I SYMB produceres værnemidler mod Corona

I det lukkede SYMB på Kalundborg Station sidder Brian Hilding med nogle 3D-printerer og producerer visirer til det danske sundhedsvæsen. Produktionen er et samarbejde mellem SYMB og Copenhagen FabLab.

SYMB er ligesom så mange andre steder lukket i denne tid. Men SYMBs store berøringsflade og mange netværker lever og er i spil trods den store nedlukning. I denne tid manifesterer det sig ved, at SYMB nu i samarbejde med Copenhagen FabLab producerer visirer til Rigshospitalet.

Brian Hilding er tilflytter til Kalundborg. Han er iværksætter og arbejder blandt andet i Copenhagen Fablab. Brian har sammen med sin kæreste Freja engageret sig i SYMB hen over vinteren.

Udover at være ansat i Copenhagen FabLab har Brian sin egen 3D-printer og andet udstyr, som han samler sammen for at komme i gang med at etablere et MakerSpace. Tirsdag den 24. marts blev Brian spurgt, om han kan producere visirer med sin 3D-printer. Det kræver dog lidt mere plads, end det værelse Brian bor i sammen med sin kæreste og søn. Han synes, det var oplagt at inddrage SYMB, som jo lige nu er lukket og har masser af ledig plads. Samme dag flyttede Brian ind i SYMB med sin 3D-printer.

Produktionen kræver først en mindre testproces, som blev iværksat i SYMB med det samme. De første færdige visirer lå parat allerede dagen efter – den 26. marts.

’SYMB er med på at handle hurtigt på en god idé og få noget til at ske. Det er vigtigt med den fleksibilitet, som SYMB udviser i vores samarbejde. Og jeg er glad for at få sat printerne i spil og hjælpe med at producere, når der er akut behov for det’ siger Brian Hilding.

En af udfordringerne er at få fat i materialer. En del materialer kommer fra selve ’maker-miljøet’, som også arbejder på at få forskellige leverandører til at sponsorere materialer. Folk fra maker-miljøet i Danmark har oprettet facebook gruppen ’DK Makers mod Corona’ og arbejder på at få flere i gang med visir-produktionen og skaffe de nødvendige materialer.

For SYMB er det oplagt at samarbejde med FabLab om dette arbejde: ’I en tid, hvor mennesker ikke kan samles, og SYMB er lukket, giver det rigtig god mening at bruge de tomme faciliteter til at udvikle et produkt, der er akut brug for lige nu. Det bakker vi selvfølgelig op om’, udtaler SYMBs formand Søren Mariegård.

Brian Hilding flyttede ind i SYMB med sin egen 3D-printer tirsdag den 24. marts. Han har siden fået fat i flere 3D-printere, som er lånt ud af Copenhagen Fablab, og nu står der 4 3D-printere og producerer de vigtige visirer, der skal bruges til COVID 19-bekæmpelsen på Rigshospitalet. Første leverance kommer afsted fra SYMB lørdag den 27. marts.

På sigt er det Brians drøm at etablere et MakerSpace i Kalundborg, gerne i samarbejde med SYMB og andre relevante lokale aktører. Et MakerSpace er en teknisk prototype facilitet til læring og innovation. Det er et sted, hvor mennesker eksperimenterer, skaber, lærer, vidensdeler og opfinder. Brian vil gerne etablere et MakerSpace i Kalundborg, som kan gøre teknologien mere tilgængelig og være med til at udvikle nye kompetencer mhbp. at skabe noget med teknologi. Brian ser store muligheder i at skabe et lokalt MakerSpace, der kombinerer det tekniske med det praktiske og på den måde også appellerer til dem, der ellers helst arbejder med hænderne. Det kan f.eks. være et lokalt MakerSpace, der henvender sig til skolerne og unge, der ikke lige passer ind i det klassiske uddannelsessystem.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik