SYMB som pakkecentral for værnemidler

I det lukkede SYMB på Kalundborg station produceres værnemidler i denne tid. Fem 3D-printere printer 24-7 visirer til det danske sundhedsvæsen. Og nu etableres også en pakkecentral, hvor frivillige fra facebookgruppen ”DK makers mod Corona” kan indlevere de visirer, de har printet på deres 3D printere til videre distribution.

Normalt samler SYMB mennesker, men i denne tid samles vi ved at holde afstand, så derfor er der selvfølgelig lukket for de normale aktiviteter, ligesom det er tilfældet for resten af lokalsamfundet.  

Et samarbejde med ”DK Makers mod Corona” gør, at SYMB nu danner rammen for produktion af værnemidler til det danske sundhedsvæsen. Brian Hilding, som arbejder i FabLab og er frivillig i SYMB, startede tirsdag den 24. marts med én 3D-printer. Nu står der fem 3D-printere og printer visirer. I ugen, der er gået, er produktionen steget. Efterhånden, som ordet har spredt sig, er flere frivillige makers rundt omkring i regionen begyndt at printe visirer hjemmefra.

Med øget produktion fra flere adresser, er der brug for mere koordinering, pakning af produkter og fælles transport. Derfor etablerer SYMB nu en pakkecentral. Det betyder, at makers fra hele regionen kan levere de visirer, de har printet, i SYMB, hvor de pakkes og der organiseres transport til Copenhagen FabLab, hvorfra de videredistribueres til sundhedsvæsenet, indtil videre. Da alt forgår ad hoc, vil procedurer og arbejdsgange sandsynligvis udvikle sig undervejs.

Den landsdækkende ’hjemme ’-produktionen af visirer er koordineret af facebook-gruppen ’DK makers mod Corona’. Her er Brian Hilding tovholder for distribution af de 3D printede dele samt materialer for hele vores region, og SYMB er et af de steder, hvor de frivillige makers afleverer de visirer, de har printet. I indgangspartiet ved SYMB står nu et rullebord, hvor makers kan aflevere deres print, så smitterisikoen holdes nede. Alt forgår naturligvis under hensyntagen til anbefalingerne ift. smitterisiko. 

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik