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg.