Affald som ressource – 3. oktober

Du kender måske de 17 Verdensmål, men vidste du også, at der er 169 delmål? 

Det kan virke svært og uoverskueligt at forholde sig til så mange delmål, men det kan gøres nemmere ved at gøre brug af eksempler. Derfor besøger vi Kalundborg Symbiose, som har vist hvordan man kan arbejde med delmålene på tværs af Verdensmål, som klima, affaldshåndtering, ressourcedeling, jobskabelse med mere. For hvordan ser det ud i praksis når man prøver at leve op til visse delmål?

Kalundborg Symbiose har i årtier påvist hvordan man kan gøre brug af affald og restressourcer som nye ressourcer. Dette betyder ikke bare mindre affald, det betyder genanvendelse og grøn økonomi. Det betyder bl.a. også læringsdeling, jobskabelse, bedre infrastruktur og lokalt samarbejde, hvilket delmålene også går ud på.

For at fortælle os om symbiosens arbejde og hvilke Europæiske tiltag der er i gang for at gøre affald til ressource, vil Johan Ib Hansen, projektleder i Dansk Symbiosecenter og for ValueWaste, gøre os klogere på, hvilke muligheder der er i affald og hvad udfordringerne er hertil, samt hvilke delmål af de 169 der arbejdes på at leve op til således, at 2030 dagsordenen kan nås.

For at fortælle os om symbiosens arbejde og hvilke Europæiske tiltag der er i gang for at gøre affald til ressource, vil Johan Ib Hansen, projektleder i Dansk Symbiosecenter og for ValueWaste, gøre os klogere på, hvilke muligheder der er i affald og hvad udfordringerne er hertil, samt hvilke delmål af de 169 der arbejdes på at leve op til således, at 2030 dagsordenen kan nås.

Til begivenheden er der anlagt tid til spørgsmål til oplægsholderne og gruppearbejde om delmålene med feedback fra oplægsholdere.

Vi vil med Historier om Verdensmålene 2.0 give indblik i de 169 delmål og udfordringerne på et dansk, europæisk og globalt plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Hvis du vil vide mere om de 17 Verdensmål og særligt de 169 delmål, kan du læse om dem her: www.verdensmaalene.dk

Hvis du vil vide mere om Kalundborg Symbiose og ValueWaste, kan du læse om dem her: symbiosis.dk + valuewaste.eu

Arrangementet finder sted den 3. oktober kl 17.19. Det er gratis, men kræver tilmelding via nemtilmeld


Tilmelding

Sted: SYMB, Banegårdspladsen 2, 4400 Kalundborg 

Tovholder er Jonas Færgeman, projektmedarbejder, Nyt Europa, tlf. 28 76 23 79