Invitation til afsked og nye begyndelse – 1. okt.

Sekretariatsleder Louise Kolbjørn stopper i SYMB. Derfor inviterer hun og SYMB til festligt samvær, hvor vi markerer de gode resultater.

Louise Kolbjørn har  været en central profil i SYMB gennem de 6 år, SYMB har eksisteret. Men SYMB har brug for en ny organisering, og Louise stopper i den forbindelse som sekretariatsleder.

Derfor inviterer SYMB og Louise Kolbjørn til en festlighed i SYMB, hvor vi sammen markerer de mange gode resultater og de nye begyndelser for både SYMB og Louise. Det sker d. 1. oktober kl. 14-16. Alle medlemmer, tidligere og nuværende samarbejdspartnere, medarbejdere og frivillige medskabere er meget velkomne.

Tovholder: Louise Kolbjørn, louise@symb.dk, tlf. 22256664