Om SYMB

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg. SYMB driver et moderne, innovativt borger- og iværksætterhus på Kalundborg station. SYMB samler mennesker og skaber fællesskaber. I SYMB mødes mennesker på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen med hinanden.

Hvorfor hedder det SYMB?
Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

Hvem er SYMB for?
SYMB er for alle. Selve platformen er for alle. Men enkelte aktiviteter der finder sted i SYMB kan godt være for nogle bestemte målgrupper. Nogle aktiviteter er åbne og offentligheden inviteres bredt. Andre er mere målrettede. SYMB som sted og platform er for alle og et sted, hvor menneskers veje krydses.

Hvad gør SYMB?
SYMB er en spirebakke, hvor idéer vandes og udvikles af dem, der deltager. SYMB forbinder mennesker og giver mulighed for at tænke nyt og på tværs og sætte i værk. I SYMB gør vi ikke noget for nogen, men meget sammen med hinanden.

Hvad er SYMB

SYMB er en foreningsdrevet, socialøkonomisk virksomhed, som driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station. SYMB samler, forbinder og engagerer mennesker bredt i vores lokalsamfund. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer til Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne i huset og/eller være med til at skabe dem. SYMB  er en fællesskabsplatform, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen med hinanden.

SYMB finansieres blandt andet via samarbejdsaftaler og fondsøgning. Der er faste udgifter, ligesom alle andre virksomheder har, til husleje, løn, forsikringer mm. SYMB indgår partnerskabsaftaler om forskellige leverancer med aktører, der har brug for den værdi tværgående fællesskaber skaber i et lokalsamfund. Herudover er SYMB i 2019-2022 med i et større forskningsprojekt finansieret af VELUX Fonden.

SYMB sælger viden og afholder workshops og undervisning. SYMB driver udlejning – både kontorpladser og flyverpladser, men man kan iogså sleje SYMB til at holde møder og større events.  Ydermere er der indtægter på medlemskaber – både personlige og erhvervsmedlemskaber og indtægter fra sponsorater og mindre puljer. SYMBs største ressourcer er de mange lokale borgere, der ulønnede lægger kræfter i at drive og udvikle SYMB.

Formålet med SYMB er at etablere platforme, der bringer en mangfoldighed af borgere, private virksomheder og offentlige instanser sammen. Platforme, hvor der kan skabes nye løsninger på kendte udfordringer. Platforme, der giver lokalt engagement, aktiverer og udvikler menneskelige ressourcer samt fremmer deltagelse i lokalsamfundet.

Hvem er SYMB for?

SYMB er for alle. SYMB er ikke kun for de unge eller for de ældre, for tilflytterne eller for dem, der arbejder på byens store virksomheder. Ej heller kun for dem, der vil spille badminton eller dyrke amatørteater. SYMB er heller ikke kun for mennesker med psykisk sårbarhed eller mennesker med eller uden et lønarbejde, og ikke kun for børnefamilierne eller de særligt entreprenante eller holdningsmarkante. SYMB er nemlig for alle. I SYMB kan du tage teten, organisere og planlægge lige, hvad du brænder for.

Du kan dele dine idéer. Du kan lytte eller sidde og glo. Du kan hjælpe med opvasken eller være den, der bare spiser med, når der f.eks. er Folkekøkken. Nogle aktiviteter er mere målgruppeorienterede end andre. Men det helt centrale greb i SYMB er, at du kan deltage på mange måder afhængig af ressourcer, lyst og interesser. På den måde er SYMB med til at skabe en ny social infrastruktur, hvor borgere kan mødes på tværs og inspireres og lære af hinanden.

SYMB skaber fællesskab og sælger ydelser

Som socioøkonomisk virksomhed er SYMB’s inddragende samfundsfaglige ansvarlighed rettet mod sociale, kulturelle og beskæftigelsesmæssige formål. De modtager ikke støtte fra kommunen eller fra andre offentlige steder, men er helt afhængige af de fondsmidler de søger, udlejningsindtægter samt salg af ydelser. Den primære køber af ydelser er til Kalundborg Kommune. SYMB og Kalundborg Kommune har indgået en rammeaftale med faste leveringer af specifikke ydelser. ”Kort fortalt betyder rammeaftalen, at vi i SYMB har særlig fokus på, hvorledes vi kan inkludere målgrupperne unge, studerende og internationale i vores aktiviteter. Vi skaber også en række særlige aktiviteter til disse tre målgrupper, og vi formidler en række af aktiviteterne på engelsk, så de internationale borgere kan få kendskab til aktiviteterne, herunder de ikke-dansktalende studerende,” forklarer bestyrelsesmedlem i SYMB Malene Grandjean.

Mange kommer til at opleve en form for ensomhed i deres liv. En del kan selv finde ud af ensomheden og ind i fællesskaber, men ikke alle kan. Derfor er det vigtigt med et rigt foreningsliv samt en række andre fællesskaber, som man kan koble sig på. Og netop det at skabe inkluderende fællesskaber er fundamentet for SYMB.

”Vi oplever, at det kan være svært at forklare, hvad SYMB er, men man kan sige, at SYMB er et sted, der skaber nye fællesskaber og får allerede eksisterende fællesskaber til at finde hinanden til glæde for alle” fortæller formanden for bestyrelsen og daglig, frivillig leder af SYMB Søren Mariegaard.

Kort sagt er SYMB for alle, og alle har mulighed for at tilrettelægge og stå for aktiviteter, der matcher deres egne interesser og ideer. På SYMB’s nye hjemmeside, kan man dels orientere sig i det forskellige aktuelle fællesskaber lige fra læseklub Mal & Tegn og Krea til Folkekøkken og Spil-Sammen.

På hjemmeside er der ligeledes en aktivitetskalender, der skaber overblik og forhåbentligt kan inspirere til deltage i de forskellige aktiviteter. ”Vores hjemmeside har været nede op til årsskiftet, men den er oppe igen, og vi arbejder på højtryk for at få kalenderen fyldt ud og de resterende ting ind på siden,” udtaler sekretariatsmedarbejder Camilla Anskjær Stenrand, som er SYMB’s eneste betalte medarbejder med ca. 10 ugentlige timer.

Der har været meget tale om ensomhed blandt unge, men undersøgelser peger på, at også en række ældre oplever ensomhed. For få måneder siden var Ældre Sagen i pressen med et opråb om, at der i Danmark er 100.000 ældre over 65 år, der føler sig ensomme, og at denne oplevelse af ensomhed kan være livstruende. 
SYMB er kommet godt i gang med det nye år. Bestyrelsen har skudt året i gang med en strategidag, da de hele lørdag den 14.1. blandt andet arbejdede med udvikling af nye koncepter, debatterede kommunikationsstrategi og planlagde den kommende generalforsamling den 22. februar kl. 18, hvor alle er velkomne.