Efterårsgryde og et væld af informationer

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Deltagerne i SYMBs folkekøkken i november kunne glæde sig over en velsmagende efterårsgryde fyldt med grøntsager og oksekød over en gennemgang af projekter på bedding i Kalundborg Kommune.

Efterårsgryden sørgede Café Solsikkens dygtige køkkenpersonale for, mens Jakob Beck Jensen (V – og formand for kommunens udvalg for teknik og miljø), orienterede om Kalundborg netop nu og i fremtiden.

Endnu engang kunne SYMB melde udsolgt, og det betød, at 50 personer fik glæde af arrangementet.

Gode forhold for borgerne

Jakob Beck Jensen har været medlem af Kalundborg Kommunalbestyrelse i fem år, og før den tid var han med i Hvidebæk Kommunalbestyrelse, ligeledes i fem år.

Det er hans grundholdning, at hans fornemste opgave som kommunalbestyrelsesmedlem er at skabe gode forhold for de borgere, der bor i Kalundborg Kommune. Det er hans overbevisning, at sker det, så vil egnen også være i stand til at tiltrække turister.

Som eksempel på projekter til glæde for både borgere og turister nævnede han Røsnæs-cykelstien til Ulstrup, der anlægges i 2019. Den er der afsat 16 mio. kommunale kroner til.

Udvalgsformanden omtalte den udviklingsstrategi, som kommunalbestyrelsen har godkendt, og hvis formål er, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde.

Stejlhøj et vigtigt område

Der skal være en infrastruktur, der giver muligheder for udvikling af Kalundborg, og infrastruktur handler ikke udelukkende om motorvej men også om veje, stier, kollektiv trafik, digital infrastruktur og transport til vands.

Et område, kommunen satser rigtig meget på, er Stejlhøj, hvor den nye station, Kalundborg Øst, snart åbner, og hvor Professionshøjskolen Absalon har planer om en ny, stor uddannelsesinstitution. Det er vigtigt at kunne komme til og fra området, og derfor har kommunen investeret 50 mio. kr. til infrastruktur blandt andet til nye veje, cykelstier og fortove. Rynkevang forbindes med Stejlhøj, der også får busbetjening.

Næste etape af Kalundborg-motorvejen er i gang, og derefter mangler der endnu 25 km fra Knabstrup til Kalundborg. Strækningen koster 1,7 mia. kr., og Jakob Beck Jensen tror på, realiseringen er meget tæt på. Den nuværende regering går ind for færdiggørelsen, og samtlige borgmestre på Sjælland er også med på, at den sidste del anlægges.

Konkurrencedygtig havn

Udvalgsformanden omtalte blandt meget andet havneudvidelsen med 500 meter kaj og med en dybde på 15 meter, der gør havnen til den dybeste på Sjælland. Udvidelsen er nødvendig for at kunne klare sig i konkurrencen om transport på vandet, sagde Jakob Beck Jensen.

Kultursamlingssted

Udvalgsformanden er godt klar over, at Novo med 5.000 arbejdspladser fylder meget i Kalundborg Kommune. Derfor er det vigtigt også at satse på kultur, og i den forbindelse nævnede han Havneparken og ”det blå hus”, som kommunen har købt, og hvor det er tanken at indrette kultursamlingssted blandt andet med plads til Kalundborg Bibliotek.

Sortér dit affald

Gennemgangen af kommunale aktiviteter omfattede også det seneste nye om affaldssortering. Vi skal blive bedre til at sortere affald Det kan alle øve sig på ved besøg på genbrugsstationen, hvor vi ikke længe kan smide sække i containere til stort og småt brændbart. De containere er der ikke længe. Vi kan dog stadig komme af med affaldet – men altså i sorteret form.

I 2020 får husstandene en affaldsspand mere med et rum til plastic og et til pap og papir – i hvert fald forventer udvalgsformanden, at kommunalbestyrelsen vedtager den nye ordning på sit december møde.

NYESTE ARRANGEMENTER

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk