Året der gik - set med sekretariatslederens øjne

Det har været et helt FANTASTISK år i SYMB. Jeg er så imponeret og taknemlig over al den kraft, den idérigdom og det gennemstrømmende engagement, som SYMB fyldes af. Uden alle jer, der hver dag er med til at skabe og udvikle SYMB, havde vi ikke vores stærke fællesskab, vores venskaber og vores fælles sted, hvor der sker alt muligt og hvor så mange er med.

Og her er historien om året, der er gået. Om 2019 🙂

I januar fik vi nøglerne til Banegårdspladsen 2. Og så gik vi ellers i gang. Vi skrev ud på Facebook og fik budskabet i lokalpressen om, at vi havde brug for kræfter og hjælp til at istandsætte, gøre rent og indrette. Mange gode folk meldte sig under fanerne, og sammen gik vi i gang. De første tre måneder summede der af liv i de nye lokaler, og folk donerede alle mulige former for inventar. Den 23. marts åbnede SYMB med et brag! Mere end 300 mennesker deltog i festen!

Herefter begyndte hverdagen. Vi slog den stort op og prøvede at have åbent tre dage om ugen. Men vi måtte erfare, at det kræver en hel del hænder. SYMB har jo ikke noget lønnet personale til daglig drift, så vi kan kun have åbent, når der er værter, der melder sig til opgaven. Vi er nu ved at finde et leje og har fra næste år åbent hver onsdag. Derudover har vi åbent en torsdag aften en gang om måneden: SYMB by Night. Aktivitetsviften i SYMB er vokset gevaldigt, og mange nye folk er kommet med – både som tovholdere og som deltagere.

I foråret startede vi op med de to Krea-grupper, der mødes fast hver mandag og onsdag. SYMB Folkekøkken forsatte vi med at holde i Solsikken, men sidenhen er Folkekøkkenet også rykket til SYMB. Kend Vores Egn har lavet en del events, ligesom mentorer og mentees i MentorKorpset nu har fået et fast tilholdssted. Legehjem startede op hver anden fredag før sommerferien – i dag har vi lagt den aktivitet lørdag formiddag en gang om måneden. Læseklub 1 havde første møde i maj, og i oktober startede Læseklub 2. Med indtagelsen af de nye lokaler var det oplagt at stable Fællesspisning på benene. Her spiser vi sammen, snakker og hygger os uden foredrag eller et andet tema hver den første fredag i måneden. Seniornetværk har set dagens lys og står fortløbende for ture, foredrag og andre slags events. Efter sommerferien indgik SYMB en aftale med Kalundborg Kommune om at drive en International Café for de mange udenlandske arbejdstagere i vores lokalsamfund. Mal & Tegn og SYMB spiller sammen er også kommet godt i gang. Og her hen over efterår og vinter afholdes fire Storytelling events i SYMB – og der er planer om at udvikle dette til en Åben Scene i det nye år.

Efter åbningen af SYMB i marts, fik vi flere henvendelser om udlejning af vores lokaler. I løbet af året har flere lejet SYMB til events og møder. Og fra årsskiftet lejer vi lokaler ud til Kalundborg Flygtninge Netværk. Noget af førstesalen på stationen, Pakhuset og et par andre kontorer udvikles i denne tid til kontorfællesskab og iværksætterhus. Som det naturlige netværksknudepunkt SYMB er, afholder vi med jævne mellemrum Erhvervscafé for lokale erhvervsaktører.

Af ad hoc arrangementer har SYMB i 2019 holdt Verdens Bog-dag i april, stået for Folkekøkken i Havneparken ifm. Musisk Skoles sommerkoncert i maj og haft en suppebod til Middelalderfestivalen i august – og ikke mindst bespist de ca. 500 frivillige dér gennem en hel weekend!  Og her i december inviterer SYMB til både Juleaften og Nytårsaften.

De mange fantastiske aktiviteter vidner om stor opbakning og et gevaldigt engagement fra adskillelige gode idérige mennesker, der alle løfter og sammen skaber og udvikler SYMB.

For at kitte alt det her sammen og sikre, at huset og organiseringen fungerer, har SYMB også en række faste møde-fora og arbejdsgrupper.  Efter åbningen i marts startede vi op med fællesrengøring en gang om måneden, hvor alle, der er med, også spiser sammen. Der er nedsat en driftsgruppe, der tager sig af husets drift og alle med interesse i husets dagligdag og udvikling mødes til det månedlige husmøde. Vi er efterhånden mange tovholdere i SYMB, og det er vigtigt, at vi ved, hvad vi hver især laver og hvad der sker i huset. Derfor mødes alle tovholdere til et videndelingsmøde en gang om måneden. Vi har løbende holdt mini-kursus i SYMB og her på det seneste også en aften med SYMB-tema, hvor alle har kunnet få mere at vide om, hvad SYMB er og vil. SYMBs bestyrelse har i løbet af 2019 haft en del at se til ift. SYMBs økonomi og forretningsudvikling. Lige nu er udviklingen af en ny strategi og handlingsplan på arbejdsbordet, hvilket alle medlemmer kan høre mere om til den årlige generalforsamling den 18. februar kl. 19-21.

Det var også i 2019, at SYMB fik ansat en grafiker på 5t/uge og en studentermedhjælper på 10t/uge. En af de store nyheder i 2018 var, at SYMB blev en del af et større forskningsprojekt i et partnerskab med Professionshøjskolen Absalon og Slagelse Kommune finansieret af VELUX-fonden. Dette har betydet, at SYMBs sekretariatsleder er blevet fastansat i en stilling på 28t/uge.

Efter, at SYMB har fået egne lokaler, kommer der flere og flere besøgende udefra. Hver måned holdes workshops og undervisning i SYMB. Der har blandt andet været besøg fra en større fond, en delegation fra Nordisk Ministerråd og række kommuner fra hele Danmark. Her har bl.a. embedsfolk og politikere fået stillet deres nysgerrighed om borgermobilisering, lokalsamfundsudvikling og om, hvordan man udvikler en socialøkonomisk platform og et borgerdrevet hus uden offentlige støttekroner. Undervisningen foregår også udenfor SYMB, bl.a. på Roskilde Universitetscenter på Master i Socialt Entreprenørskab og på Diplomuddannelsen i Ledelse på Professionshøjskolen Absalon.

Vi har fået mere styr på vores medlemssystem og kører nu kontingent via kreditkortbetaling – i løbet af 2020 skal vi gerne have integreret denne mulighed ved betaling af events i SYMB også. 🙂

Vi ser frem til et nyt år. Et år med eget hus. Et år, hvor vi får flere med – forhåbentligt også vores kommune og egnens større erhvervsaktører. Et år, hvor vi sammen forsætter med at skabe udvikling og samlingskraft i Kalundborg.

Og til dig, der ikke har været med endnu – du er meget velkommen. Det sker i SYMB. Lige på stationen.

Med ønsker om en glædelig jul og et godt nytår til alle – hilsner fra Louise, sekretariatsleder i SYMB 🙂

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik