Nyt om SYMB Frivillig Mentor Korps

Den 31. oktober afholdte vi vores første møde med potentielle mentorer, der havde takket ja til invitationen til et uforpligtende informationsmøde om SYMB Frivillige Mentor Korps. Næste informationsmøde afholdes den 9. januar kl. 19.

Mødet fandt sted i Café Solsikken i Skibbrogade. Her var dækket med hvide duge og lys, og der deltog 13 potentielle mentorer.

God mad og drikke satte prikken over i’et i en hyggelig og venlig atmosfære. Snakken gik godt rundt om det store bord, og de inviterede deltog med gode og konstruktive spørgsmål, holdninger og erfaringer. Stemningen var god og afslutningsvis talte vi om oplevelserne fra mødet. Det var meget positivt.

Der blev uddelt et profil-skema som skal udfyldes af de 11, der gav udtryk for, at de meget gerne vil være i mentorkorpset. Og alle glæder sig til at begynde på nye mentor-opgaver.

Vores plan er at starte op med matching af mentor og mentee primo december. Vi forsætter rekrutteringen af nye mentorer til næste informationsmøde, der afholdes den 9. januar 2019.

Vi ser også frem til at høste vigtige erfaringer fra mentorene på et opfølgingsmøde med de nuværende mentorer sidst i januar.

KAN DU og kender du nogen, som kan have lyst til at blive SYMB Frivillig Mentor, så spred det gode budskab.

Kontakt os endelig på mentor@symb.dk. Vi glæder os til at møde dig og fortælle om, hvad det vil sige at være SYMB frivillig mentor