Ordinær generalforsamling den 27.2 kl. 19-20

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 på Banegårdspladsen 2 i Kalundborg (OBS på at indgangen er fra nordsiden af stationsbygningen)
 Selve generalforsamlingen bliver fra kl. 19.00 til kl. 20.00 kun for medlemmer med følgende standard dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Fra kl. 20.00 til kl. 21.00 er der åbent for alle interesserede. Der kan man se lokalerne og høre om SYMBs forskellige aktiviteter og grupper: Folkekøkken, Event-gruppen, Kend Vores Egn, Mentor Korpset, VELUX-projektet, HUS-udvalget mm. 

Senest en uge før udsendes via mail ajourført dagsorden til medlemmerne med evt. indkomne forslag (punkt 5) og en opstilling af kandidater (punkt 6 og 7) jf. nedennævnte.
 
Indkomne forslag:
 
Indkomne forslag sendes til formanden senest 14 dage før (pejo@pha.dk )
 
• Orientering til eventuelle kandidater til bestyrelsen:
 
Nye kandidater skal (jf. vedtægterne) indsende CV og motiveret ansøgning senest 14 dage før til formanden (pejo@pha.dk)
SYMS mission og værdier:
 
 • SYMB skaber fællesskaber
 • SYMB udvider rammerne, så den enkelte lettere kan finde ind i fællesskabet og deltage på sin egen måde, skabe relationer og dermed udvikle sig og blive stærkere
 • SYMB skaber ikke værdi for andre, SYMB skaber værdi sammen med andre
 • Vi er nysgerrige og møder mennesker med generøsitet og værdighed
 • Vi er en åben og lærende organisation, som vokser, når vi deler med andre
 • Det skal være sjovt, inspirerende og udviklende at være frivillig og ansat i SYMB
Og som bestyrelsesmedlem forventer vi at:
 
 • du deler og har lyst til at arbejde for SYMBs mission og værdier
 • du er aktiv og engageret i SYMB og bruger din viden, kreativitet og erfaring på at udvikle og udbrede SYMB – både konkret og i et strategisk perspektiv
 • du er opsøgende i lokalsamfundet og bruger dit netværk til at skabe forståelse, engagement og interesse i at bakke op om SYMB
 • du har tid og ressourcer til at sætte dig ind i det SYMB arbejder med og være et aktivt og inspirerende medlem af bestyrelsen
 • du er indstillet på at påtage dig konkrete opgaver i bestyrelsen og arbejde sammen med resten af SYMBs organisation

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik