Generalforsamling – 18. februar

Medlemmer inviteres til SYMBs årlige generalforsamling jf. SYMB’s vedtægter (§8). 
Det foregår tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i SYMB på Banegårdspladsen 2 i Kalundborg. 
 
Den endelige dagsorden er følgende: 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag
 6. Valg til bestyrelsen

Sonja Larsen træder ud af bestyrelsen

På valg er: Peter Joensen, Mogens Dunmose og Niels Bentsen (ingen af de 3 genopstiller)

Følgende opstiller som bestyrelsesmedlem:

 • Søren Mariegård
 • Anders Baagland
 • Malene Gram Grandjean
 1. Valg af suppleanter

På valg er: Kristin Schage (genopstiller ikke)

Følgende opstiller som suppleant:

 • Sonja Larsen
 • Jürgen Andresen
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

P.b.v. SYMBs formand Peter Joensen