Mad, musik og mentorordning

Alt er udsolgt, når SYMB’s folkekøkken den 8. maj afholder hyggelig aften med fokus på flygtninge og mentorordning med mad, musik, og fortællinger fra Mellemøsten.

Borgerkrigen i Syrien har medført et gigantisk flygtningekaos både i og udenfor Syrien. Vores del af verden står dermed i en historisk stor humanitær krise, der kalder på hjælp og handling. Flygtningesituationen optager og vedrører en hel del europæere og diskuteres i mange danske hjem.

I SYMB vil vi gerne være med til at sætte fokus på flygtninge og mentorordning som en af de måder, vi i Danmark kan hjælpe medmennesker til at skabe varige løsninger med håb for en bedre fremtid, sikrede rettigheder og vellykket integration.

Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe en flygtning med at falde til i Danmark? Har du lyst til at støtte ham/hende til at komme i gang med uddannelse eller arbejde? Så meld dig til vores folkekøkken, som byder på networking og et bredt og spændende udvalg af mellemøstlig mad. Du vil også kunne opleve syrisk musik og intro af mentorordning.

Vi får også besøg af Popal, som fortæller sin rørende historie. Ligesom Querim Selmani fra Kalundborg Kommune giver en kort status på flygtninge i Kalundborg.

Arrangementet holdes igen på Café Solsikken, Skibbrogade 52, 4400 Kalundborg. Dørene åbnes klokken 17:00.

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

NYESTE ARRANGEMENTER

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

KONTAKT

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64
Mail: info@symb.dk