Åben Scene genåbner søndag d. 27.marts kl.15:15

Med shaman – fortælleren Simon H. Simonsen fra Nordsjælland og den lokale fortæller Jürgen Andresen.

Men Scenen er også din. Alle har en historie at fortælle. Kom og giv din, eller hør en andens!

Storytelling i Kalundborg!
SYMBs Åben Scene byder på et hyggeligt og udramatisk miljø til ordkunst og lejlighedsvist musikalske indslag. Det er en super mulighed for at få øvet sine tale- og fortælleevner! Her kan du fortælle en historie fra dit liv eller måske et eventyr. Du kan fremsige et digt, du holder af eller selv har skabt.

Der kan købes kaffe og kage ved arrangementet.
Arrangementet er gratis, men kommer du jævnligt i SYMB fx til Åben Scene, ser vi gerne, at du melder dig ind i SYMB. Det koster 150kr/år. Oprettelse af medlemskab finder du her.

Dato for Åben Scene i dette forår er igen hver sidste søndag i måneden, dvs. 27.3 / 24.4 / 29.5. – hver gang kl.15:15.

Vil du gerne tage chancen og performe til Åben scene, så send en besked til nedenstående mailadresse.
Tilmelding via purpose4400@gmail.com. Angiv venligst på hvilken dato du vil “on stage” og dit navn!

Dette foretrækkes af hensyn til programoverblikket, men naturligvis kan man også bare “hoppe på scenen”, når man er der.

Lokationen er SYMB, Banegårdspladsen 2, 4400 Kalundborg.
Tovholder er Jürgen Andresen. Han kan træffes via mail: purpose4400@gmail.com