Farvel til et ægte SYMB-menneske

I februar måtte vi desværre konstatere tabet af et dejligt varmt og klogt menneske, som helt pludseligt blev ramt af et hjertetilfælde og gik bort. Jens Laugesen døde den 10. februar. Jens var en helt central figur i SYMB.

Det er et naturligvis et stort tab for Jens’ ægtefælle Kristin Schage, men også for SYMB. Jens var igennem de sidste 2 år en af hovedkræfterne i SYMBs organisationsgruppe og en helt central figur i arbejdet med at få SYMB registreret som en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. Jens arbejdede desuden målrettet i SYMB med at skaffe fondsmidler, få vores interne organisering på plads, skabe relationer og samarbejdsflader udadtil, styrke SYMBs forretningsdel og som projektleder for SYMB i VELUX projektet.

Desuden tænkte Jens altid – qua hans mange års job- og livserfaring – på at vi skal huske sammenhængskraften i vores allesammens SYMB. Jens var både et ordentligt menneske, en klog og sympatisk mand, og han bidrog med en stor og meget væsentlig frivillig indsats i SYMB.

Som det kan læses i nekrologen fra Dansk Projekt Ledelse var Jens Laugesen også aktiv i andre kredse og netværk end SYMB, og et meget værdsat menneske.

Personligt fik jeg mange gode timer i de små 2 år med Jens og nogle af hans ord og tanker vil jeg altid tage med mig.

På bestyrelsens vegne, æret være hans minde.

Peter Joensen, formand i SYMB.

Nekrologen fra Dansk projektledelse kan læses her

NYESTE ARRANGEMENTER

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk