Anders Baagland exit interview SYMB

Du skal prøve at åbne døren til SYMB

Anders Baagland oplevede gode muligheder for at udfolde sine kreative idéer i SYMB. Nu er han gået videre til et nyt og spændende job, og noget af det, SYMB lærte ham, har han taget med sig.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Anders Baagland husker tydeligt den fantastisk positive modtagelse, han fik, da han for første gang trådte ind ad døren til SYMB. Det skete på SYMBs åbningsdag i marts 2019 på Kalundborg Station.

SYMB er et meget energifyldt miljø at komme til, hvor der er frit valg på alle hylder, hvis man gerne vil bruge noget af sin tid og sine ressourcer. Og da folk havde fundet ud af, hvem Anders var og hvad han havde lyst til at bidrage med, var det lutter lydhørhed og en nysgerrighed hos de mennesker, han mødte. Der var ingen forudfattede meninger eller faste rammer for, hvordan SYMB skulle udvikle sig, og der var stor imødekommenhed og villighed til at ændre retning, hvor det gav mening. Der var simpelthen højt til loftet. Anders kom med sin vurdering af, hvor SYMB efter hans mening stod svagt, og hvor organisationen var stærk, og han kunne mærke, at hans idéer blev modtaget med begejstring.

Den imødekommenhed kan han godt unde andre at opleve, og han vil gerne opfordre mennesker, der har lyst, tid og kræfter at bidrage med, til at kigge indenfor hos SYMB.

Udvikling af Middelfart

Nu har Anders Baagland fået et nyt og spændende job, der betyder, at han sammen med sin familie forlader Kalundborg for at bosætte sig i Strib ved Middelfart. Efter de seneste år at have arbejdet som selvstændig konsulent er han blevet ansat som citymanager i Middelfart med den opgave at gøre Middelfart til en endnu mere attraktiv by.

– I Kalundborg har jeg været med til at udvikle SYMB, og nu skal jeg være med til at udvikle en hel by, siger Anders med et smil og tilføjer, at det job kunne han ikke sige nej til.

Før han trådte ind ad døren til SYMB den martsdag i 2019, havde han et stykke tid fulgt SYMB fra sidelinjen og fundet, at det så meget interessant ud. Især det, der handlede om erhverv og iværksætteri, fangede hans interesse, idet han mente, at der kunne han godt byde ind med noget. Det var lige netop på det område, Anders Baagland kom til at præge SYMB.

SYMB samler mennesker

Allerførst var Anders med til at kigge på SYMBs strategi, idet han indenfor sit erhverv har arbejdet med strategier i mange år. Resultatet blev en forenklet vision, der mundede ud i følgende motto: SYMB samler mennesker.

Det blev drøftet, hvordan SYMB kunne komme tættere på erhvervslivet, og Anders Baagland fik skabt en rigtig god dialog med Kalundborgegnens Erhvervsråd. Det er Anders’ kongstanke, at hvis erhvervsfolk mødes helt uformelt uden nødvendigvis at have en dagsorden og snakker sammen, kan der opstå helt nye relationer. Det førte til etableringen af SYMBs erhvervscafé, der nåede at holde åbent nogle fredage, før COVID19 midlertidigt satte en stopper for aktiviteterne. Erhvervscaféen udviklede sig til en erhvervsgruppe, som Anders stod i spidsen for.

250.000 fondskroner til opgradering af SYMB

Anders var med til at planlægge skabelsen af et økonomisk grundlag for huset med ansøgninger om fondsmidler, og det lykkedes at skaffe 250.000 kr., så indretningen af lokalerne på Kalundborg station kunne komme et skridt videre. For at gøre det attraktivt at bruge huset for eksempel til konferencer, møder og optræden er der etableret en scene med belysning, der er anskaffet av-udstyr, og der er indrettet kontorpladser på førstesalen med mulighed for udlejning.

Arrangører kan leje en samlet pakke til arrangementer bestående af lokaler, foredragsholder og mødeleder. Også her har COVID19 selvfølgelig giver udfordringer, da det jo i lang tid ikke har været muligt at være flere mennesker samlet.

Væk med ligusterprofilen

Nu er Anders Baagland så på vej mod det fynske og væk fra SYMB, men det han har lært her, vil han tage med sig.

Han har blandt andet lært at være mere åben. Han, der i mange år har boet i Raklev, kalder selv sit møde med SYMB for ”ligusterprofilen, der møder det skæve SYMB”. Ofte mødes man med mennesker, der ligner en selv temmelig meget, og som man deler synspunkter med. Sådan var det også for Anders, men i SYMB mødte han en mangfoldighed af mennesker, helt andre typer end ham selv, for SYMB samler mennesker på tværs. Han fandt det enormt berigende at snakke med og lytte til folk, han ikke ligner.

– Rent billedlig talt har jeg lært at sætte mig ved et andet bord, end jeg normalt gør. Jeg har lært at være mere åben og lytte til vidt forskellige menneskers meninger og livsdrømme.

Arbejde på tværs

Erfaringerne fra SYMB vil komme ham til gode i hans nye job, er han overbevist om, for også der drejer det sig om at samarbejde på tværs af organisationer og virksomheder og med forskellige mennesker.

Det har været målet for Anders at give stafetten videre, så Erhvervsgruppen fortsætter også efter, at han har forladt den. Det er lykkedes, idet erhvervskonsulent David Hindberg fra Kalundborgegnens Erhvervsråd som SYMB-medlem træder ind som tovholder for Erhvervsgruppen, der dermed får en endnu tættere tilknytning til Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Penge skal der til

Anders Baaglands fremtidsønsker for SYMB omfatter endnu større bevågenhed fra det politiske system og fra erhvervslivet, så SYMB får de fornødne økonomiske midler til fortsat udvikling. Med økonomien for øje skal der nu gang i at få tegnet erhvervsmedlemskaber og forhåbentlig også ad den vej skabe et solidt økonomisk grundlag. Der skabes masser af kræfter ved SYMBs måde at arbejde på med at knytte netværk, men det kræver, at der er økonomi bag, understreger Anders Baagland, før han sætter kursen mod Middelfart.

Slut med at pendle

Han startede i sit nye job i september sidste år og har pendlet mellem Kalundborg og Middelfart i de forløbne måneder. Det er slut nu. Huset i Raklev er solgt og et nyt i Strib er købt. Anders Baagland glæder sig meget til at følge SYMBs fremtidige udvikling og opfordrer endnu engang folk til at give det en chance og åbne døren til de mange muligheder.