Fællesskaber, fællesskaber, fællesskaber

Til SYMBs generalforsamling fik bestyrelsen fire nye medlemmer, nemlig Søren Mariegård, Malene Grandjean, Anders Baagland og Jürgen Andresen. De nyvalgte medlemmer har mange idéer til at skabe endnu mere liv i organisationen. Fælles for dem er nøgleordet: Fællesskaber.

Af Sonja Husted Rasmussen

Søren Mariegård er ikke alene nyvalgt til SYMBs bestyrelse, han er også blevet valgt til formand. Det skete på det konstituerende møde efter generalforsamlingen, og han er ikke i tvivl om, hvad han vil bruge valgperioden på to år til. Han vil arbejde for, at SYMB tiltrækker flere unge, der skal ske noget indenfor uddannelser, erhverv og iværksætteri, og han vil også bruge megen tid på de aktiviteter, der er i gang og være med til at løfte dem op til en ny etage, hvor der kan foregå endnu mere.

Da SYMB flyttede til lokalerne på Banegårdspladsen sidste år, var der tre-fire faste arrangementer. Nu er der 16, og der er nogle rigtig spændende i støbeskeen, lover Søren Mariegård. De bliver åbenbaret om nogle uger og vil vise præcist i hvilken retning, SYMB er på vej.

Jo flere aktiviteter, desto større er behovet for plads, og en af planerne går ud på at skaffe penge til at indrette de af husets kvadratmeter, der endnu ikke er i brug. Det er helt centralt for nogle af de planer, der endnu er på tegnebrættet.

Den nye formand vil dog gerne røbe, at blandt planerne om at tiltrække flere unge er filmdage, en redesign-dag, en tøjbytte-dag og måske mulighed for selv at sy tøj og eventuelt sælge det på markedsdage. – Det vil vi gerne lægge hus til, siger Søren Mariegård. Nøgleordet er for ham fællesskaber på kryds og tværs.

Søren Mariegård lægger ikke skjul på, at han er enormt glad for, at han er blevet valgt til formand: – Det er verdens fedeste tjans, ren luksus at blive formand for en bestyrelse med de kapaciteter, den rummer, siger han og kigger sig tilfreds omkring. Han kan også konstatere, at SYMB nu er i en situation, hvor dygtige folk fra lokalområdet kommer og spørger, om de må være med. Det er ikke nødvendigt at trygle nogen om at deltage.

Søren Mariegård understreger, at han som ny formand ikke har i sinde at lave revolution. Han vil være med til at styrke det, der allerede foregår og arbejde for, at SYMB, der nu er nået til version 3.0, kan eksistere også i fremtiden ved at skabe en økonomi, så huslejen kan betales.

Om Søren Mariegård
SYMBs nye formand var i mere end 25 år fuldtidsansat i Roskilde Festival, og i de seneste år havde han ansvaret for socialøkonomi i foreningen Roskildefonden. Derfor var det naturligt for ham, da han hørte om planerne om at gøre SYMB til en socialøkonomisk virksomhed, at han tilbød sin ekspertise – siden da er han blevet mere og mere involveret i SYMB, så meget at det nok svarer til et fuldtidsjob, godt og vel – og nu er han altså formand.

Om Malene Grandjean
Malene Grandjean er gymnasiedirektør i EUC Nordvestsjælland. Hun kalder SYMB for en fantastisk platform. Hendes motivation for at være en del af bestyrelsen er blandt andet ønsket om at gøre en forskel i lokalområdet ved at tænke tværgående: På tværs af den private og offentlige sektor, på tværs af uddannelser og virksomheder, på tværs af ung og gammel og på tværs af dem, der er i, og dem der er uden for fællesskabet, netop noget af det, SYMB kan.

Også de frivillige kræfter, som SYMB bygger på, tiltaler Malene. Hun er simpelthen vokset op med frivillighed i det lille landsbysamfund, der dannede rammen om hendes barndom og ungdom. Det var naturligt for eksempel at hjælpe naboen eller at være med til at bygge en legeplads til børnene.

Malene Grandjean har i kraft af sit job kontakt med mange former for uddannelser, og hele den uddannelsesplatform kan hun trække på i forhold til at samle mennesker og etablere fællesskaber på tværs.

Malene har sammen med sin mand selv drevet firmaer og har i flere sammenhænge været involveret i forskellige virksomheder, og hun er ledelseskonsulent i et privat firma på Fyn. Nogle af de erfaringer agter hun at bruge i sit arbejde i SYMB.

Malene Grandjean er politisk aktiv og er medlem af Kalundborg Kommunalbestyrelse for partiet Venstre. Ganske vist er SYMB ikke politisk og skal heller ikke være det, men Malene forventer alligevel, at hendes politiske indsigt kan være en fordel i arbejdet i SYMB.

Konkret satser hun på at bidrage med fokus på unge og uddannelse, på sammenkobling med erhvervslivet, og endelig vil hun også kunne bidrage med det strategiske og organisatoriske, for som ledelseskonsulent arbejder hun netop med at hjælpe virksomheder med at organisere sig.

Malene Grandjean har flere idéer til, hvordan SYMB kan tiltrække unge, og generelt mener hun, at det kan ske ved at byde på noget, som unge i forvejen er interesserede i som for eksempel kursus i redigering af billeder, så de bliver klar til instagram.

Om Anders Baagland
Anders Baagland er tidligere virksomhedsejer med butik blandt andet i Jyderup. Han er nu selvstændig konsulent og er optaget af, at virksomheder i stedet for udelukkende at tænke i profitoptimering skal være med til at tage et ansvar for lokalsamfundet: – Jeg mener, at vi har ansvar for at løfte byen i fællesskab, så man fremfor at måle resultaterne på bundlinjen, måler på noget af det, der gør, at det er interessant at bo i Kalundborg. De tanker førte Anders til SYMB, der netop arbejder på i fællesskab at udvikle Kalundborg.

Anders Baagland, der bor i Raklev, fandt ud af, at ikke ret mange i hans nabolag kendte SYMB, måske fordi de ikke rigtig kan se sig selv i projektet. Derfor vil han gerne være med til at udvikle SYMB, så det bliver noget for hele Kalundborg. Det mener han blandt andet kan ske ved at skabe iværksætteri og sætte aktiviteter i gang, der favner alle slags borgere.

Qua sin baggrund som forretningsmand og iværksætter arbejder Anders for at skabe et iværksætterhus, der kan danne grundlag for udvikling af små og mellemstore virksomheder i Kalundborg. I første omgang skal der skabes kontorfaciliteter til udlejning, og den store vision er, at alle de kvadratmeter, der stadig er tomme, skal i brug, også pakhuset der kan blive til et multirum, hvor der for eksempel kan være arbejdende værksteder og holdes koncerter, foredrag og café.

Men før SYMB kan begynde at tjene penge på udlejning, skal lokalerne sættes i stand – dertil er der brug for penge, og SYMB søger fondsmidler til realisering af planerne.

Om Jürgen Andresen
Jürgen Andresen er gymnasielærer på Kalundborg Gymnasium. Han er knyttet til SYMB via forskellige aktiviteter. Hans hjertebarn er fortælling, et modspil til tidens mediekultur, og han har stået bag nogle fortællearrangementer i løbet af vinterhalvåret.

Jürgens vej til SYMB blev banet af hans naturlige nysgerrighed. En dag da han var på vej til toget, spekulerede han på, hvad der mon foregik i lokalerne på stationen. Han gik ind og spurgte, og han blev hurtigt en del af SYMB, som i hans personlige version er et folkeligt hus med muligheder for at mødes og med plads til alle. Jürgen har en ambition om i kraft af sit arbejde at være med til at tiltrække unge og inspirere dem til at kigge indenfor.

Han har sagt ja til at gå ind i bestyrelsesarbejdet for at være med til at få nogle af de fantastiske visioner for SYMB til at blive til virkelighed.

SYMB noget ganske særligt
På spørgsmålet om SYMB er et medborgerhus eller måske noget ganske særligt, slår formand Søren Mariegaard fast, at SYMB er noget ganske særligt:

– Vores palette er meget bredere end i et almindeligt medborgerhus. SYMB er ikke kommunalt finansieret, men en socialøkonomisk forening, der skal tjene sine egne penge – og med ret til selv at bestemme, hvordan vi vil bruge dem.

Malene Grandjean supplerer med at definere, at et medborgerhus er et værested for eksisterende fællesskaber. I SYMB er det opgaven at sikre, at der opstår nye fællesskaber på tværs af de fællesskaber, der allerede eksisterer. Hun ser SYMB som det kit, der binder forskellige typer af fællesskaber og platforme sammen på nye måder.