Eventgruppen sætter skub i aktiviteterne

SYMB’s eventgruppe har masser af idéer til nye aktiviteter, der kan tiltrække nye mennesker og generere endnu flere fællesskaber. For at kunne realisere indholdet af idébanken, er der brug for flere kræfter i gruppen.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

SYMB arbejder hele tiden, og med held, på at knytte kontakter og etablere nye fællesskaber. Meget af det arbejde sker i SYMBs Eventgruppe.

Folkekøkkenerne er en succes

Det er indiskutabelt. Den anden tirsdag i måneden arrangerer foreningen SYMB folkekøkken i Café Solsikken. Emnerne er vidt forskellige, men fælles for næsten samtlige arrangementer er, at der er totalt udsolgt, og der står folk på venteliste og håber på en ledig plads.

Efter et godt måltid mad blændes der op for et foredrag eller andre underholdende indslag som musik, sang, dans eller brætspil. Gennem de seneste måneder har folkekøkken-deltagerne hørt om Kalundborg på Christian den 2. s tid, om Kalundborg i 1950’erne og 1960’erne under den initiativrige borgmester Jørgen Hagemann-Petersen og om Kalundborg i fremtiden, beskrevet af kommunens teknik-og miljøudvalgsformand Jakob Beck Jensen. Folkekøkkenerne finder sted den anden tirsdag i måneden i Café Solsikken. Næste gang er tirsdag den 11. december, og her får deltagerne en orientering om SYMB’s fremtidsplaner.

Også turene med overskriften ”Kend vores egn” er velbesøgte.

Så langt så godt, men det er en kendsgerning, at de fleste deltagere både i SYMB’s eventgruppe og til arrangementerne nok er nået den modne alder.

Også for unge

Det er der ikke noget galt i, men SYMB vil meget gerne tiltrække også unge og børnefamilier. Men hvordan gør man det?

Fire medlemmer af eventgruppen, Henrik Brinkløv, Jette Andersen, Vibeke Karlsson og Kylle Gulmark  mødtes med journalist Sonja Husted Rasmussen en november-eftermiddag i Café Solsikken og drøftede, hvordan man når ud til et endnu bredere og også yngre publikum.

Tovholder i eventgruppen er Henrik Brinkløv, der har været med i et par år. Han slår fast, at nu som før har eventgruppen det mål at føre SYMB’s kongstanke om at skabe aktiviteter, arrangementer, events på kryds og tværs af det bestående, ud i livet. Hvor går man hen, hvis man ikke har den store interesse for håndbold, fodbold, bridge eller noget helt syvende?

Så går man til SYMB.

Brug for flere i eventgruppen

Eventgruppen består i dag af en lille halv snes medlemmer, og den vil gerne have flere og meget gerne yngre medlemmer og dermed flere kræfter til at føre nye planer ud i livet.

Eventgruppen er som stammen i et træ, hvorfra grenene vokser ud og sætter skub i nye aktiviteter. Fra eventgruppen udspringer således folkekøkkengruppen, kreagruppen, værkstedsgruppen og kend vores egn-gruppen. I eventgruppen opstår SYMB’s arbejdsgrupper. Eventgruppen er det forum, der forbinder folk, genererer idéer og udvikler og koordinerer events og aktiviteter.

Idéer i banken

Eventgruppen har samlet en idébank, og det er håbet, at hvis flere kommer til, kan mange af idéerne i banken realiseres.

Det gælder for eksempel Kylle Gulmarks idé om høns og haver i Havneparken, idéen om en rejsecafé, der foruden rejser også kunne stå for fælles koncertbesøg og udflugter, idéen om at SYMB skal spille en aktiv rolle også i Kalundborgs middelalderfestival og Jette Andersens idé om at gøre en ekstra indsats for at få også psykisk sårbare til at deltage i SYMB’s arrangementer.

Andre idéer er, at SYMB i samarbejde med en idrætspædagog vil etablere aktiviteter, der binder generationerne sammen, og der er også en idé om at skabe et samlingssted for unge studerende med lektiecafé, hvor de kan hænge ud med hinanden.

– Vi vil så gerne realisere alle idéerne, men vi er nødt til at være nogle flere, for at det kan lade sig gøre, siger Vibeke Karlsson.

Inspiration hos INSP!

SYMB har været på besøg hos INSP! i Roskilde for at hente inspiration. INSP! er et utraditionelt kulturhus for borgere i Roskilde. INSP! er ligesom SYMB en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed.

Af det væld af aktiviteter, gæsterne fra Kalundborg oplevede der, fik de fyret op under ønsket om at få et fast sted at være, så at sige få foden under eget bord.

I egne lokaler vil det være muligt at have fleksible åbningstider, så folk kan dumpe ind, når de har lyst til det og behov for det og dyrke deres interesser i fællesskab med andre.

 

NYESTE ARRANGEMENTER

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk