Afsked og ny begyndelse

Sekretariatsleder Louise Kolbjørn stopper i SYMB. Derfor havde  hun og SYMB inviteret til festligt samvær, hvor de markerede de gode resultater.

Læs hendes tale fra receptionen herunder.

“Det er næsten 6 år siden, jeg første gang stod foran en masse mennesker – ligesom i dag – og fortalte om SYMB-idéen. Dengang hed oplægget ’ Skal vi lave et INSP-lignende sted i Kalundborg’? Og jeg var helt alene. Jeg havde ingen økonomi, og jeg havde ingen med mig. Jeg stod der på ølkassen med mit oplæg til det første borgermøde – og der kom 70 mennesker. Det var meget overvældende.”

“Det er det også i dag. I dag er jeg stolt over at vi er nået så langt. At så mange har været med. At så mange er med. At vi har realiseret ideen om SYMB, som jeg fortalte om dengang. Så jeg er ret stolt og glad. Her den sidste tid har jeg gået i SYMBs arkiver igennem. Jeg har kigget på billeder og powerpoints, på sociale medier, på presseklip, på artikler… og det er helt  overvældende. Det er vildt at se, hvor meget vi  har lavet sammen, hvor langt vi er nået – og det er helt særligt, at jeg kan genkalde mig, stunder  og situationer – nogle gange som var det i går. Og det er jo derfor, det er et specielt farvel for mig det her – for at udvikle og lede SYMB har ikke været et helt almindeligt job, men et job,  hvor jeg som privatperson, min familie og hele mit liv har været i spil. Det er et job, hvor jeg  holder af mange af jer på en lidt anden måde,  end var vi kollegaer og samarbejdspartnere. ….”

“Nogle få af jer, har været med fra starten, men langt de fleste af jer, der er her i dag er kommet til undervejs. Derfor vil jeg gerne føre jer gennem de 6 år, jeg har haft med SYMB.”

“Det hele startede jo som en idé. En idé, der hvis den ville blive realiseret kunne løse problemer, komplekse problemer gennem relationer. Det startede nok lidt højtravende. Hvem siger ’et socialt enzym’ om SYMB? – det gjorde jeg, men kun i starten. Artiklen her er den første, der blev skrevet om SYMB. Den kom i NordvestNyt dagen efter, jeg oprettede den facebookside, der  i dag er tæt på 2000 følgere.”

“Idéen om SYMB opstod i 2015. Jeg havde arbejdet i Slagelse Kommune i 7 år og var med til at udvikle tilbud for borgere med psykisk sårbarhed. Et super fedt job. Meget meningsfuldt og med mange muligheder. Men gennem de år i det kommunale fandt jeg også ud af, hvad der ikke er muligt indenfor en kommunal ramme. Det her med at lave inkluderende fællesskaber, der for alvor var autentiske – det kan godt være svært at lave som kommune. Jeg kiggede mod INSP i Roskilde – et borger/kulturhus drevet som en socialøkonomisk virksomhed, som formåede at inkludere sårbare mennesker og skabe tværgående fællesskaber på en anden måde, end kommuner kan. På en mere autentisk måde, hvor mennesker med psykisk sårbarhed ikke får det prædikat i panden, at de er ressourcesvage og sårbare.

I den samme periode flyttede vores daværende regering statslige arbejdspladser til provinsen. Og der blev reageret med ’hvorfor det? De er så udannede derude!’ og ’Skal hele Danmark nu være et stort provinshul?’ Og jeg blev vred og indigneret – for gu kan vi i provinsen, og gu er vi ikke udannede! Så idéen om at lave noget INSP-lignende i Kalundborg begyndte at tage form. Idéen om at lave et nyt innovativt mødested, som kan styrke bosætning, fællesskaber på tværs, innovation, skabe mere liv i lokalsamfundet og på nye måder. Et sted, der er et supplement til det traditionelle foreningsliv – og som samtidig skaber nye muligheder for de såkaldt ’sårbare borgere’. Idéen blev præsenteret for kommunen. Jeg lavede projektbeskrivelser, budgetter og alt muligt. Jeg holdt masser af møder. Også møder med lokale markører. Jeg prettede FB-siden, og historien kom i avisen dagen efter.”

“Jeg holdt et borgermøde i februar 2016 i ældrecentret Munkesøen. Jeg anede ikke, hvor mange menensker der ville komme. Men 70 mennesker deltog! Mere end 20 meldte sig til at være med! Det var vildt overvældende. Så begyndte vores onsdagsmøder på gymnasiet. I marts 2016 blev Foreningen SYMB stiftet i Sparekassen Sjælland. Og fremadrettet blev bestyrelsesmøderne holdt der. Bestyrelsen havde foretræde for kommunens direktion og fremlagde hele idéen og et gennemarbejdet leverancekatalog. Forskellige arbejdsgrupper blev udviklet. Planen var at mobilisere lokalsamfundet, skabe opbakning fra kommune og virksomheder, skaffe finansiering og finde et sted. Så det arbejdede vi på i maskinrummet. Meget mere  synligt var de konkrete aktiviteter:

 • April 2016: Det første Folkekøkken i Café Solsikken med fuldt hus
 • Juni 2016: SYMB Cocktailbar og oprydning i Havneparken ifm. fodboldkamp på storskærm
 • Okt 2016: Krea gruppen blev dannet
 • Dec 2016: Den 1. Symbiosetur
 • Dec 2016: Nissecafé
 • Folkekøkken hver måned: Mod ensomhed, Unge Folkekøkken, Folkekøkken til Musisk Skole Sommerkoncert, Eid-fest, Amerikansk Valg og Klimavenligt Folkekøkken

SYMB startede matrikelløst. Vi holdt til på gymnasiet, i Café Solsikken, i Multihuset, på Gorillabar og senere også en enkelt gang i Golfklubben. I Sparekassen Sjælland og hos BDO. Hos mig, hos Henrik, hos Anne, hos Rene – hjemme i vores stuer og køkkener blev SYMB stille og roligt udviklet.”

“I 2017 forsatte vi med de konkrete aktiviteter, og vi  fik flere og flere med. SYMB er stadig matrikelløs. SYMB har stadig en meget spinkel økonomi. Men en masse borgere laver events og aktiviteter. Der bygges hjemmeside og arbejdes med SoMe. Hvert år har vi selvfølgelig holdt generalforsamling, bl.a. har BDO været meget søde til at låne os lokaler. Vi søger også puljer. I slutningen af 2017 får en pulje hjem fra Socialstyrelsen på 300.000kr og jeg træder ud af bestyrelsen.  De konkrete aktiviteter var bl.a.:”

 • Feb 2017: Den 2. Symbiosetur – kimen til Kend Vores Egn lægges
 • Feb 2017: Liv i Kalundborg Prisen (uddeles af De Radikale)
 • Juni 2017: Royalt Folkekøkken i Havneparken
 • Aug 2017: Kage og kaffe til fodboldfest i Havneparken
 • Folkekøkken hver måned
 • Krea hver anden onsdag
 • Nov 2017: Folkekøkken og vælgermøde om kultur
 • Dec 2017: SYMB får HOMEprisen (landsdækkende pris)

“Jeg bliver ansat som sekretariatsleder 13t/uge. Jeg sidder som limen i midten og koordinerer og udvikler organisationen og kommunikationen. Jeg søger penge sammen med kollegaer på min anden arbejdsplads Center for Ledelse på Professionshøjskolen Absalon og i slutningen af året for vi en større bevilling hjem fra VELUX Fonden på 5.5. mill i et partnerskab med Professionshøjskolen Absalon og Slagelse Kommune. Ca. 1/3 af bevillingen går til SYMB over 4 år. Vi begynder at kigge efter en ejendom i Kalundborg. De konkrete aktiviteter i 2018 handler bl.a. om:”

 • Jan 2018: 1. Nytårskur
 • Maj 2018: Folkekøkken i Havneparken + sommerkoncert med Musisk Skole
 • KVE har en del events: Steder du ikke kender, Speedbåd, Gisseløre Radiostation
 • Sep 2018: SYMB Mentor Korps – aftale med KK Jobcenter
 • Okt 2018: SYMB bliver en registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV)
 • Dec 2018: SYMB holder stor nytårsfest

“Pga. økonomien fra Mentorkorpset kan vi tegne en lejekontrakt med DSB og SYMB åbner på Kalundborg station.”

 • Jan 2019: SYMB flytter ind på stationen
 • Marts 2019: SYMB åbner

“Pga. den 4-årige bevilling fra VELUX Fonden bliver min ansættelse bliver løftet til 28t/uge. Jeg arbejder nu med opbygningen af huset og aktivitetsviften som eksploderer:”

 • Nedsætter driftsgruppe + rengøringshold – vi holder husmøder og har åbent 3 gange om ugen 😊
 • Eventgruppen forsætter med at mødes
 • Aktivitetsvifte buldrer – der kommer flere og flere med (Krea 2 gange om ugen, Legehjem, Læseklub, SeniorNetværk, KVE helikoptertur, SYMB spiller sammen, Åben Scene og Mal & Tegn)
 • Introkurser om SYMB
 • Juni 2019: SYMB Folkekøkken og sommerkoncert ved Musisk skole i Havneparken
 • August 2019: Leg & Lasagne begynder
 • Sep 2019: SYMB Erhvervscafé starter op
 • Okt 2019: Studentermedhjælper og grafiker ansættes til kommunikation
 • Dec 2019: Vi får en lejer – Kalundborg Flygtningenetværk flytter ind hos SYMB
 • Dec 2019: SYMB Juleaften + SYMB Nytårsfest

“I 2020 ændrer vores møder med Kalundborg Kommune karakter, og de går fra at være decentrale med enkeltindsatserne i kommunen om enkeltelementer af SYMB, til at dreje sig om det store billede i en dialog med direktionen. Året præges af Coronanedlukning. De konkrete aktiviteter er bl.a.:”

 • Jan 2020: 3. Nytårskur – for færste gang i eget hus
 • Jan 2020: Socialøkonomisk dag i SYMB (70 deltagere)
 • Marts 2020: SYMB Corona-lukkes – produktion af værnemidler
 • Juni2020: 250.000kr fra LAG og Bent Ove Jørgensen Fonden til istandsættelse af SYMB
 • Sommer 2020: Frivillige arbejder med at skabe SYMB 2.0
 • Efterår 2020: Kontorfællesskab på 1. sal bliver parat
 • Rammeaftale med Kalundborg Kommune falder på plads
 • Året er præget af Corona: må/må ikke mødes ☹
 • Studiecafé og Game Nights for Students starter

“Vi indgår en rammeaftale med Kalundborg kommune, og mentoraftale annulleres. I juni foreslår jeg bestyrelsen af omlægge organisationen, hvilket bliver startskuddet til mit ophør. Årets aktiviteter er indtil videre bl.a.:”

 • SYMB er lukket i starten af året – møder online, hjemmearbejde, Seniornetværk spiser sammen online mm.
 • Derefter forsætter alle SYMBs aktiviteter og nogle nye kommer til: Barselscafé, SYMB Frokost og SYMB vandrer sammen.
 • SYMB Internationals, SYMB Students og SYMB Ung tager form (qua rammeaftalen med kommunen)
 • De første erhvervsmedlemskaber tegnes
 • Aug 2021: Mal & Tegn og Krea holder åbent Hus
 • Sep: Socialøkonomisk workshop holdes i SYMB
 • Okt: Jeg stopper som sekretariatsleder

VI har skabt SYMB sammen

Der er bare sket meget i de 6 år! Men så tænker man, alt det her, har hende Louise jo ikke stået for. Nej, det er rigtigt, intet af det her var sket uden et hav af gode folk med til at få idéer, udvikle aktiviteter, skabe forbindelser og afvikle en masse sjove events.

Jeg har prøvet at opliste navnene på alle, der har været med. Det er mange og jeg vil lade være med at nævne dem her – så kommer vi aldrig hjem 😊

Mine opgaver – hvad lavede jeg så?

Limen i midten: Jeg har siddet inde i midten og bundet det hele sammen, koordineret arbejdsgrupper, kommunikeret, ledet processer og mennesker, bakket op, stillet op når nogen faldt fra, hjulpet til, anerkendt, set, lyttet, rost og fulgt alle jer, der har skabt SYMB.

Opdyrke netværk og samarbejder / kommunikation:  … og jeg holdt møder med potentielle samarbejdspartnere. Og jeg har fortalt om SYMB både lokalt hos Rotary, lokalrådet i Høng, COOP i Svebølle, menighedsråd og lokalpolitikere fra flere partier, der var nysgerrige, til SYMB-møder mm. I det hele taget har jeg kommunikeret SYMB, formålet og idéen med SYMB på alle mulige måder, på mange niveauer og til en bred vifte af aktører. Jeg har talt sagen og plantet visionen! Hele tiden! Hver dag.

Samarbejdet med Kalundborg Kommune: Gennem årene har vi hele tiden haft kontakt til kommunen. De første 4 år holdt vi møder med direktører og chefer omkring del-elementer af SYMB, men de sidste 2 år har vi fået samlet dialogen hos direktionen, og det er rigtigt godt, når man er SYMB og hele tiden arbejder på tværs af opgavefelter, fagområder, forvaltninger og kommunale hierarkier.

Kommunikation og netværk på den nationale bane: Jeg har også kommunikeret rigtig meget på den nationale bane. Jeg har fortalt om SYMB og om den værdi, man skaber, når man mobiliserer et lokalsamfund på tværs af målgrupper. Jeg har været Hjørring, Gentofte, Holbæk, Falster, Roskilde, på Christiansborg. Jeg har deltaget i debatter på Folkemødet i Høng og på Folkemødet på Bornholm. Og så har jeg gennem årene undervist på Absalons lederuddannelse og på RUCs Masteruddannelse i Socialt Entreprenørskab om samskabelse og socialt entreprenørskab med SYMB som case.

Forskning: 2 gange er der blevet skrevet universitetsspecialer om SYMB og i dag er vi en del af et stort forskningsprojekt.

Workshops i SYMB: Senere, da SYMB fik eget hus, begyndte folk at komme til os. Vi har holdt workshops med aktører fra Vejle Kommune, Esbjerg Kommune, Gentofte Kommune, Københavns Kommune, Slagelse Kommune, Odsherred Kommune, af en delegation fra Nordisk Ministerråd, af Lauritzen Fonden og flere andre.

Lokalpressen: Det er ingen hemmelighed, at når man bygger noget om fra bunden i et lokalsamfund, så er lokalpressen en meget væsentlig aktør. NordvestNyt har skrevet om SYMB et hav af gange (28 sider med artikler om SYMB ligger der på sn.dk).  TV-Kalundborg har også skrevet meget gennem årene.

Den nationale presse og tidsskrifter: Men også på den nationale bane er blevet skrevet om SYMB. Altinget.dk har skrevet om SYMB min 3 gange. Jeg har skrevet flere artikler til tidsskrifter, og der er endnu en på vej.

Hvilke resultater har vi så nået?

Vi har bygget et stærkt fundament:

 • En spirebakke for nytænkning og social innovation
 • Vi har skabt et nytænkende innovativt borger- og iværksætterhus for alle, med en masse liv og aktivitet og med mulighed for endnu mere
 • En masse borgere er med – SYMB udgøres af jer, der er med og dem, der har været med
 • SYMB er det, som folk gør det til
 • Nye netværk, fællesskaber og deltagelsesformer, som skaber glæde og trivsel – også som ikke ville opstå på samme måde i det klassiske foreningsliv, på arbejdspladser eller div. hjælpefora.

Hvilke potentialer er der for fremtiden?

SYMB kan meget mere, end SYMB gør i dag. Skinnerne er lagt, og der er mange flere muligheder. Bl.a.:

 • Meget mere bosætning – SYMB kan aktivere netværk for tilflyttere
 • Turisme
 • Kalundborg station som et kraftcenter / HUB for fællesskab, iværksætteri og innovation
 • Langt mere relationel velfærd og social innovation – flere inkluderende fællesskaber og tværgående samarbejder

Skal potentialerne realiseres, skal SYMB vandes!

Der skal investeres! Jeg håber nogle af de større og afgørende aktører i vores lokalsamfund er ved at få øjnene op for, hvad det er SYMB kan. Fundamentet er bygget – det er nu kommune og virksomheder skal åbne øjnene! Jeg håber, at Kalundborg kommune og de mange lokale virksomheder i endnu højere grad vil:

 • Holde møder og konferencer i SYMB, altså lægge nogle af de aktiviteter, de har, her i huset
 • Hyre SYMB til at løse opgaver omkring fællesskaber, netværk og relationel velfærd
 • Være nysgerrig på, hvilke nye veje vi kan gå sammen og hvordan vi sammen kan udvikle nye løsninger på lokale udfordringer og måske også mere komplekse udfordringer

Den industrielle Symbiose startede også som en idé

Den Industrielle Symbiose er man stolt af her. Med rette! Den var ikke blevet til noget, hvis den ikke var blevet vandet. Dér har virksomhederne og kommunen sagt: Kalundborg kan godt! SYMB er den sociale og relationelle pendant til Den Industrielle Symbiose. I SYMBs tilfælde kan de store aktører i dette lokalsamfund også sige: Kalundborg kan godt! Det håber jeg sker med SYMB 😊

Tak for denne gang – og skål

Jeg overlader nu rorpinden til nogle andre. Min exit åbner en masse muligheder for at gøre ting på nye måder. Så… fyldt med stolthed og glæde over at have skabt SYMB sammen med jer, ønsker jeg SYMB alt muligt held og lykke fremover. Så… jeg sir tak for denne gang. SKÅL 😊

Se billeder fra reception herunder

SYMBs Erhvervsmedlemmer

VINTER I SYMB

Tjek kalenderen for aktive begivenheder i SYMB.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s formand, Søren Mariegård, kan træffes på:
Mobil: 42 21 41 08         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik