Foto: Nanna Blume

Ny organisering i SYMB

Det er tid til at skabe en ny organisering i SYMB. Derfor nedlægges stillingen som sekretariatsleder i SYMB, og Louise Kolbjørn stopper. SYMBs aktiviteter og hverdag forsætter som hidtil. SYMB og Louise holder afskedsreception den 1. oktober kl. 14 -16.
Sæt kryds i kalenderen. 

Den socialøkonomiske virksomhed SYMB har gennem de første seks år nået en række centrale milepæle.
Der er blevet opbygget en stærk borgerdrevet organisation med et solidt lokalt netværk. SYMB har åbnet et borger- og iværksætterhus på Kalundborg station med en bred vifte af aktiviteter drevet af mange virkelystne frivillige medskabere. SYMB er en del af et stort 4-årigt forskningsprojekt sammen med Professionshøjskolen Absalon og Slagelse Kommune. Endelig har SYMB en rammeaftale med Kalundborg Kommune. Det er lykkedes SYMB at skaffe finansiering til denne  udviklings- og etableringsfase.

Det har i de første år givet mening, at der var en central person, der var den drivende kraft. Nu er tiden inde til at skabe en ny  organisering, der er mere decentral og med flere forskellige mennesker og kompetencer i spil. Det er derfor besluttet at nedlægge stillingen som sekretariatsleder. Louise  Kolbjørn har faktisk selv foreslået bestyrelsen af annullere stillingen og i stedet bruge de frigivne ressourcer på en ny måde. Så der er fuld enighed bag denne beslutning.

I løbet af efteråret arbejder SYMB på at udvikle en ny organisationsmodel. Resten af 2021 vil derfor være en slags overgangsperiode hen imod en ny måde at organisere SYMBs udvikling og drift. Dagligdagen, SYMBs mange aktiviteter og involveringen af de mange frivillige  medskabere forsætter som hidtil.

Idéen om SYMB udspringer hos Louise Kolbjørn, der for ca. 6 år siden indledte dialoger med en række lokale aktører om idéen. Hun fik idéen udbredt via sociale medier og lokalpressen og holdt det første borgermøde i Kalundborg, der igangsatte den borgerbevægelse, der siden har udviklet sig til at være en socialøkonomisk virksomhed, som driver et borger- og iværksætterhus på Kalundborg station. Louise Kolbjørn var først idékvinde, dernæst bestyrelsesmedlem, og hun blev ansat som sekretariatsleder den 1. januar 2018.

SYMB og Louise Kolbjørn inviterer til afskedsreception den 1. oktober kl. 14 -16 i SYMB. Alle medlemmer, tidligere og nuværende samarbejdspartnere, medarbejdere og frivillige medskabere er meget velkomne.