Besøg på Danmarks førende korn export-terminal KBT i Kalundborg Sydhavn

Tag med SYMBs Kend Vores Egn på besøg hos Kalundborg Bulk Terminal -Danmarks førende korn export-terminal. Opførsel af KBT påbegyndtes i 1984/1985 og afsluttedes i 2004 i takt med efterspørgslen for større og større mængder korn til export.

KBT er en del af Schultz Gruppen (Shipping, Stevedoring og Pakhus-drift) og ejes i dag af Copenhagen Merchants og Fredericia Shipping.Schultz grundlagdes i 1926 og var indtil 2000 i familieeje, hvorefter det blev overtaget af førnævnte firmaer.

KBT er opført som en række serieforbundne kornhaller på Kalundborg Sydhavn og har til formål at oplagre og udskibe korn til hele verden. De største skibe, som kan anløbe kaj 13, er max 235 m lang og 32,6 m bred og en max. dybgang på 11,6 meter – svarer til optil 75000 – 80000 tons dødvægt. KBT’s pakhuse har siden opførslen været udlejet til Danmarks 2 førende kornfirmaer. Den totale kapacitet er ca. 115.000 tons.

Turen finder sted lørdag den 24. august, hvor vi mødes i SYMB kl 10.00. De, der ikke selv har transport muligheder, bliver transporteret til pakhusene, hvor rundvisningen starter kl. 10.30 og varer ca. 1½ time,
Derefter transport tilbage til SYMB, hvor der serveres sandwich og øl/sodavand.

SYMB finder du på Kalundborg Station, Banegårdspladsen 2, 4440 Kalundborg.

Tovholder er Mogens Dunmose – tlf. 29 93 40 78.

Pris 100kr.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik