Ordinær generalforsamling 28. februar 2022 kl. 19

Dagsorden: Kalundborg d. 2/2-22

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

På valg er:

 • Søren Mariegård – modtager genvalg
 • Esben Hansen – modtager genvalg
 • Malene Grandjean modtager genvalg
 • Christina Jensen – modtager ikke genvalg

Ikke på valg:

 • Louise Lind
 • Jacqueline Hersing – ønsker at træde ud af bestyrelsen
 • Lykke Reuter – ønsker at træde ud af bestyrelsen

Følgende ønsker at opstille til bestyrelsen:

 • Doris Brunhøj
 • Rikke Sofie Ulrich
 • Jette Pedersen

Nye Kandidater til bestyrelsen skal skriftlig meddele dette til formanden senest to uger før generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Indkaldelse med endelig dagsorden samt liste over opstillede kandidater til bestyrelsen udsendes senest en uge før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret ost og rødvin og af hensyn til indkøb, beder vi om tilmelding på link eller via info@symb.dk senest d. 21. februar 22.

Mvh Bestyrelsen i SYMB