Generalforsamling – 18. februar

Medlemmer inviteres til SYMBs årlige generalforsamling jf. SYMB’s vedtægter (§8). 
Det foregår tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i SYMB på Banegårdspladsen 2 i Kalundborg. 
 
Den endelige dagsorden er følgende: 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag
 6. Valg til bestyrelsen

Sonja Larsen træder ud af bestyrelsen

På valg er: Peter Joensen, Mogens Dunmose og Niels Bentsen (ingen af de 3 genopstiller)

Følgende opstiller som bestyrelsesmedlem:

 • Søren Mariegård
 • Anders Baagland
 • Malene Gram Grandjean
 1. Valg af suppleanter

På valg er: Kristin Schage (genopstiller ikke)

Følgende opstiller som suppleant:

 • Sonja Larsen
 • Jürgen Andresen
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

P.b.v. SYMBs formand Peter Joensen

SYMBs erhvervsmedlemmer

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik