Frivillighed på alle niveauer – Klumme november 2018

Uanset den store udvikling og de mange gode projekter som p.t. sker med SYMB, er og vil det altid være en forening, hvor de frivillige er omdrejningspunktet for alt, vi gør og tænker.
 
Siden generalforsamling primo 2018 og den efterfølgende lancering af SYMB i version 2.0, er det gået stærkt med SYMB.
 
 
Af Peter Joensen, formand SYMB
 

Mange af tiltagne er beskrevet på SYMBs website, på facebook og i denne måneds nyhedsbrev, men jeg vil gerne lige kort nævne nogle vigtige synlige områder og indsatser, hvor vi er blevet “blå-stemplet” og legitimeret.

Helt konkret ved en godkendelsen af SYMB som en Registret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV), og bl.a. også ved indgåelser af partnerskabskontrakter med Kalundborg Kommune vedr. en mentorordning, samt ved deltagelse i et samarbejde og forskningsprojekt mellem VELUX Fonden, Professionshøjskolen Absalon og Slagelse Kommune. Alt sammen tiltag, som også især kommer borgerne i Kalundborg Kommune til gode.

Noget af det knap så synlige frivillige arbejde, jeg også meget gerne vil fremhæve, er, at vi på de interne linier har arbejdet hårdt og målrettet på at bygge organisationen op, bl.a. så vi var klar til at blive registreret som en RSV forening. Det betød f.eks. ændring af vedtægter og en mere intern professionel organisering. Det har også stillet store krav internt til bestyrelsesmedlemmerne, som alle har skullet arbejde med mission/vision, målbilleder, økonomi og forretningsudvikling og meget mere.

Alle i bestyrelsen er også frivillige, som på den måde har ydet en stor arbejdsindsats, omend det for omverden måske er lidt usynligt.

Især SYMB organisationsgruppe (v/ Jens Laugesen og Søren Mariegård) har lagt 100vis af timer i at støtte og udvikle bestyrelsen og hjulpet med at gøre SYMB mere professionel. En stor tak til dem, og selvfølgelig også generelt en stor tak til alle vores frivillige og de mange indsatser i f.eks. “Kend Vores Egn” og “Folkekøkkenet” mm. Uden Jer var der ingen aktiviteter i SYMB og intet grundlag for, hverken at drive en social økonomisk virksomhed eller noget at forske i, til senere gavn for mange nye fællesskaber og f.eks. de ensomme/udsatte mennesker.

Nu mangler vi bare den sidste brik i SYMB 2.0, nemlig et fast sted at bo – et “byens hus”-, hvor vi kan afvikle vores arrangementer og mange forskellige møder i.

Vi arbejder benhårdt i bestyrelsen på at også dette lykkes primo 2019. Så kan vi folde SYMB endnu mere ud til gavn og glæde for alle borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune. SYMB bør også fremadrettet kunne bidrage til bosætningsstrategien, idet vi nu har et grundlag og omfang, som eventuelle tilflyttere nu måske får øjnene op for, at denne kommune i Vestsjælland har så meget at byde på – også i de mange fællesskaber, vi skaber.

SYMB bæres af frivillige kræfter. SYMB udvikles af de mennesker, der bidrager. Og SYMB præges af de idéer og tiltag, som vi sammen bringer ind. Har du lyst til at være med i et udviklende og dynamisk fællesskab, hvor vi sammen bidrager til et endnu mere bæredygtigt og aktivt lokalsamfund, så meld dig endelig under fanerne i SYMB. Det kan være på det organisatoriske niveau, men det kan også være i eventgruppen eller med helt nye tiltag og idéer, som ikke er kommet på banen endnu.

SYMB er en spirebakke, hvor det meste kan realiseres – gerne med dig om bord.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik