Bestyrelse

SYMB har en bredt favnende og aktiv bestyrelse sammensat af mennesker med forskelige professioner og netværk. Fælles for dem alle er dog, at de er bosat på Kalundborg-egnen og har en særlig passion for at være med til at styrke lokalsamfundet på nye måder.

Bestyrelsen består af disse medlemmer:
  • Søren Mariegård
  • Esben Hansen
  • Henrik Brinkløv
  • Sonja Larsen
  • Søren Bang Knudsen
  • Anders Baagland
  • Malene Gram Grandjean
  • Jürgen Andreasen
Anden bistand:
  • Inge Linkamp, revisor
  • Claus Hanghøj, advokat

Mere om SYMBs bestyrelse, revisor og advokat:​

Søren Mariegård (formand) har siden 1992 haft sommerhus på Røsnæs og siden 2011 fast bopæl i Kalundborg. Søren var tidligere salgschef i Skandinavien for Athena Art m.fl. og direktør i Skovbo Antique Export. Han har været ansat i Roskilde Festival gennem de sidste 20 år, hvor han i en årrække sad i festivalledelsen og varetog opgaver med planlægning af arealer, håndværkere, trafikafvikling, performances m.m. Søren har også arbejdet for Roskilde Fonden med etablering af Roskilde Festival Rental. Indtil udgangen af 2018 arbejdede Søren med udvikling af en socialøkonomisk virksomhed (Roskilde Festival Experience Crew), der har fokus på at få aldersgruppen 18-29 år i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Herudover er Søren grundlægger af spillestedet Ramsø Musikhus, der har mere end 35 år på bagen. Søren har været aktiv i SYMB siden foråret 2018, men har særligt fra starten af 2019 haft en meget central rolle i SYMB. Blandt andet som tovholder for SYMBs frivillige MentorKorps, i SYMBs organisationsgruppe og i daglig ledelse – og fra 2020 i bestyrelsen som formand.

Esben Hansen (næstformand) er uddannet bachelor i politik, administration og samfundsfag. Han har arbejdet som specialarbejder, bl.a. som kranfører og truckfører, og senere som flygtningemedarbejder. Herefter arbejdede han som virksomhedskonsulent i Arbejdsformidlingen og har haft hverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. I de sidste knap 20 år har Esben arbejdet i HK. I flere år med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling og i tæt samarbejde med tillidsfolk og virksomheder. I de seneste år har fokus været på fællesskabet på arbejdspladserne og skolearbejdet inden for de merkantile erhvervsuddannelser. Esben har boet i Kalundborg det meste af sit liv og bruger den smukke natur omkring Kalundborg til vandreture og anden rekreation. Langdistancevandringer er blevet en passion for Esben de senere år.

Henrik Brinkløv har boet i Kalundborg-området i mere end 35 år. Han er uddannet korrespondent og socialpædagog. Han har arbejdet som leder i socialpsykiatrien i Holbæk Kommune og har 15 års erfaring med ledelse, administration/økonomi og kompetenceudvikling indenfor det socialpsykiatriske område. Henrik Brinkløv har tidligere mange års erfaring i institutionsbestyrelser, og har ved siden af selv at være aktiv på en fodboldbane også trænet fodboldpigejuniorer. Han arbejder desuden med interpersonelle, metafysiske og psykiske processer, som bliver manifesteret i billedkunst, fototekstgrafiske værker og installationer.

Sonja Larsen er uddannet pædagog med stor ledererfaring i den kommunale verden. Hun har i 17 år været ansat som leder i Kalundborg Kommune, og var i 1992 med til at starte Aktivitetscenter Solsikken. Opgaven var at etablere og udvikle et værested/cafétilbud i samarbejde med mennesker med udviklinghandicap, og herigennem udvide deres muligheder for at blive en del af sociale fællesskaber. Sonja var i et par år leder i socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Her var hun med til at udvikle centerets tilbud til borgerne i opgangsfællesskaber og café/væresteder. Senest har hun været ansat som afdelingsleder i skole og SFO på Synscenter Refsnæs, indtil hun gik på pension i 2017. Sonja har erfaring med bestyrelsesarbejde bl.a. i LEV – en forening for pårørende til handicappede, men også i Oplev, som er et lille oplysningsforbund for handicappede.

Søren Bang Knudsen driver eventfirmaet SBK Event og Kalundborgs nye musikhus Terminalen. Han er også ansat i Punkt 1 i Kalundborg på deltid, hvor han primært er personaleansvarlig og arbejder med bogføring og planlægning af arrangementer. Søren har indtil for nylig været formand for Viskinge Badminton Klub og var i 17 år koordinator for Kalundborg Rocker. Han er gift med Helle, og parret har to voksne børn, der begge er aktive i SBK Event. Søren er meget aktiv i Kalundborg Kommunes tænketank omkring Havneparken. Baggrunden for Sørens engagement i SYMB er et ønske om at skabe aktiviteter, der gør mennesker glade og at gøre noget godt for lokalsamfundet.

Anders Baagland er selvstændig konsulent med speciale inden for forretningsudvikling og detailhandel. Tidligere har han drevet egne elektronik butikker i Jyderup og Nykøbing Sjælland. I den periode spillede Anders en central rolle i Jyderups Erhvervsforenings bestyrelse og i 8 år som formand. Anders har prøvet kræfter som iværksætter med et online servicekoncept, som nu er solgt. Det er med afsæt som iværksætter og forretningsudvikler, at Anders nu bruger sin erfaring og noget af sin fritid på at være med til at udvikle SYMB. Fra sommeren 2019 har Anders arbejdet med at få mange af de ledige lokaler i DSBs bygning tilknyttet SYMB og at få skabt liv og aktivitet i dem. Anders tager også en stor del af strategiarbejdet i SYMB. Herudover er Anders tovholder for SYMBs Erhvervscafe og for udlejning af lokaler.

Malene Gram Grandjean har altid boet i Kalundborg Kommune, og hun brænder for at gøre en forskel for lokalområdet. Hun er drevet af nysgerrighed på andre mennesker, viden og en fokuseret opmærksomhed på det samfund, hun er en del af. Nysgerrigheden og det mellemmenneskelige samspil er for hende med til at skabe ny forståelse, nye måder at løse udfordringer på, og det kan danne grundlag for fælles stolthed og en stærk lokal identitet. Parametre, som hun oplever spiller fantastisk godt sammen med hele grundtanken i SYMB. Malene har en master i offentlig ledelse, kandidatgrad i psykologi og pædagogik samt en bachelor i kemi. Hun har undervisningskompetence i gymnasiefagene psykologi og kemi og har undervist i gymnasiet i seks år og været leder i de sidste otte år. Desuden har hun en uddannelse som folkeskolelærer og har arbejdet som dette i elleve år. På nuværende tidspunkt arbejder Malene som gymnasiedirektør i EUC Nordvestsjælland. Hun har gennem sit mangeårige virke i uddannelsesverdenen arbejdet med det dynamiske samspil mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv, og hun har gennem sin ledelsesprofession særdeles gode erfaringer med at skabe kreativ faglighed, udvikling og trivsel gennem anerkendende medinddragelse.

Jürgen Andreasen er gymnasielærer ved Kalundborg Gymnasium, hvor han underviser i tre fremmedsprog. Tidligere har Jürgen undervist på efterskoler og handelsgymnasiet. Han har boet i Kalundborg i efterhånden 11 år og beskæftiger sig i sin fritid særligt med vandring og den mundtlige fortælling. Byen har i Jürgens øjne længe savnet et sted, hvor man kan mødes uanset baggrund og skabe noget i fællesskab. Jürgen synes, at SYMBs grundié og mangfoldige samlingssted på stationen er stærk, og Jürgen vil gerne være med til at udvikle SYMB og sikre, at SYMB tiltrækker en masse mennesker i Kalundborg og omegn. Han tager del i flere aktiviteter i SYMB, bl.a. står han bag fortælle-events og er co-moderator af International Café.

Revisor: Inge Linkamp er uddannet registreret revisor og har arbejdet med revision, regnskab og rådgivning inden for økonomi i hele sit arbejdsliv. De sidste mange år som partner og medejer af BDO Danmark. BDO Danmark er en landsdækkende revisionskæde, og er repræsenteret i alle større byer i Danmark. Inge har boet i Kalundborg som barn og siden som voksen med sin familie.

Advokat: Claus Hanghøj er advokat med møderet for Højesteret og ansat som advokat i 3F. Claus har tidligere i ca. 10 år drevet selvstændig advokatvirksomhed i Kalundborg og Holbæk, og har i forbindelse hermed været rådgiver ved opstart af virksomheder og foreninger, såvel erhvervsmæssige som private. Claus har i en årrække været bestyrelsesmedlem i KGB (Kalundborg Gymnastik- og Boldklub), og engageret sig i foreningslivet i Kalundborg. Claus er oprindeligt fra København, men flyttede til Kalundborg i 2005.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik