Farvel til et ægte SYMB-menneske

I februar måtte vi desværre konstatere tabet af et dejligt varmt og klogt menneske, som helt pludseligt blev ramt af et hjertetilfælde og gik bort. Jens Laugesen døde den 10. februar. Jens var en helt central figur i SYMB.

Det er et naturligvis et stort tab for Jens’ ægtefælle Kristin Schage, men også for SYMB. Jens var igennem de sidste 2 år en af hovedkræfterne i SYMBs organisationsgruppe og en helt central figur i arbejdet med at få SYMB registreret som en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. Jens arbejdede desuden målrettet i SYMB med at skaffe fondsmidler, få vores interne organisering på plads, skabe relationer og samarbejdsflader udadtil, styrke SYMBs forretningsdel og som projektleder for SYMB i VELUX projektet.

Desuden tænkte Jens altid – qua hans mange års job- og livserfaring – på at vi skal huske sammenhængskraften i vores allesammens SYMB. Jens var både et ordentligt menneske, en klog og sympatisk mand, og han bidrog med en stor og meget væsentlig frivillig indsats i SYMB.

Som det kan læses i nekrologen fra Dansk Projekt Ledelse var Jens Laugesen også aktiv i andre kredse og netværk end SYMB, og et meget værdsat menneske.

Personligt fik jeg mange gode timer i de små 2 år med Jens og nogle af hans ord og tanker vil jeg altid tage med mig.

På bestyrelsens vegne, æret være hans minde.

Peter Joensen, formand i SYMB.

Nekrologen fra Dansk projektledelse kan læses her