Nyt om SYMB Frivillig Mentor Korps

Den 31. oktober afholdte vi vores første møde med potentielle mentorer, der havde takket ja til invitationen til et uforpligtende informationsmøde om SYMB Frivillige Mentor Korps. Næste informationsmøde afholdes den 9. januar kl. 19.
 

Mødet fandt sted i Café Solsikken i Skibbrogade. Her var dækket med hvide duge og lys, og der deltog 13 potentielle mentorer.

God mad og drikke satte prikken over i’et i en hyggelig og venlig atmosfære. Snakken gik godt rundt om det store bord, og de inviterede deltog med gode og konstruktive spørgsmål, holdninger og erfaringer. Stemningen var god og afslutningsvis talte vi om oplevelserne fra mødet. Det var meget positivt.

Der blev uddelt et profil-skema som skal udfyldes af de 11, der gav udtryk for, at de meget gerne vil være i mentorkorpset. Og alle glæder sig til at begynde på nye mentor-opgaver.

Vores plan er at starte op med matching af mentor og mentee primo december. Vi forsætter rekrutteringen af nye mentorer til næste informationsmøde, der afholdes den 9. januar 2019.

Vi ser også frem til at høste vigtige erfaringer fra mentorene på et opfølgingsmøde med de nuværende mentorer sidst i januar.

KAN DU og kender du nogen, som kan have lyst til at blive SYMB Frivillig Mentor, så spred det gode budskab.

Kontakt os endelig på mentor@symb.dk. Vi glæder os til at møde dig og fortælle om, hvad det vil sige at være SYMB frivillig mentor

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik