How to start a business in Denmark - 9. juni

Har du tænkt på at lave en forretning? SYMB inviterer i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd v/ David HIndberg til en orientering om muligheder og overvejelser i forbindelse med opstart af egen virksomhed her i Danmark.

På foranledning af efterspørgslen fra flere internationale borgere der er interesseret i at starte egen virksomhed afholdes der en infoaften med David Hindberg fra Kalundborgegnens Erhvervsråd. Efter et kort oplæg vil han være klar til at drøfte individuelle bevæggrunde og strategiske overvejelser, og naturligvis vil der også være mulighed for at få svar på spørgsmål og få inspiration til hvordan man forholder sig til markedsføringen mm.. 

Arrangementet henvender sig også til vore udenlandske medborgere og vil derfor foregå på engelsk. 

Det foregår på tirsdag den 9. juni kl. 19 i SYMB’s lokaler, Banegårdspladsen 2.

Tilmelding senest den 8.juni. via mail:  juergenius44@yahoo.com nødvendig!

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik