Foreningen Velliv støtter SYMB

Foreningen Vellivs Akutpulje støtter op om SYMB, så de lønnede medarbejdere har kunnet løse deres opgaver på trods af nedlukning i Corona-perioden.

Foreningen Vellivs akutpulje støtter SYMB med godt 50.000kr. Pengene går til aflønning af studentermedhjælper, grafiker og servicemedarbejder, som jo løser opgaver og arbejder i SYMB selvom stedet har været lukket i ca. tre måneder. 

SYMBs facebookside og website har levet i bedste velgående under lukningen, hvor SYMB blandt har huset en større produktion af værnemidler. Samtidig har der være adskillelige arbejdsprocesser i gang på den strategiske bane i SYMBs bestyrelse og i ledergruppen, hvor både SYMBs studentermedhjælper, der arbejder med kommunikation, og SYMBs grafiker har været involveret. SYMB har også under lukningen skulle holdes rent og vedligeholdes.

Så trods nedlukning, har der været en hel del opgaver i SYMB, som organisationens lønnede medarbejdere har stået for. Foreningen Vellivs akutpulje har været så venlig at støtte med at beløb, der svarer til godt 4 måneders løn til de tre medarbejdere. Tak 😊

Læs mere om Foreningens Vellivs akutpulje her 

Se mere om Foreningen Vellivs støtte til SYMB her

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik