Formandens velkomstvideo ved medlemsfejringen – og næstformandens tale

Den 15. oktober inviterede SYMB alle medlemmer til fejring af det nye SYMB 3.0. Det var en super eftermiddagsstund med bobler, lækkerier og en ’begivenhedsrig’ tale af SYMBs næstformand Esben Hansen, på vegne af bestyrelsen. Formand Søren Mariegård var nemlig forhindret i at deltage på dagen, så derfor blev ovenstående lille video vist inden Esbens tale.

Tale af SYMBs næstformand Esben Hansen: 
Velkommen alle sammen, til medlemsfejring af SYMB – en fejring af SYMB version 3.0. Mere om det senere. Vi er kommet langt. Der er masser af synlige beviser på det, og nogle af dem vil blive nævnt herfra.

Der sker samtidigt en masse andre ting som i det daglige ikke er så synlige, men bliver det hen ad vejen. Det kan være til videndelingsmøderne hvor der deles ideer, fremskridt eller det modsatte, tovholdernes oplevelser i det daglige, meddelelser fra bestyrelsen, eller andet. Det opleves fra bestyrelsens og ledergruppens side, at det går udmærket med at orientere og inddrage – der sker smuttere og vi lærer af det. Og tak for tilbagemeldingerne.

Men til det konkrete:
Tak, først og fremmest, til de, der helt håndgribeligt har medvirket til at løfte SYMB ind i en ny tid – eller som vi siger: SYMB 3.0. Tak til alle dem der har knoklet med at gøre vores hus, vores sted, endnu mere funktionelt og flot. Gruppen af flittige og hurtige hænder, og smarte hoveder med gode ideer, har haft en super god guide i Mette Frisk, der har designet vores nye look her i SYMB. Tak, Mette.

Hvad er der så sket? Ja, det kan de fleste jo nok se med egne øjne, men når mange af os er i det til dagligt, er det værd lige at repetere:
Søgning og afklaring af hvilke fonde der kan søges. Ansøgninger udarbejdet og afsendt – krydsede fingre. Og, i dag vil vi så endnu en gang sige tak til LAG for 90.000 kr., og tak til Bent O. Jørgensens fond for 160.000 kr. – uden deres medvirken og økonomiske tilskud var SYMB ikke så hurtigt kommet ind i ’vores tid’ eller 3.0. Pengene er brugt til AV-udstyr, projektorer, lærreder, tv-skærme, scene, lydanlæg, lysanlæg, moderne kontorudstyr, borde, stole, gulvtæpper, maling og finurlige sager rundt omkring i huset.

Ingen penge er gået til arbejdskraft. Alt er udført, samlet, ophængt malet og meget andet af de kræfter der er i SYMB – nemlig jer, der helt konkret greb værktøjet og gik i gang. Det fællesskab som vi vil, alle sammen her i SYMB. Det fællesskab som vi vil bringe i spil til langt mere i fremtiden, men som i dag – også i dag – viser hvad det kan. SYMB er fællesskaber, der viser hvilken kraft vi, både hvad vi hver især besidder, og når vi gør noget sammen.  Rigtig mange tak for det.

Hvad er så SYMB 3.0?
SYMB som en idé – SYMB blev flere end ophavskvinden Louise. SYMB blev en realitet. SYMB blev huslig – vi flyttede ind her på dette dejlige sted. Og den tredje milepæl er hele opdateringen af faciliteterne i huset. Husk at gå rundt og se hvilke forandringer, der er sket – her i stueetagen og på 1. sal.

Når vi om få år fejrer 5-års indflytningsfødselsdag, vil vi tydeligt se hvilke andre milepæle vi har nået. Da vi flyttede ind i huset i marts 2019 var der fem aktiviteter – nu er der ca. tyve. Bestyrelsen satte sidste år ti strategiske områder på tavlen, der skulle arbejdes med. Områder vi mente, og mener, der er nødvendige, hvis SYMB skal udvikles og indeholde flere fællesskaber og med flere partnere.  Nogle af områderne har og vil udmønte sig i konkrete aftaler og aktiviteter. Vi har lavet en rammeaftale med Kalundborg Kommune. Den er præsenteret i pressen – den er på 240.000 kr. og det skal ikke ende der. 

I rammeaftalen er der tre områder eller delaftaler, der arbejdes på lige nu. Indsatser overfor og sammen med internationale borgere. Indsatser for og sammen med uddannelsesinstitutioner og studerende, så vi laver et levende og dynamisk studiemiljø. Indsatser der kan bringe sårbare unge tættere på arbejdsmarked og uddannelse. Den proces vi er inde i med Kalundborg Kommune oplever vi som positiv og orienteret mod, at vi kan noget godt sammen. Det vil vi gerne kvittere for.

Det kræver rigtigt mange timer og ressourcer at lave disse aftaler – ikke kun af Louise, men også af bestyrelsen. Og det er ’kun’ de indledende øvelser. Vi skal i gang med at rekruttere, involvere og opsøge nye partnere og de nye medlemmer af SYMB, som også skal være en del af det.  Hold jer endelig ikke tilbage med at fortælle i omgangskredsen, at der er masser af meningsgivende aktiviteter i SYMB, og aktiviteter der kan sætte noget i gang hos den enkelte og hos andre mennesker.  Og glem ikke at sige, at de er velkomne i SYMB.

Kompleksiteten i SYMB er øget med aktiviteter, aftaler, nye partnere etc. Derfor har vi valgt at organisere os med tre platforme, der hver især har ansvarsområder. En erhvervsgruppe der tager sig af iværksætteri, lokaleudlejning og medlemskaber for virksomheder. En platform der tager sig af det indre liv – kontakter og aftaler med de forskellige aktivitetsgrupper og tovholderne, og en masse andet. Og en platformsgruppe der har med unge, uddannelse og læring at gøre.

SYMB er kendt vidt omkring – det arbejde der foregår med at kommunikere med omverdenen, er rigtig vigtigt. Det gør vi godt, det er vigtigt og det skaber rigtig mange gode kontakter og udmønter sig konkret i, at flere og flere bliver interesseret i hvad dælen, det er der sker i den gamle DSB-bygning, og ikke mindst – kan jeg være med og bidrage. Ja tak, det kan du og I.

SYMB er dem der startede det op, SYMB er dem som holder ved og SYMB er alle de nye, der kommer til.

I dag skal vi glæde os over, at det går godt i SYMB. Det skal blive bedre økonomisk. Det arbejdes der selvfølgelig også med. Husleje skal betales, ligesom de andre driftsudgifter. Lønningerne skal også betales, for uden de dygtige medarbejdere der er i SYMB, var vi ildestedt – tak for jer. SYMB eksisterer, så længe vi kan skrive en faktura og får midler fra fonde til konkrete projekter. SYMB får ikke én krone i tilskud. For nogen er økonomidelen i SYMB kedelig, men uanset hvad man mener om det, så er en god økonomi grundlaget for, at vi kan have aktiviteter og ikke mindst, at vi kan være attraktive for nye medlemmer eller brugere.

Bestyrelsen er glade for den konstante udvikling der sker. Den fremdrift vi er i. Det momentum er ikke kommet af sig selv, men af en fokuseret indsats – det vil vi holde fast i, og 2021 vil også byde på nye initiativer fra bestyrelsen. Og hvis det nu var den allestedsnærværende formand som stod her, ville han med garanti sige – hold k…, jeg er stolt af være en del af SYMB, at være formand for en hårdtarbejdende bestyrelse og være sammen med alle medlemmerne og brugerne, om at bringe SYMB videre.

Fællesskab kan noget – derfor, lad os tage vores glas og råbe et Kalundborg-hurra for vores levende fællesskaber, for SYMB og for fremtiden. Et Kalundborg hurra er to korte, et langt og to korte. Nu er der lidt at spise, og når bobleflaskerne er tømt, er SYMBaren åben.