SYMB som pakkecentral for værnemidler

I det lukkede SYMB på Kalundborg station produceres værnemidler i denne tid. Fem 3D-printere printer 24-7 visirer til det danske sundhedsvæsen. Og nu etableres også en pakkecentral, hvor frivillige fra facebookgruppen ”DK makers mod Corona” kan indlevere de visirer, de har printet på deres 3D printere til videre distribution.


Normalt samler SYMB mennesker, men i denne tid samles vi ved at holde afstand, så derfor er der selvfølgelig lukket for de normale aktiviteter, ligesom det er tilfældet for resten af lokalsamfundet.  

Et samarbejde med ”DK Makers mod Corona” gør, at SYMB nu danner rammen for produktion af værnemidler til det danske sundhedsvæsen. Brian Hilding, som arbejder i FabLab og er frivillig i SYMB, startede tirsdag den 24. marts med én 3D-printer. Nu står der fem 3D-printere og printer visirer. I ugen, der er gået, er produktionen steget. Efterhånden, som ordet har spredt sig, er flere frivillige makers rundt omkring i regionen begyndt at printe visirer hjemmefra.

Med øget produktion fra flere adresser, er der brug for mere koordinering, pakning af produkter og fælles transport. Derfor etablerer SYMB nu en pakkecentral. Det betyder, at makers fra hele regionen kan levere de visirer, de har printet, i SYMB, hvor de pakkes og der organiseres transport til Copenhagen FabLab, hvorfra de videredistribueres til sundhedsvæsenet, indtil videre. Da alt forgår ad hoc, vil procedurer og arbejdsgange sandsynligvis udvikle sig undervejs.

Den landsdækkende ’hjemme ’-produktionen af visirer er koordineret af facebook-gruppen ’DK makers mod Corona’. Her er Brian Hilding tovholder for distribution af de 3D printede dele samt materialer for hele vores region, og SYMB er et af de steder, hvor de frivillige makers afleverer de visirer, de har printet. I indgangspartiet ved SYMB står nu et rullebord, hvor makers kan aflevere deres print, så smitterisikoen holdes nede. Alt forgår naturligvis under hensyntagen til anbefalingerne ift. smitterisiko.