Ordinær generalforsamling den 27.2 kl. 19-20

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 på Banegårdspladsen 2 i Kalundborg (OBS på at indgangen er fra nordsiden af stationsbygningen)
 Selve generalforsamlingen bliver fra kl. 19.00 til kl. 20.00 kun for medlemmer med følgende standard dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Fra kl. 20.00 til kl. 21.00 er der åbent for alle interesserede. Der kan man se lokalerne og høre om SYMBs forskellige aktiviteter og grupper: Folkekøkken, Event-gruppen, Kend Vores Egn, Mentor Korpset, VELUX-projektet, HUS-udvalget mm. 

Senest en uge før udsendes via mail ajourført dagsorden til medlemmerne med evt. indkomne forslag (punkt 5) og en opstilling af kandidater (punkt 6 og 7) jf. nedennævnte.
 
Indkomne forslag:
 
Indkomne forslag sendes til formanden senest 14 dage før (pejo@pha.dk )
 
• Orientering til eventuelle kandidater til bestyrelsen:
 
Nye kandidater skal (jf. vedtægterne) indsende CV og motiveret ansøgning senest 14 dage før til formanden (pejo@pha.dk)
SYMS mission og værdier:
 
 • SYMB skaber fællesskaber
 • SYMB udvider rammerne, så den enkelte lettere kan finde ind i fællesskabet og deltage på sin egen måde, skabe relationer og dermed udvikle sig og blive stærkere
 • SYMB skaber ikke værdi for andre, SYMB skaber værdi sammen med andre
 • Vi er nysgerrige og møder mennesker med generøsitet og værdighed
 • Vi er en åben og lærende organisation, som vokser, når vi deler med andre
 • Det skal være sjovt, inspirerende og udviklende at være frivillig og ansat i SYMB
Og som bestyrelsesmedlem forventer vi at:
 
 • du deler og har lyst til at arbejde for SYMBs mission og værdier
 • du er aktiv og engageret i SYMB og bruger din viden, kreativitet og erfaring på at udvikle og udbrede SYMB – både konkret og i et strategisk perspektiv
 • du er opsøgende i lokalsamfundet og bruger dit netværk til at skabe forståelse, engagement og interesse i at bakke op om SYMB
 • du har tid og ressourcer til at sætte dig ind i det SYMB arbejder med og være et aktivt og inspirerende medlem af bestyrelsen
 • du er indstillet på at påtage dig konkrete opgaver i bestyrelsen og arbejde sammen med resten af SYMBs organisation