Fondsmidler søgt til ungeprojekt

SYMB UNG er et udviklingsprojekt, der skal løbe over tre år. Målet med SYMB UNG er at få flere unge med ind i fællesskaber, skabe social trivsel og udvikle et grundlag for, at de unge kommer tættere på beskæftigelse og uddannelse. Fremadrettet er planen, at efter endt projektperiode skal der være et vedvarende tilbud i vores lokalsamfund og andre steder.

Projektet designes omkring at styrke den enkelte unges livsmestring og selvforvaltning. Grundtanken er, at styrkelse af livsmestring ikke sker igennem systemkrav og påbud, men gennem positive, meningsfulde fællesskaber og virkelige menneskelige relationer og netværk. Det sker gennem fælles handlinger, hvor de unge oplever sig set og værdsat. Og gennem et ejerskab til ’det fælles tredje’, man er fælles om. F.eks. at drive et sted sammen, spise sammen og lave aktiviteter og events i et lokalområde. Ved at bygge relationer og skabe netværk i SYMB, i det lokale foreningsliv og erhvervslivet, vil vi styrke de unges livsmestring, så de tager del i livskraftige fællesskaber, udvikler deres mestring af livet og kommer tættere på uddannelse og job.

Projekt SYMB UNG vil udvikle netværksforløb af 16 ugers varighed, som afsluttes med at de unge udvikler – og afvikler – en fælles event i lokalsamfundet. Projektet vil udvikle et netværkstilbud, der består af 4 hovedaktiviteter:

  • Netværksaktiviteter
  • Mentorkorps
  • Eventmageri
  • Dokumentation og formidling af viden

SYMB har søgt midler hos TrygFonden til fuld finansiering af projektet i de første tre år. I den periode udvikles tilbuddet mhp. at skabe en bæredygtig platform efter endt projektperiode, i samarbejde med kommuner i lokalområdet, der har brug for at denne gruppe af unge styrker egen selvforvaltning og livsmestring, og på sigt komme tættere på beskæftigelse og uddannelse. Der kommer svar fra fonden ved årsskiftet. Vi krydser fingre!

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik