Fondsmidler søgt til ungeprojekt

SYMB UNG er et udviklingsprojekt, der skal løbe over tre år. Målet med SYMB UNG er at få flere unge med ind i fællesskaber, skabe social trivsel og udvikle et grundlag for, at de unge kommer tættere på beskæftigelse og uddannelse. Fremadrettet er planen, at efter endt projektperiode skal der være et vedvarende tilbud i vores lokalsamfund og andre steder.

Projektet designes omkring at styrke den enkelte unges livsmestring og selvforvaltning. Grundtanken er, at styrkelse af livsmestring ikke sker igennem systemkrav og påbud, men gennem positive, meningsfulde fællesskaber og virkelige menneskelige relationer og netværk. Det sker gennem fælles handlinger, hvor de unge oplever sig set og værdsat. Og gennem et ejerskab til ’det fælles tredje’, man er fælles om. F.eks. at drive et sted sammen, spise sammen og lave aktiviteter og events i et lokalområde. Ved at bygge relationer og skabe netværk i SYMB, i det lokale foreningsliv og erhvervslivet, vil vi styrke de unges livsmestring, så de tager del i livskraftige fællesskaber, udvikler deres mestring af livet og kommer tættere på uddannelse og job.

Projekt SYMB UNG vil udvikle netværksforløb af 16 ugers varighed, som afsluttes med at de unge udvikler – og afvikler – en fælles event i lokalsamfundet. Projektet vil udvikle et netværkstilbud, der består af 4 hovedaktiviteter:

  • Netværksaktiviteter
  • Mentorkorps
  • Eventmageri
  • Dokumentation og formidling af viden

SYMB har søgt midler hos TrygFonden til fuld finansiering af projektet i de første tre år. I den periode udvikles tilbuddet mhp. at skabe en bæredygtig platform efter endt projektperiode, i samarbejde med kommuner i lokalområdet, der har brug for at denne gruppe af unge styrker egen selvforvaltning og livsmestring, og på sigt komme tættere på beskæftigelse og uddannelse. Der kommer svar fra fonden ved årsskiftet. Vi krydser fingre!