Indlæser Begivenheder

Generalforsamling 22. februar 2023 kl. 19
(Tapas fra kl. 18, se nederst)
Banegårdspladsen 2, 4400 Kalundborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Louise Lind – genopstiller ikke
Esben Hansen – trådt ud af bestyrelsen

Ikke på valg:
Søren Mariegård
Malene Grandjean
Doris Brunhøj
Jette Pedersen
Rikke Sofie

Ifølge vedtægter skal der være min 7 op til 9 pers i bestyrelsen

7. Valg af suppleanter
På valg er:
Karina Liv Rasmussen – ønsker genvalg
Lise Lotte Ringe – ønsker genvalg

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Nye Kandidater til bestyrelsen skal skriftlig meddele på Info@symb.dk til formanden senest to uger før generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse med endelig dagsorden samt liste over opstillede kandidater til bestyrelsen udsendes senest en uge før generalforsamlingen.

kl. 18 vil der blive serveret let tapas samt et glas vin og af hensyn til indkøb, beder vi om tilmelding på info@symb.dk senest d. 20. februar 23. Kl. 19 starter generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen i SYMB

Go to Top