Bestyrelsens tale til SYMB Nytårskur

Her kan du læse den tale, som SYMBs næstformand Esben Hansen holdt til nytårskuren den 3. januar 2020. 

En kur har mange forskellige betydninger. Den betydning vi i SYMB tillægger vores Nytårskur er – at vi skal hilse på hinanden, sige tak til hinanden og måske lige bladre lidt tilbage i kalenderen og lige linde lidt på 2020 og se, om der venter os noget. Og det gør der selvfølgelig! 

Men når vi nu er her, så lad os da slå fast, at VI ER SYMB. Os, der er her i dag – medlemmerne og selvfølgelig ikke mindst de, der er aktive i en eller anden form. 

Jo, SYMB startede som en idé. En idé, som virkede tiltrækkende på andre og flere kom til. SYMB er født gennem en kreds af borgere, som vil noget mere – sætte noget af sig selv i spil.  Spandevis af kaffe, havredrik og mange spis-sammen arrangementer senere er vi her. I SYMBs hus. Ingen nævnt og ingen glemt i den proces.

Med alt levende ved vi, at der skal brændstof til for at overleve. I SYMB vil vi ikke bare overleve – vi vil udvikle vores organisation. Vi vil om nogle år være en organisation, der er stor og mangfoldig, fyldt med aktiviteter, der spreder sig ud over hele byen. SYMB vil om nogle år være en organisation, der er helt uundværlig – altså, at man simpelthen ikke kan forestille sig vores by uden SYMB, fordi man kan se, at SYMB skaber udvikling på masser af parametere og leverer samlingskraft i Kalundborg.

Det jeg lige sagde, ligger meget tæt på SYMBs forhåbentlige og formodentlige vision – den skal selvfølgelig i kredsløb i en bredere kreds, og efter generalforsamlingen være den ledestjerne, der skal trække os alle sammen hen mod den virkeliggjorte vision.

Det er ikke kun et bestyrelsesanliggende. Enhver, der kan og vil se visionen folde sig ud, er mere end velkommen – dem, der ikke kan eller vil, skal vi ikke bruge alverdens energi på.  Derfor er her et lille opråb. SYMB har brug for alle de ambassadører, venner og gode kræfter som muligt. Et af de steder, hvor vi selv kan gøre noget aktivt er på medlemsfronten.  

Alle der er her i dag – få nu betalt kontingentet!  Alle os her i dag og alle medlemmer i det hele taget – vi skal i bedste fald hver i sær invitere mindst to mere til at være medlem af SYMB – det skal vi gøre i år. Ved vores skål senere giver vi håndslag på det 😊

Det handler slet ikke om pengene – nej det handler om, hvor mange vi bl.a. kan skrive til i nyhedsbreve – kontakte ved konkrete arrangementer, invitere til åbninger at nye aktiviteter. Kort sagt SYMB ambassadører!  

Jeg vil gerne drømme om, at SYMB om 2 år, fra nu, har 1000 medlemmer – prøv at se for jer, at vi bare kunne invitere halvdelen til en SYMBfest i Havneparken – 500 mennesker. Flot skue, men det der er nok så interessant er den genlyd, det vil give hos vores samarbejdspartnere.

SYMB er ikke kommet af sig selv og udvikler sig ikke, af sig selv. Vi har forpligtigelser. Husleje og lønninger er de store poster. Vi skal have lidt på bankbogen til drift og investeringer til kommende arrangementer. Det ved alle her jo godt – alligevel kan det i hverdagen være svært lige at huske, at der skal penge til for at drive SYMB. Jeg siger det også for, at vi skal huske, at det ikke er dem, der er ansat i SYMB, der er nærige eller har egne interesser, pengene skal gå til. Det er bestyrelsen og dem, som bestyrelsen har udpeget, der træffer beslutningerne vedrørende økonomien. Gå til dem, hvis der er noget, der trykker en.

Jeg vil også lige nævne, at vi faktisk blevet en pæn stor organisation. Vi er mange arbejdsgrupper, der er nedsat i bedste mening og som for meste spiller godt sammen – det kan bare ikke undgås, at vi nogle gange ser overlap, beslutninger der træffes uden nogen ved hvor og nogen beslutninger, der bliver desavoueret eller om gjort. Det er ikke ond vilje, men det der sker. Vi skal alle lære af det. Os, som kan lide at gøre noget sammen med andre – vi ved, at ingen er fuldkommen!

Hvis jeg så lige skal linde lidt på 2020 og se, hvad der kommer til ske: 

  • Bestyrelsen har nikket til – i første omgang – at der er nogle områder som har særlig prioritet i 2020. 
  • Bestyrelsen vil sammen med de involverede se på alle aktiviteter i SYMB – er der noget vi bruger for mange kræfter på for eksempel eller er der noget andre måske skal hjælpe med.
  • Bestyrelsen har, som tidligere omtalt, fokus på økonomien. 2020 vil vi have ekstra fokus på fundraising og andre indtægtskilder.
  • Medlemsvækst skal vi have sat mere på skinner – udover den aftale vi allerede har lavet. Skal vi lave ekstraordinære tiltag for at gøre folk interesserede, eller hvad kan vi gøre? Vi vil også meget gerne have mange flere yngre til at komme, bruge og medvirke i SYMB.  
  • Vi kommer til at bruge rigtig mange kræfter på erhvervsperspektivet – det med, hvilke produkter kan sikre indtægt til SYMB, men også samarbejdet med byens virksomheder. Vi vil jo meget gerne have alle m2 udlejet – i første omgang er vi dog rigtig glade for at byde vores naboer velkommen nu på tirsdag – herfra skal i hvert fald lyde et velkommen, og vi glæder os til det nære naboskab og samarbejde.
  • Ganske kort – vi også have set på vores fællesspisninger – det er et fantastisk vindue til omverdenen – kan vi gøre det på andre måder, skal vi have flere af dem etc. 
  • Det er ikke en fyldestgørende liste, men bestyrelsen får masser at se til i 2020 – glem ikke der er generalforsamling den 18. februar. Kun for medlemmer!

Vi skal snart skåle og råbe hurra for SYMB, men inden da vil bestyrelsen gerne sige tak til vores ansatte i SYMB – Louise, Maria og Jeppe – det er dem, der er der nu. Vi satser på flere i 2020. I gør et fantastisk arbejde, og vi ser frem til et 2020 med masser af energi og aktivitet sammen med jer.

Resten vil jeg egentlig gerne slå sammen i en stor farverig og pulje. Alle, som kommer på den ene eller anden måde i SYMB er dem, som er SYMB og som skaber SYMB – det er uanset hvilke funktioner og titler, vi giver hinanden. Alle, som kommer i SYMB har hjerte og engagement. Bestyrelsen og associerede får selvfølgelig også et tak for det gamle år – der bliver nok at se til i 2020

I SYMBs mission kommer der bl.a. til at stå: SYMB samler mennesker og arbejder med – relationer og netværk. Det er nemlig i relationerne mellem mennesker at kraften og energien er.

Tak til alle i SYMB regi.

Jeg vil bede jer om at rejse jer – få lidt i glassene og sige skål til hinanden.   

Og lad os råbe et trefoldigt leve for SYMB!