Affald som ressource - 3. oktober

Du kender måske de 17 Verdensmål, men vidste du også, at der er 169 delmål? 

Det kan virke svært og uoverskueligt at forholde sig til så mange delmål, men det kan gøres nemmere ved at gøre brug af eksempler. Derfor besøger vi Kalundborg Symbiose, som har vist hvordan man kan arbejde med delmålene på tværs af Verdensmål, som klima, affaldshåndtering, ressourcedeling, jobskabelse med mere. For hvordan ser det ud i praksis når man prøver at leve op til visse delmål?

Kalundborg Symbiose har i årtier påvist hvordan man kan gøre brug af affald og restressourcer som nye ressourcer. Dette betyder ikke bare mindre affald, det betyder genanvendelse og grøn økonomi. Det betyder bl.a. også læringsdeling, jobskabelse, bedre infrastruktur og lokalt samarbejde, hvilket delmålene også går ud på.

For at fortælle os om symbiosens arbejde og hvilke Europæiske tiltag der er i gang for at gøre affald til ressource, vil Johan Ib Hansen, projektleder i Dansk Symbiosecenter og for ValueWaste, gøre os klogere på, hvilke muligheder der er i affald og hvad udfordringerne er hertil, samt hvilke delmål af de 169 der arbejdes på at leve op til således, at 2030 dagsordenen kan nås.

For at fortælle os om symbiosens arbejde og hvilke Europæiske tiltag der er i gang for at gøre affald til ressource, vil Johan Ib Hansen, projektleder i Dansk Symbiosecenter og for ValueWaste, gøre os klogere på, hvilke muligheder der er i affald og hvad udfordringerne er hertil, samt hvilke delmål af de 169 der arbejdes på at leve op til således, at 2030 dagsordenen kan nås.

Til begivenheden er der anlagt tid til spørgsmål til oplægsholderne og gruppearbejde om delmålene med feedback fra oplægsholdere.

Vi vil med Historier om Verdensmålene 2.0 give indblik i de 169 delmål og udfordringerne på et dansk, europæisk og globalt plan. Vi ønsker at bidrage til debatten om, hvordan erfaringer fra begge planer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Hvis du vil vide mere om de 17 Verdensmål og særligt de 169 delmål, kan du læse om dem her: www.verdensmaalene.dk

Hvis du vil vide mere om Kalundborg Symbiose og ValueWaste, kan du læse om dem her: symbiosis.dk + valuewaste.eu

Arrangementet finder sted den 3. oktober kl 17.19. Det er gratis, men kræver tilmelding via nemtilmeld

Sted: SYMB, Banegårdspladsen 2, 4400 Kalundborg 

Tovholder er Jonas Færgeman, projektmedarbejder, Nyt Europa, tlf. 28 76 23 79

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik